Závěrečné učňovské zkoušky

Opravný termín závěrečných zkoušek:

písemná zkouška 5. 12. 2019
praktická zkouška 6. 12. 2019
ústní zkouška 12. 12. 2019