Závěrečné učňovské zkoušky

Základní informace

Přehled částí jednotné závěrečné zkoušky a termínů najdete na webu zkouska.cermat.cz  

Rozpisy na ústní závěrečné zkoušky pro třídy MEE3, OKO3, OZS3 a AME3.

Je nutné si s sebou přinést prohlášení o bezinfekčnosti - formulář ke stažení viz níže (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Rozpis ústních ZZ
ve formátu XLSX
Čestné prohlášení
ve formátu PDF