Podpora řemesel v Třebíči

Na základě spolupráce výrobních firem našeho regionu, města Třebíče a Střední průmyslové školy Třebíč je potvrzeno, že firmy mají velký problém s náborem technicky vzdělaných zaměstnanců.

Při jednáních s firmami byl vznesen požadavek na konkrétní podporu technického vzdělávání v základních školách. Firmy v současné době technicky vzdělané zaměstnance intenzivně vyhledávají a zaměřují se na dlouhodobé řešení tohoto problému. Vznikl proto návrh oslovit základní školy a žákům, případně jejich rodičům, představit lokální firmy a zdůraznit důležitost praktického vyučování v základních školách. Firmy jsou ochotny podpořit praktické vzdělávání i finančně.

Chtěli bychom posílit tradici řemesel a tradici zaměstnání v místních firmách. Faktem je, že například po neúspěšném studiu na vysokých školách zůstávají studenti ve velkých městech a pracují ve stejné nebo podobné firmě, která je i v našem regionu. Tím bohužel odchází mladá pracující generace z Třebíče.

Požádali jsme firmy, aby nám pomohly kontaktovat ředitele základních škol a prosadit tento projekt podpory praktických dovedností. Důležitým krokem bylo jednání s panem místostarostou Pavlem Pacalem, který nám za město Třebíč podporu přislíbil. Prvním krokem spolupráce je oslovit ředitele jednotlivých základních škol v Třebíči společně se zainteresovanými firmami. Základních škol v Třebíči je celkem sedm: ZŠ Bartuškova, ZŠ Benešova, ZŠ Horka – Domky, ZŠ Kpt. Jaroše, ZŠ a MŠ Na Kopcích, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Týnská.

Oslovené firmy, které přislíbily účast v tomto projektu: Huhtamaki Česká republika, a.s, MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o, B Technik s.r.o, FRAENKISCHE CZ, s.r.o, NUVIA a.s., PBS INDUSTRY, a.s., Tedom a.s.

Návrh spolupráce:

 • Zahájení projektu podpory 1. 9. 2016. Memorandum o spolupráci podepsáno 7. 9. 2016 za přítomnosti zástupců města Třebíče, všech firem a Střední průmyslové školy Třebíč.
 • Firmy podpoří základní školy panely, materiálem a nářadím v maximální hodnotě do 20 000 Kč/ročně po dobu 3 let. Všechny základní školy budou mít stejné podmínky.
 • Organizaci rozdělení a předání panelů, materiálu, nářadí bude zajišťovat město Třebíč.
 • Mezi městem Třebíč a firmou bude sepsána účelová smlouva o podpoře praktického vyučování.
 • Střední průmyslová škola nabídne základním školám montážní panely pro zapojování světelných obvodů v maximálním počtu 10 ks pro každou základní školu a zajistí zaškolení jejich pedagogů.
 • Střední průmyslová škola Třebíč uspořádá každý rok soutěž pro žáky ze základních škol, kteří budou využívat podporu firem.
 • Panely budou označeny logem partnerské firmy a logem Střední průmyslové školy Třebíč.
 • Město Třebíč zajistí návrh a výrobu reklamního banneru, umístí jej do základních škol a zabezpečí další propagaci.
 • Firmy budou mít možnost prezentovat se v potřebném rozsahu v základních školách. Prezentace může být statická (bannery, roll-upy, informace na www, sociálních sítích), případně je možné oslovit žáky a jejich rodiče při akcích základních škol.
 • Firmy a Střední průmyslová škola Třebíč nabídnou žákům i rodičům jednotlivých základních škol možnost exkurzí.
 • Firmy mohou zveřejnit svá volná pracovní místa na webových stránkách města Třebíče a Střední průmyslové školy Třebíč.
 Podpora řemesel v Třebíči