Přijímací řízení

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, 568 832 201, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 30. listopadu 2021Uchazeči konají talentovou zkoušku 5. nebo 6. ledna 2022.

Kritéria přijímacího řízení na neumělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 1. března 2022

Pro uchazeče o maturitní obory pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - informace a přihláška v přílohách. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.
Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek k MŠMT. Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor

 Upozornění pro uchazeče o maturitní obory skupiny L - vyplnění přihlášky

Uchazeč o maturitní obor L podává přihlášku zároveň do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. V přihlášce se v příslušném řádku uvede jak požadovaný maturitní obor L, tak doplňující učební obor, tedy dvojice:
23-45-L/01 mechanik seřizovač + 23-56-H/01 obráběč kovů
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik + 26-51-H/02 elektrikář pro silnoproud
39-41-L/01 autotronik + 26-68-H/01 automechanik
82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů +   82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř.
Uchazeč je přijímán na oba obory současně.

Ukázka vyplnění přihlášky:

vzor

Další informace:
IZO školy: 110250591

Soubory ke stažení
Kritéria PŘ 1. kolo - neumělecké obory
ve formátu KOLO - NEUMěLECKé OBORY.PDF