Maturitní zkoušky

Rozpisy ústních MZ 2023 a obhajob MPO 2023

Rozpis ústních MZ 2023 (MEL4, ENE4, ITB4, TLY4)_VES.xls

Rozpis ústních MZ 2023- 1. týden (STR4, ITA4, MSK4, PAU4).xls

Rozpis ústních MZ 2023 - AUT4.xls

Rozpisy obhajob MPO 2023.xlsx

Maturitní zkoušky 2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Informace a cvičné testy společné části lze získat na webu Cermatu.
Informace k profilovým zkouškám a maturitní témata pro jednotlivé obory jsou dostupné na sdíleném úložišti školy.

Žáci, kteří požadují uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce, musí odevzdat aktualizované doporučení z pedagogicko-psychologické poradny školní psycholožce do 15. listopadu 2022.
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovaným certifikátem je nutno dodat do 31. března 2023 s ověřenou kopií tohoto certifikátu. Seznam uznávaných certifikátů je  zveřejněn na webu Cermatu.

Soubory ke stažení
MZ - termíny
ve formátu PDF