Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vážení rodiče,

v současné mimořádné situaci je již jasné, že jednotné přijímací zkoušky na střední školy neproběhnou v původně stanovených termínech. Zda jednotné přijímací zkoušky proběhnou, v jakém termínu a formě v této chvíli nikdo neví, musíme všichni počkat na rozhodnutí vlády a MŠMT.

Jakmile budeme znát bližší informace, zašleme Vám vše na Váš e-mail a naše webové stránky. Sledujte prosím Vaše e-maily a aktuální informace na našich webových stránkách.

Přijímací řízení určitě nějakým způsobem proběhne. Nemusíte mít obavy, že byste nebyli informováni, případně jste něco zameškali. Z hlediska přijímání na studijní obory musí všechny školy postupovat jednotně dle rozhodnutí vlády a MŠMT.

Věřím, že se Vaše děti pečlivě připravují ke studiu v naší škole a těším se, že se nejpozději v září ve zdraví setkáme při zahájení školního roku 2020-2021.

Zdeněk Borůvka, v. r.
ředitel

Vážení rodiče, vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole,

děkuji Vám, že jste podáním přihlášky v naší škole projevili zájem o vzdělávání v SPŠ Třebíč.

Sděluji Vám, že v průběhu měsíce března obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám, případně písemnou informaci o přijímacím řízení (v případě, že přijímací zkoušky uchazeč nekoná). Přijímací řízení probíhá ve všech středních školách podle § 59 – 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení ve všech středních školách mohou být v 1. kole přijímacího řízení zveřejněny nejdříve ve středu 22. 4. 2020 (učební obory) a nejpozději ve čtvrtek 30. 4. 2020 (studijní obory), po zveřejnění výsledků z centra. Dříve zveřejněné výsledky jsou protizákonné!

Již v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení můžete v případě přijetí ke vzdělávání v naší škole odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na office@spst.cz nebo telefonicky na tel. 568 832202.

Těším se s Vámi na shledanou u přijímacích zkoušek, případně v září při zahájení školního roku 2020 – 2021.

Zdeněk Borůvka, v. r.
ředitel


Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Pro uchazeče o maturitní obory pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - informace a přihláška v přílohách. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.

Kritéria přijímacího řízení a podrobnosti k přijímacím zkouškám jsou uvedeny v přílohách. Přihlášky ke studiu se přijímají do 2. března 2020

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek MŠMT.

Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor.

Další informace:
IZO školy: 110250591

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Soubory ke stažení