Dárcovský program ČEPS

Finanční dar od společnosti ČEPS

Společnost ČEPS v roce 2023 věnovala naší škole finanční dar v hodnotě 838 tisíc Kč. Za tento příspěvek byla zrekonstruovaná učebna, která je zaměřena na diagnostiku a opravy elektrických spotřebičů a zařízení. V rámci rekonstrukce byla udělaná nová elektroinstalace, kompletní výmalba včetně nátěru chytré zdi a podlahy. S ohledem na zaměření této učebny byla i vybavena. Především se jednalo o dílenské pracovní stoly, pracovní ponky a úložné skříně. Dale pak o ruční nářadí, AKU nářadí, měřící přístroje a další příslušenství. Tato učebna a vybavení bude sloužit především žákům elektrotechnických oborů.

Dovybavení učebny silnoproudu

Společnost ČEPS v roce 2022 věnovala naší škole finanční dar v hodnotě 838 tisíc Kč. Za tento příspěvek byla dovybavena učebna silnoproudu pro výuku laboratorních měření. Především se jednalo o měřicí přípravky (transformátory a motory), autotransformátor, trojfázový analyzátor sítě, měřicí přístroje (revizní přístroje, osciloskopy, multimetry, wattmetr, termokamera, měřič otáček a luxmetr) a doplňkový materiál (měřicí a připojovací vodiče, nářadí a spotřební materiál). Tyto pomůcky a přístroje budou sloužit pro ukázky a praktická měření ve všech silnoproudých předmětech.

Odborné exkurze pro technické vzdělávání žáků základních škol

Společnost ČEPS věnovala finanční dar ve výši 143 tis.Kč na odborné exkurze pro technické vzdělávání žáků základních škol. V průběhu dvou let bylo naplánováno a připraveno mnoho technických aktivit, které se však z důvodu omezení v důsledku Covid19 podařilo realizovat pouze v omezené míře. Žáci základních škol si na jednotlivých pracovištích v dílnách odborného výcviku mohli vyzkoušet aktivity zaměřené na elektrotechniku (silnoproud a slaboproud), strojírenství (ukázka práce na CNC strojích a ruční obrábění kovů), chemie (jednoduché chemické pokusy v laboratoři), umělecké zpracování kovů (ukázky kovářů a pasířů). 

Výcvikový polygon rozvodů nízkého napětí

Společnost ČEPS věnovala v roce 2021 naší škole další finanční dar v hodnotě 830 tis Kč. Za tento příspěvek byl pořízen cvičný interní polygon pro výuku montážních prací na rozvodech nízkého napětí. Kromě reálných sloupů, vedení, jak drátových tak kabelových, jistících prvků a dalšího příslušenství, je součástí dodávky také vybavení nábytkem a specializované nástroje.

Tento polygon vhodně doplňuje již dříve pořízené vybavení z dárcovského programu ČEPS a zásadně přispěje ke zvýšení výuky ve všech elektrotechnických oborech v oblasti rozvodů elektrické energie.

Dynamometr

Společnost ČEPS věnovala v roce 2020 naší škole finanční dar v hodnotě 600 tis Kč. Za tento příspěvek byl pořízen asynchronní dynamometr pro měření motorů. Toto vybavení zásadně zlepší možnosti měření  v oblasti elektrických strojů točivých a bude využito při výuce všech elektrotechnických oborů.

Nová učebna silnoproudu

Společnost ČEPS věnovala v roce 2018 naší škole finanční dar v hodnotě 550 tis Kč. Za tento příspěvek bylo pořízeno nové vybavení učebny silnoproudých rozvodů. Jde především o laboratorní měřící stoly, modely pro simulaci vedení NN a VN, transformátory a také měřicí přístroje. Tato nová učebna bude sloužit elektro oborům při výuce předmětů Rozvody elektrické energie a Elektrické stroje a přístroje.