Přijímací řízení

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory:

  • 23-56-H/01, obráběč kovů, 10 volných míst
  • 23-45-L/01, mechanik seřizovač + obráběč kovů, 10 volných míst

Přihlášky se přijímají do 22. května 2023, kritéria přijímacího řízení jsou v příloze. Na oba obory požadujeme potvrzení lékaře, vzor. Formuláře přihlášek zde.

Informace k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2023 - 2024

Přihlášky ke studiu je možné odevzdávat následujícím způsobem:

  • osobně na sekretariát ředitelky školy, budova „A“ Manželů Curieových v době od 7.00 do 15.30 hodin;
  • vhozením do schránky u vstupu do budovy „A“ v ulici Manželů Curieových kdykoliv;
  • zaslat doporučeně poštou na adresu školy;

Před odevzdáním přihlášky si prosím zkontrolujte, zda máte přihlášku řádně vyplněnou, podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, potvrzenou základní školou a vyjádřením lékaře ke studiu zvoleného oboru.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 568 832 202, 201, případně e-mailem na office@spst.cz.

Upozornění pro uchazeče o maturitní obory skupiny L - vyplnění přihlášky

Uchazeč o maturitní obor L podává přihlášku zároveň do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. V přihlášce se v příslušném řádku uvede jak požadovaný maturitní obor L, tak doplňující učební obor, tedy dvojice:
23-45-L/01 mechanik seřizovač + 23-56-H/01 obráběč kovů
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik + 26-51-H/02 elektrikář pro silnoproud
39-41-L/01 autotronik + 23-68-H/01 automechanik
82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů +   82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř.
Uchazeč je přijímán na oba obory současně.

Ukázka vyplnění přihlášky:

vzor

Další informace:
IZO školy: 110250591

Soubory ke stažení
Kritéria pro 2. kolo PŘ neumělecké obory - 2023
ve formátu KOLO PŘ NEUMěLECKé OBORY - 2023.PDF