Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace k podávání přihlášek ke studiu

Ve školním roce 2023/2024 dochází k legislativním změnám, které zatím nejsou uzavřeny. Informace se průběžně aktualizují na webech:

https://prijimacky.cermat.cz/ kde najdete i zadání testů z minulých let,

https://www.prihlaskynastredni.cz/.

V SPŠ Třebíč budeme od 20. února 2024 pořádat přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Odkaz na elektronickou přihlášku a další informace budou na tomto webu v lednu 2024.

Přihlášky na neumělecké obory se budou podávat do 20. února 2024. Kritéria přijímacího řízení do SPŠ Třebíč budou zveřejněna na tomto webu do 31. ledna 2024. Uchazeči mohou podávat přihlášky na 3 obory, které musí být seřazeny v pořadí podle priorit zájmu uchazeče.

Na všechny obory požadujeme potvrzení lékaře, vzor. Zdravotní omezení pro jednotlivé obory jsou uvedena v tabulce.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 568 832 202201, případně e-mailem na office@spst.cz.

Přílohy
Kritéria UK
ve formátu PDF