Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2022

Maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výtah z těchto předpisů lze najít na sdíleném úložišti na Google Disku.
Na tomto místě najdou žáci i přehled profilových zkoušek a maturitní témata.
Maturitní témata

Další informace lze najít i na webu maturita.cermat.cz 

Termíny maturitních zkoušek jsou uvedeny v příloze.

MZ
ve formátu PDF