INTERREG

Interreg

Název projektu

Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)

Registrační číslo:

ATCZ23

 

V souladu s programovým dokumentem Programu spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 je hlavním cílem projektu zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol za pomoci přeshraniční spolupráce škol a přibližování jejich kurikul s možností uznávání dílčích kvalifikací,   zvýšení uvědomělého rozhodování žáků v oblasti trhu práce prostřednictvím kariérového poradenství a aktivit s ním spojených.

Vymezené cíle budou realizovány následujícími aktivitami sdruženými v balíčcích:

  1. Třídy bez hranic
  2. Kariérové poradenství
  3. School meets economy – spolupráce škol a firem
  4. Komunikace
  5. Management

SPŠ Třebíč je zapojena do aktivit zahrnutých do pracovního balíčku „Třídy bez hranic“, kde je naším partnerem HTL Hollabrunn v Rakousku. Cílem pracovního balíčku je vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční profesní vzdělávání: zajištění právních, organizačních a s pojištěním souvisejících předpokladů, zvýšení kvality profesní přípravy žáků na základě společného vzdělávacího a kvalifikačního rámcového plánu a podpora a zjednodušení přeshraniční spolupráce škol na základě zavedení společných systematických opatření (výměna žáků, definice základních principů  pro harmonizaci resp. uznání kvalifikací, bilaterální vzdělávací projekty, výuka jazyků). Tento cíl bude podpořen vybudováním pilotních partnerství škol mezi 4 AT a 5 CZ školami (typy škol: obchodní akademie, střední školy technické a odborná učiliště). K docílení potřebných předpokladů pro přeshraniční kooperaci škol budou zpracovány dvojjazyčné výukové materiály, které budou odpovídat potřebám trhu práce AT+CZ a učebním osnovám (v současné době neexistují žádné profesně specifické výukové materiály, které by mohly být použity pro přeshraniční odbornou výuku). Díky zpracování mezipředmětových výukových materiálů a poskytnutí profesně specifických a vícejazyčných učebních materiálů budou školy v budoucnosti moci využít existující nabídku materiálů a realizovat tak po obsahové stránce kooperace škol. Taktéž budou vyvinuty metody pro pedagogy, kteří budou zajišťovat přeshraniční společnou výuku, např. prostřednictvím videokonferencí. Do realizace projektových aktivit budou zapojeni všichni projektoví partneři.

Video lesson SPŠT a HTL Hollabrunn – 1. 12. 2021

Videokonference – 15. 11. 2020

Den otevřených dveří – 14. 1. 2020

Den otevřených dveří – 30. 11. 2019

Projektové dny na SPŠT – 7. a 8. 11. 2019

Erasmus Days – 10. 10. 2019

Projektové dny na SPŠT a HTL Hollabrunn – 17. a 18. 6. 2019

Soubory ke stažení