Síťová akademie Cisco

Střední průmyslová škola v Třebíči je jediná střední škola v Kraji Vysočina, která nabízí svým žákům zcela unikátní systém vzdělávání síťových specialistů Cisco networking academy. Součástí výuky je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learningových materiálů přístupných přes portál Academy On-line.


Po složení příslušných zkoušek, mohou žáci získat mezinárodně uznávaný průmyslový certifikát firmy Cisco, který nositeli zajistí lepší startovní pozici na trhu práce. Rovněž vysoké školy příslušného zaměření tento certifikát respektují a studentům uznávají některé zkoušky. Vzdělávací program Cisco networking academy je na naší škole implementován do vzdělávacího systému oborů technické lyceum a elektronické počítačové systémy ve třetím a čtvrtém ročníku do předmětu „Počítačové sítě“. Studium vzdělávacího programu CNA je tematicky rozděleno do 4 semestrů (pololetí):

1. sem.: Základy počítačových sítí
2. sem.: Základy směrování a přepínání
3. sem.: Základy škálovatelných sítí
4. sem.: Základy propojování sítí

Studium zahrnuje množství laboratorních úloh na zapojení a konfiguraci aktivních síťových prvků. Vybavení laboratoře je tvořeno dostatečným množstvím routerů řady Cisco 2600, 1700 a switchů řady Catalyst 2950 a 3500. Cena jednoho semestru v komerčním prostředí je cca 15 000 Kč. Naši žáci denního studia mají vzdělání v rámci lokální Cisco Networking academy (CNA) zcela zdarma.

Nově od školního roku 2015/2016 CNA společně s naší školou implementuje nový vzdělávací program Linux Essentials do předmětu „Operační systémy“. Vzdělávání má stejný formát jako síťařská akademie a je tedy možno získat po vykonání příslušných zkoušek mezinárodně platný certifikát.

Více na: http://www.netacad.cz/ a dále v oblasti OS Linux http://www.lpice.eu/cz/domu.html