Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Informace a cvičné testy společné části lze získat na webu https://maturita.cermat.cz/.

Pravidla pro konání profilových zkoušek, přehled profilových zkoušek pro jednotlivé obory a témata zkoušek jsou na sdíleném úložišti po přihlášení nebo na vrátnici školy v pracovních dnech v době od 8 do 14 hodin.
Žáci, kteří požadují uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce, musí odevzdat aktualizované doporučení z pedagogicko-psychologické poradny školní psycholožce do 15. listopadu 2023.

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka (písemná práce, ústní zkouška) standardizovaným certifikátem je nutno dodat do 31. března 2024 s ověřenou kopií tohoto certifikátu. Seznam uznávaných certifikátů bude  zveřejněn na webu Cermatu.

Termíny MZ 2024
ve formátu PDF
Termíny MPO
ve formátu PDF
Rozpisy obhajob MPO - 2. týden
ve formátu TýDEN.XLSX