Nadace ČEPS

Nová učebna silnoproudu

Společnost ČEPS věnovala v roce 2018 naší škole finanční dar v hodnotě 550 tis Kč. Za tento příspěvek bylo pořízeno nové vybavení učebny silnoproudých rozvodů. Jde především o laboratorní měřící stoly, modely pro simulaci vedení NN a VN, transformátory a také měřicí přístroje. Tato nová učebna bude sloužit elektro oborům při výuce předmětů Rozvody elektrické energie a Elektrické stroje a přístroje.

Dynamometr

Společnost ČEPS věnovala v roce 2020 naší škole finanční dar v hodnotě 600 tis Kč. Za tento příspěvek byl pořízen asynchronní dynamometr pro měření motorů. Toto vybavení zásadně zlepší možnosti měření  v oblasti elektrických strojů točivých a bude využito při výuce všech elektrotechnických oborů.