Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám - jaro 2020

Pozvánky k didaktickým testům, které se konají 1. a 2. června 2020, byly odeslány e-mailem 14. května 2020.

Aktualizované termíny obhajob maturitních prací, praktických zkoušek a ústních zkoušek jsou uvedeny v příloze.

Rozpisy s přesnými časy zkoušky pro jednotlivé žáky postupně tvoříme a budou včas zveřejněny na této stránce.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek jsou uvedena v přílohách.

V tomto školním roce žáci nekonají písemné práce z CJL ani z ANJ. Podrobná kritéria hodnocení jednotlivých předmětů společné části v řádném a opravném termínu jsou uvedena na webu maturita.cermat.cz


Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací najdete na webu maturita.cermat.cz.

Přehled profilových zkoušek pro jednotlivé studijní obory, školní seznam děl, termíny pro zpracování maturitní práce a maturitní témata profilových zkoušek pro jednotlivé obory najdete na školním Moodlu v kategorii Informace.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu maturita.cermat.cz.

MZ jaro 2020
ve formátu PDF
MZ Obhajoba jaro 2020
ve formátu XLSX
Kritéria profilová s MPO
ve formátu PDF
Kritéria profilová s PRZ
ve formátu PDF
Rozpis ústních MZ
ve formátu TýDEN Až 2. TýDEN - WEB.XLS