Maturitní zkoušky

Základní informace

Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací najdete na webu novamaturita.

Přehled profilových zkoušek pro jednotlivé studijní obory, školní seznam děl, termíny pro zpracování maturitní práce a maturitní témata profilových zkoušek pro jednotlivé obory najdete na školním Moodlu v kategorii Informace.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu novamaturita.

Podzimní termíny písemných zkoušek společné části jsou uvedeny na webu novamaturita.

Písemné zkoušky proběhnou na spádové škole - letos na OA a HŠ Třebíč - podrobnosti budou v e-mailové pozvánce po 15. 8. 2019.

Ústní zkoušky proběhnou 16. a 17. 9. 2019, podrobné rozpisy budou zveřejněny po 1. 9. 2019 na webu školy.