Přijímací řízení

Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení na neumělecké obory

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na neumělecké obory. Přihlášky se přijímají do 26. května 2022. Kritéria přijímacího řízení a volná místa jsou uvedena v přílohách. Na všechny obory požadujeme potvrzení lékaře.

Volná místa SPŠ Třebíč 2022 (1).pdf

Kritéria PŘ 2. kolo - neumělecké obory_2.pdf

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro umělecké obory

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na umělecké obory. Kritéria přijímacího řízení jsou v příloze. Přihlášky se přijímají  do 25. května 2022, talentová zkouška se koná 3. června 2022.

Vážení rodiče, vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole,

děkuji Vám, že jste podáním přihlášky v naší škole projevili zájem o vzdělávání v SPŠ Třebíč.

Sděluji Vám, že v průběhu měsíce března obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám, případně písemnou informaci o přijímacím řízení (v případě, že přijímací zkoušky uchazeč nekoná). Přijímací řízení probíhá ve všech středních školách podle § 59 – 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení ve všech středních školách mohou být v 1. kole přijímacího řízení zveřejněny nejdříve 22. 4. 2022 (učební obory) a nejpozději 2. 5. 2022 (studijní obory), po zveřejnění výsledků  z Cermatu. Dříve zveřejněné výsledky jsou protizákonné.

Již v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení můžete v případě přijetí ke vzdělávání v naší škole odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na office@spst.cz nebo telefonicky na tel. 568832202, 201.
Těším se s Vámi na shledanou u přijímacích zkoušek, případně v září při zahájení školního roku 2022 – 2023. 

Petra Hrbáčková, v. r. 
ředitelka


Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, 568 832 201, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na umělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 1. března 2022. Uchazeči konají talentovou zkoušku 24. března 2022.

Kritéria přijímacího řízení na neumělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 1. března 2022

Pro uchazeče o maturitní obory pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - informace a přihláška v přílohách. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.
Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek k MŠMT. Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor

Informace k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2021 - 2022

Přihlášky ke studiu je možno odevzdávat následujícím způsobem:

  • osobně na sekretariát ředitelky školy, budova „A“ Manželů Curieových v době od 7.00 do 15.30 hodin;
  • vhozením do schránky u vstupu do budovy „A“ v ulici Manželů Curieových kdykoliv;
  • zaslat doporučeně poštou na adresu školy;

Uzávěrka přihlášek pro všechny obory je 1. března 2022.
Před odevzdáním přihlášky si prosím zkontrolujte, zda máte přihlášku řádně vyplněnou, podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, potvrzenou základní školou a vyjádřením lékaře ke studiu zvoleného oboru.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 568 832 202, 201, případně e-mailem na office@spst.cz.

 Upozornění pro uchazeče o maturitní obory skupiny L - vyplnění přihlášky

Uchazeč o maturitní obor L podává přihlášku zároveň do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. V přihlášce se v příslušném řádku uvede jak požadovaný maturitní obor L, tak doplňující učební obor, tedy dvojice:
23-45-L/01 mechanik seřizovač + 23-56-H/01 obráběč kovů
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik + 26-51-H/02 elektrikář pro silnoproud
39-41-L/01 autotronik + 23-68-H/01 automechanik
82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů +   82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník, pasíř.
Uchazeč je přijímán na oba obory současně.

Ukázka vyplnění přihlášky:

vzor

Další informace:
IZO školy: 110250591

Soubory ke stažení