Závěrečné učňovské zkoušky

V pondělí dne 7. 9. 2020 se konají písemné závěrečné zkoušky, jak v řádném, tak opravném termínu. 
Opravné písemné závěrečné zkoušky pro třídy MEE3 - MEZ, AME3, OZS3 v učebně A317. Třída MEE3 - ELE v učebně A314. Třída OKO3 v učebně A315.
Písemné závěrečné zkoušky v řádném termínu pro třídy AUK4 - AT v učebně A317, třída MEL4 v učebně A314, třída MSE4 v učebně A 315 a třída KEL1 - profesní kvalifikace ve třídě A312. 
Zahájení je v 8:00 hodin. Prosíme o včasnou docházku a společenský oděv. Roušku si vezměte s sebou.

Od úterý 8. 9. 2020 do čtvrtka 10. 9. 2020 se konají praktické závěrečné zkoušky, jak v řádném, tak opravném termínu.
Opravné praktické zkoušky:
Třída OKO3 v úterý 8. 9. 2020 a ve středu 9. 9. 2020 na strojírenské hale od 6:00 hodin. Bude rozděleno do skupin.
Třída MEE3 - ELE ve čtvrtek 10. 9. 2020 na dílnách OV (Hrdý, Boček, Pelán, Řiháček) od 6:00 hodin.
Třída OZS3 ve středu 9. 9. 2020 a čtvrtek 10. 9.2020 na dílnách Žďárského (p. Okřina) od 6:00 hodin.
Praktické závěrečné zkoušky v řádném termínu:
Třída MEL4 ve čtvrtek 10. 9. 2020 na dílnách OV (Hrdý, Boček, Pelán, Řiháček) od 6:00 hodin.
Třída MSE4 v úterý 8. 9. 2020 a ve středu 9. 9. 2020 na strojírenské hale od 6:00 hodin. Bude rozděleno do skupin.
Třída AUK4 - AT v úterý 8. 9. 2020 na dílnách Žďárského (p. Pospíšil) od 6:00 hodin.
Třída KEL1 - profesní kvalifikace v úterý 8. 9. 2020 na dílnách OV (Hrdý, Boček, Pelán, Řiháček) od 6:00 hodin.
Prosíme o včasnou docházku (6:00), pracovní oblečení a pracovní obuv.  Roušku si vezměte s sebou. 

V termínech od středy 16. 9. 2020 do pátku 18. 9. 2020 se koná ústní závěrečná zkouška, jak opravná, tak v řádném termínu. 
Časový harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách naší školy týden před konáním ústní části. Opět prosíme o včasnou docházku, společenský oděv a roušku s sebou.

V případě nutnosti jsou možné změny, o kterých Vás budeme včas informovat.

Základní informace

Přehled částí jednotné závěrečné zkoušky a termínů najdete na webu zkouska.cermat.cz  

Rozpisy na ústní závěrečné zkoušky pro třídy MEE3, OKO3, OZS3 a AME3.

Je nutné si s sebou přinést prohlášení o bezinfekčnosti - formulář ke stažení viz níže (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Rozpis ústních ZZ
ve formátu XLSX
Čestné prohlášení
ve formátu PDF