Průmyslová automatizace

Studijní obor zaměřený na elektrotechniku a řízení průmyslových procesů. Žáci získají jak obecné znalosti z oblasti teorie obvodů, elektroniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky, tak znalosti z automatizační techniky a řízení technologických procesů.

Obor seznamuje s principy, vlastnostmi a použitím prvků automatizační a řídicí techniky, jako jsou snímače, regulátory, programovatelné automaty a roboty. Teoretické znalosti jsou podporovány praktickými cvičeními na reálných modelech výrobních linek, které jsou osazeny profesionálními prvky průmyslové automatizace. Žáci si také osvojí práci s prvky inteligentních domovních instalací.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Absolventi mohou získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/1978 Sb.).