INTERREG

Interreg

Název projektu

Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)

Registrační číslo:

ATCZ23

 

V souladu s programovým dokumentem Programu spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 je hlavním cílem projektu zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol za pomoci přeshraniční spolupráce škol a přibližování jejich kurikul s možností uznávání dílčích kvalifikací,   zvýšení uvědomělého rozhodování žáků v oblasti trhu práce prostřednictvím kariérového poradenství a aktivit s ním spojených.

Vymezené cíle budou realizovány následujícími aktivitami sdruženými v balíčcích:

  1. Třídy bez hranic
  2. Kariérové poradenství
  3. School meets economy – spolupráce škol a firem
  4. Komunikace
  5. Management

SPŠ Třebíč je zapojena do aktivit zahrnutých do pracovního balíčku „Třídy bez hranic“, kde je naším partnerem HTL Hollabrunn v Rakousku. Cílem pracovního balíčku je vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční profesní vzdělávání: zajištění právních, organizačních a s pojištěním souvisejících předpokladů, zvýšení kvality profesní přípravy žáků na základě společného vzdělávacího a kvalifikačního rámcového plánu a podpora a zjednodušení přeshraniční spolupráce škol na základě zavedení společných systematických opatření (výměna žáků, definice základních principů  pro harmonizaci resp. uznání kvalifikací, bilaterální vzdělávací projekty, výuka jazyků). Tento cíl bude podpořen vybudováním pilotních partnerství škol mezi 4 AT a 5 CZ školami (typy škol: obchodní akademie, střední školy technické a odborná učiliště). K docílení potřebných předpokladů pro přeshraniční kooperaci škol budou zpracovány dvojjazyčné výukové materiály, které budou odpovídat potřebám trhu práce AT+CZ a učebním osnovám (v současné době neexistují žádné profesně specifické výukové materiály, které by mohly být použity pro přeshraniční odbornou výuku). Díky zpracování mezipředmětových výukových materiálů a poskytnutí profesně specifických a vícejazyčných učebních materiálů budou školy v budoucnosti moci využít existující nabídku materiálů a realizovat tak po obsahové stránce kooperace škol. Taktéž budou vyvinuty metody pro pedagogy, kteří budou zajišťovat přeshraniční společnou výuku, např. prostřednictvím videokonferencí. Do realizace projektových aktivit budou zapojeni všichni projektoví partneři.

Závěrečná konference projektu C4PE

Dne 20. 6. 2022 v prostorách HTL Hollabrunn v Rakousku proběhla závěrečná konference projektu C4PE, který se realizoval v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Za naši školu se této akce zúčastnili čtyři členové realizačního týmu a 10 žáků třetího ročníku oboru průmyslová automatizace. Partnerské organizace představily ve svých prezentacích jednotlivé aktivity, které se v průběhu projektu realizovaly. Bohužel se všechny naplánované akce nemohly konat v důsledku pandemie COVID19 prezenčně. V prezentaci, kterou za naši školu přednesl Ing. Dostál, byly představeny nejdůležitější realizované aktivity s partnerskou školou HTL Hollabrunn, jako byly projektové dny v obou školách, při kterých probíhala smíšená výuka žáků, návštěvy zajímavých firem a samozřejmě i neformální zábava. Dále Ing. Dostál vyzvihl přínos vytvořených výukových a testových materiálů a pomůcek, které lze využívat jak při prezenční, tak online výuce v obou školách. Pedagogové z obou škol také připravili a realizovali online smíšenou výuku v oblasti průmyslové automatizace. Jak pedagogičtí pracovníci, tak zapojení žáci si zvýšili své cizojazyčné kompetence díky účasti v kurzech anglického jazyka. Na závěr bylo konstatováno, že obdobná přeshraniční spolupráce škol je při provedení menších modifikací možná a v případě dalšího projektu se naše škola ráda opět zapojí.

Prezentace závěrečné konference

School Meets Economy Workshop – 16. 5. 2022

Video lesson HTL Hollabrunn a SPŠT – 11. 5. 2022

School Meets Economy Workshop – 28. 3. 2022

Video lesson SPŠT a HTL Hollabrunn – 1. 12. 2021

Videokonference – 15. 11. 2020

Den otevřených dveří – 14. 1. 2020

Den otevřených dveří – 30. 11. 2019

Projektové dny na SPŠT – 7. a 8. 11. 2019

Erasmus Days – 10. 10. 2019

Projektové dny na SPŠT a HTL Hollabrunn – 17. a 18. 6. 2019