Základní informace

Střední průmyslová škola Třebíč je silná odborná škola – regionální centrum technického vzdělávání, které má velkou podporu zřizovatele Kraje Vysočina. Vyvážená vzdělávací koncepce připravuje žáky pro aktivní vstup na trh práce i k dalšímu vzdělávání.

Škola vznikala postupně. Nejprve v roce 1998 byly sloučeny tři technické školy v Třebíči. Od 1. července 2014 došlo v rámci optimalizace ještě ke sloučení se Střední školou řemesel Třebíč. V současnosti má více jak 1300 žáků ve více jak 50 třídách.

Ve výuce dominují obory technicky zaměřené, včetně vzdělávání gymnaziálního. Nabízíme studium v devíti maturitních čtyřletých oborech

a v šesti učebních tříletých oborech

Veškeré vzdělávací aktivity jsou provázány se sociálními partnery regionu.