Přijímací řízení

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Kritéria přijímacího řízení na neumělecké obory zveřejní ředitel školy na tomto místě do 31. 1. 2020. Přihlášky se přijímají do 1. března 2020. Pro uchazeče o maturitní obory pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - informace a přihláška v přílohách. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.

Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 30. listopadu 2019. Uchazeči konají talentovou zkoušku 6. nebo 7. ledna 2020.

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek MŠMT.

Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor.

Další informace:
IZO školy: 110250591

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Soubory ke stažení
Kritéria UK
ve formátu DOCX
Přípravné kurzy 2020
ve formátu PDF
Přípravné kurzy 2020
ve formátu PNG