IKAP

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – „Učíme se ze života pro život 2“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

V minulých týdnech se uskutečnily odborné stáže učitelů - stínování

V rámci projektu odjely do finského Tampere, portugalského Lisabonu a italského Turína tři skupiny učitelů anglického jazyka, odborných předmětů elektro, strojírenství a IT.
Učitelé absolvovali výuku na středních školách a institucích podle svého zaměření.
V hodinách jazyků, matematiky, informatiky, elektroniky a automatizace měli možnost nahlédnout do výuky, porovnat učivo, vybavení škol i nasazení učitelů a žáků. Součástí stáže byly i prezentace škol a školských systémů zapojených zemí.
Velkým bonusem bylo využití odborné angličtiny –  některé vyučovací hodiny byly vedeny v anglickém jazyce. Učitelé procvičili i konverzaci při neformálních schůzkách s italskými kolegy a při doprovodném kulturním programu.

Získané pedagogické i odborné zkušenosti obohatí jejich další práci. Kontakty se školami i podniky lze využít i při odborných stážích studentů.

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – „Učíme se ze života pro život 2“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků. 

V rámci projektu využívají učitelé SPŠ Třebíč při výuce aktivizační a transferové nástroje - metodické materiály na podporu zvýšení kvality a efektivnosti výuky.

Obrazová dokumentace z těchto vyučovacích hodin

IKAP

 

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – „Učíme se ze života pro život“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/000865

Doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu: 82 730 623,49 Kč

Střední průmyslová škola Třebíč je partnerem krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - "Učíme se ze života pro život", jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání a podpora aktivních učitelů. Podrobné informace o projektu lze získat na jeho webových stránkách

V rámci projektu využívají učitelé SPŠ Třebíč při výuce aktivizační a transferové nástroje - metodické materiály na podporu zvýšení kvality a efektivnosti výuky.

IKAP