Maturitní zkoušky

hero-bg

Základní informace

Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací najdete na webu novamaturita.

Přehled profilových zkoušek pro jednotlivé studijní obory, školní seznam děl, termíny pro zpracování maturitní práce a maturitní témata profilových zkoušek pro jednotlivé obory najdete na školním Moodlu v kategorii Informace.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu novamaturita.


Podzimní termín maturitních zkoušek

Přihlášení žáci obdrželi 28. 6. 2018 Výpis z přihlášky – potvrzení o přihlášení k maturitě.
Termíny písemných zkoušek společné části zveřejní CERMAT do 15. 8. 2018 na webu http://www.novamaturita.cz/. Zkoušky proběhnou na spádové škole, kterou je letos OA a HŠ Třebíč. Adresu a termíny obdrží žáci na pozvánce, která bude rozesílána e-mailem po 20. 8. 2018.
Praktické zkoušky proběhnou v týdnu od 10. 9. 2018, ústní zkoušky se budou konat 17. a 18. 9. 2018. Rozpis žáků a místnosti budou upřesněny po 3. 9. 2018.