Síťová akademie Cisco

Střední průmyslová škola v Třebíči je jediná střední škola v Kraji Vysočina, která nabízí svým žákům zcela unikátní systém vzdělávání síťových specialistů Cisco networking academy. Součástí výuky je i opakování látky formou modulových testů, které si každý účastník projde za pomoci e-learningových materiálů přístupných přes portál Academy On-line.


Po složení příslušných zkoušek, mohou žáci získat mezinárodně uznávaný průmyslový certifikát firmy Cisco, který nositeli zajistí lepší startovní pozici na trhu práce. Rovněž vysoké školy příslušného zaměření tento certifikát respektují a studentům uznávají některé zkoušky. Vzdělávací program Cisco networking academy je na naší škole implementován do vzdělávacího systému oborů technické lyceum a informační technologie ve třetím a čtvrtém ročníku do předmětu „Počítačové sítě“. Studium vzdělávacího programu CNA je na naší škole tematicky rozděleno do dvou ročníků:

3. ročník: Základy počítačových sítí
4. ročník: Základy směrování a přepínání

Studium zahrnuje množství laboratorních úloh na zapojení a konfiguraci aktivních síťových prvků. Vybavení laboratoře je tvořeno dostatečným množstvím routerů řady Cisco 2600, 1700 a switchů řady Catalyst 2950 a 3500. Laboratorní úlohy lze procvičovat buď na zmíněném hardware nebo v síťovém simulátoru Packet Tracer. V komerčním prostředí je cena těchto kurzů zpoplatněna, ale naši žáci denního studia mají vzdělání v rámci lokální Cisco Networking academy (CNA) zdarma.

Kromě CNA je na naší škole implementován vzdělávací program Linux Essentials do předmětu „Operační systémy“. Vzdělávání má stejný formát jako síťařská akademie a je tedy možno získat po vykonání příslušných zkoušek mezinárodně platný certifikát. Studium Linux Essentials je rozděleno stejně jako CNA do dvou ročníků.

3. ročník.: Desktopové operační systémy
4. ročník.: Serverové operační systémy

Více na: http://www.netacad.cz/ a dále v oblasti OS Linux  https://www.netacad.com/courses/os-it/ndg-linux-essentials