Závěrečné učňovské zkoušky

Podmínky závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21

Opatřením MŠMT obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 se mění podmínky letošní závěrečné zkoušky. (viz stránky MŠMT nebo CERMATu).
 
Z dokumentů vyplývá:
 
 1. Závěrečnou zkoušku ve školním roce 20/21 může konat jen ten žák, který prospěl v I. pololetí školního roku 2020/21.

 2. Žák, který neprospěl nebo byl nehodnocen:

  • Žákovi určí ředitel termín opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. 6. 2021. V případě úspěšného složení zkoušek bude žák konat závěrečné zkoušky v září tohoto kalendářního roku

  • Požádá-li žák o opravnou nebo náhradní zkoušku nejpozději do 15. 2. 2021, určí mu ředitel termín konání této zkoušky nejpozději do  31. 5. 2021. Pokud žák bude úspěšný může konat ZZ v červnu tohoto kalendářního roku.

  • Formulář žádosti o opravnou nebo náhradní zkoušku je v příloze (pro zletilé i nezletilé žáky - vyberte správnou žádost). Podepsanou žádost doručí žák nejlépe naskenovanou na email office@spst.cz, osobně na sekretariát ředitele nebo poštou na adresu školy. 

  • Opravná i náhradní zkouška je zkouškou komisionální.

 3. Z rozhodnutí ředitele školy konají žáci pouze písemnou a praktickou zkoušku v tomto pořadí. Ústní zkouška je zrušena. Doba trvání písemné zkoušky je prodloužena na 270 minut.

 4. Žákovi určí ředitel termín opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. 6. 2021. V případě úspěšného složení zkoušek bude žák konat závěrečné zkoušky v září tohoto kalendářního roku

 5. Vedení školy zvažuje redukci některých vyučovaných předmětů od 22. 2. 2021 u končících ročníků.

Termíny závěrečných zkoušek pro jaro 2021 jsou v příloze.