Maturitní zkoušky

Rozpis maturitních zkoušek - podzim 2021

Rozpis maturitních zkoušek podzim 2021

Opravné maturitní zkoušky - podzim 2021

Pozvánky k didaktickým testům byly odeslány e-mailem 16. 8. 2021. Didaktické testy se konají na spádové škole - OA a HŠ v Třebíči.

Podrobně termíny na webu Cermatu.

Předpokládaný, ale zatím nepotvrzený termín ústních maturit je 16. - 17. 9. 2021.

Podmínky maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Opatřeními MŠMT obecné povahy se mění podmínky letošní maturitní zkoušky (viz stránky Cermatu)

Z dokumentů vyplývá:

 1. Maturitní zkoušku ve školním roce 20/21 může konat jen ten žák, který prospěl v I. pololetí školního roku 2020/21

 2. Žák, který neprospěl nebo byl nehodnocen:

  • Žákovi určí ředitel termín opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. 6. 2021. V případě úspěšného složení zkoušek bude žák konat maturitní zkoušky v září tohoto kalendářního roku.

  • Požádá-li žák o opravnou nebo náhradní zkoušku nejpozději do 15. 2. 2021, určí mu ředitel termín konání této zkoušky nejpozději do  31. 3. 2021. Pokud žák bude úspěšný může konat maturitní zkoušku v červnu tohoto kalendářního roku.

  • Formulář žádosti o opravnou nebo náhradní zkoušku je v příloze. Podepsanou žádost doručí žák nejlépe naskenovanou na email office@spst.cz, osobně na sekretariát ředitele nebo poštou na adresu školy. 

  • Opravná i náhradní zkouška je zkouškou komisionální

 3. Zvyšuje se počet opravných pokusů pro didaktické testy a praktickou zkoušku na tři. Doba trvání didaktických testů společné části se prodlužuje:

  • DT CJL na 85 min, DT ANJ na 110 min (40 min. poslech, 70 min. čtení), DT MAT na 135 min.

  • Čas pro nepovinný DT MAT rozšiřující se nemění (150 min).

 4. Ústní zkouška z CJL a ANJ je dobrovolná, písemná práce se nekoná.

 5. Zadání maturitní práce s obhajobou i s původními termíny zůstávají v platnosti. Vedoucí práce po dohodě s žákem může upravit rozsah praktické části práce a s úpravou seznámí i oponenta.

 6. Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem standardizované zkoušky, která se podává řediteli školy do 31. 3. 2021, je třeba doplnit potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky. Certifikát standardizované zkoušky musí žák předložit řediteli nejpozději před zahájením ústní maturitní zkoušky. Pokud jej nedodá, koná ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

 7. Vedení školy zvažuje redukci některých vyučovaných předmětů od 22. 2. 2021 u končících ročníků.

Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací jsou zveřejněny na webu maturita.cermat.cz.

Přehled profilových zkoušek a témat pro jednotlivé studijní obory a školní seznam literárních děl najdete ve sdílené složce po přihlášení do Google Suite.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu maturita.cermat.cz.

Termíny maturitních zkoušek pro jaro 2021 jsou v příloze.

 

 

Maturita
ve formátu PDF
Kritéria hodnocení
ve formátu PDF
Kritéria hodnocení
ve formátu PDF