Podpora řemesel v Třebíči

Podpora řemesel v Třebíči

Na základě spolupráce výrobních firem našeho regionu, města Třebíče a Střední průmyslové školy Třebíč je potvrzeno, že firmy mají velký problém s náborem technicky vzdělaných zaměstnanců.

Při jednáních s firmami byl vznesen požadavek na konkrétní podporu technického vzdělávání v základních školách. Firmy v současné době technicky vzdělané zaměstnance intenzivně vyhledávají a zaměřují se na dlouhodobé řešení tohoto problému. Vznikl proto návrh oslovit základní školy a žákům, případně jejich rodičům, představit lokální firmy a zdůraznit důležitost praktického vyučování v základních školách. Firmy jsou ochotny podpořit praktické vzdělávání i finančně.

Chtěli bychom posílit tradici řemesel a tradici zaměstnání v místních firmách. Faktem je, že například po neúspěšném studiu na vysokých školách zůstávají studenti ve velkých městech a pracují ve stejné nebo podobné firmě, která je i v našem regionu. Tím bohužel odchází mladá pracující generace z Třebíče.

Požádali jsme firmy, aby nám pomohly kontaktovat ředitele základních škol a prosadit tento projekt podpory praktických dovedností. Důležitým krokem bylo jednání s panem místostarostou Pavlem Pacalem, který nám za město Třebíč podporu přislíbil. Prvním krokem spolupráce je oslovit ředitele jednotlivých základních škol v Třebíči společně se zainteresovanými firmami. Základních škol v Třebíči je celkem sedm: ZŠ Bartuškova, ZŠ Benešova, ZŠ Horka – Domky, ZŠ Kpt. Jaroše, ZŠ a MŠ Na Kopcích, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Týnská.

Oslovené firmy, které přislíbily účast v tomto projektu: Huhtamaki Česká republika, a.s, MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o, B Technik s.r.o, FRAENKISCHE CZ, s.r.o, NUVIA a.s., PBS INDUSTRY, a.s., Tedom a.s.

Návrh spolupráce:

 • Zahájení projektu podpory 1. 9. 2016. Memorandum o spolupráci podepsáno 7. 9. 2016 za přítomnosti zástupců města Třebíče, všech firem a Střední průmyslové školy Třebíč.
 • Firmy podpoří základní školy panely, materiálem a nářadím v maximální hodnotě do 20 000 Kč/ročně po dobu 3 let. Všechny základní školy budou mít stejné podmínky.
 • Organizaci rozdělení a předání panelů, materiálu, nářadí bude zajišťovat město Třebíč.
 • Mezi městem Třebíč a firmou bude sepsána účelová smlouva o podpoře praktického vyučování.
 • Střední průmyslová škola nabídne základním školám montážní panely pro zapojování světelných obvodů v maximálním počtu 10 ks pro každou základní školu a zajistí zaškolení jejich pedagogů.
 • Střední průmyslová škola Třebíč uspořádá každý rok soutěž pro žáky ze základních škol, kteří budou využívat podporu firem.
 • Panely budou označeny logem partnerské firmy a logem Střední průmyslové školy Třebíč.
 • Město Třebíč zajistí návrh a výrobu reklamního banneru, umístí jej do základních škol a zabezpečí další propagaci.
 • Firmy budou mít možnost prezentovat se v potřebném rozsahu v základních školách. Prezentace může být statická (bannery, roll-upy, informace na www, sociálních sítích), případně je možné oslovit žáky a jejich rodiče při akcích základních škol.
 • Firmy a Střední průmyslová škola Třebíč nabídnou žákům i rodičům jednotlivých základních škol možnost exkurzí.
 • Firmy mohou zveřejnit svá volná pracovní místa na webových stránkách města Třebíče a Střední průmyslové školy Třebíč.
 Podpora řemesel v Třebíči

 

Firmy i město pokračují v podpoře řemesel

Memorandum o spolupráci města, devíti velkých výrobních firem a Střední průmyslové školy v Třebíči podepsali zástupci všech zúčastněných ve středu 25. září na radnici. Memorandum tak navazuje na předchozí spolupráci z roku 2016 o podpoře technického vzdělávání na základních školách v Třebíči.

Podpora řemesel

Tato spolupráce sleduje společný cíl, kterým je podpora praktického vyučování v základních školách, podpora řemesel a zvyšování zaměstnanosti, na základě požadavků místních výrobních společností. Nově je memorandum rozšířeno i na mateřské školy.

„V praxi pokračování této spolupráce znamená, že jednotlivé zúčastněné firmy podpoří praktickou výuku v základních a mateřských školách finančně, a to částkou 50 tisíc korun ročně po dobu čtyř let. Celkem 450 tisíc korun ročně školy využijí na nákup nářadí a materiálu na vybavení dílen pro praktickou výuku. Střední průmyslová škola pak umožní základním školám zřízeným městem praktickou výuku. Firmy nabídnou školám exkurze a budou také prezentovat povolání přímo ve třídách,“ popsal podstatu spolupráce starosta města Pavel Pacal.

Město zajistí propagaci společného projektu formou informačních tabulí ve všech školách, informačními kanály města a inovovanou brožurou Vyber si své povolání, která je rozšířena na 104 stran, tedy o dalších 11 firem, které mají zájem prezentovat ve školách aktuální nabídku pracovních pozic.

„V posledních letech pozoruji, že nejoblíbenějšími hračkami v mateřských školách už nejsou jen panenky a autíčka. Teď si děti více hrají s pracovními ponky. Tedy s těmi dřevěnými hračkami, kde se učí zatlouct hřebíky a přišroubovat šroubky,“ uvedl zajímavost starosta Pacal.

Také všichni zástupci firem i škol se shodli na tom, že tato spolupráce neznamená pouze zajištění budoucích zaměstnanců do firem. Jde zejména o podporu manuální zručnosti u dětí a rozvoj technického vzdělání v zemi, která patřila ke špičce v řemeslech i strojírenství. „Děti mají díky těmto možnostem obrovský vklad do budoucna, a to uplatnit se ve svém regionu,“ ocenil spolupráci ředitel ZŠ a MŠ Na Kopcích Vítězslav Bártl.

Také ředitel SPŠT Zdeněk Borůvka podporu firem oceňuje: „Skoro půl milionu do rozpočtu škol pro technické vzdělávání se vyplatí. Díky zapojení firem registrujeme zvýšený zájem o technické vzdělávání.“

 

Zúčastněné osoby:

 • Město Třebíč, zastoupené starostou Mgr. Pavlem Pacalem,
 • Střední průmyslová škola Třebíč, zastoupená ředitelem Ing. Zdeňkem Borůvkou,
 • Společnost MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o., zastoupená Ing. Marcelou Marázovou, pracovnicí pro spolupráci se školami,
 • Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva,
 • Společnost Fraenkische CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem,
 • Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem,
 • Společnost Nuvia CZ, zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem,
 • Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli,
 • Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru,
 • Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem,
 • Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem