Stravování

Kontakt na školní jídelnu:

Tel.: 568 832 212
E-mail: mdvorakova@spst.cz
Jídelna – Manželů Curieových 734


Přihlašování a odhlašování stravování

Ceny pro žáky činí: oběd – 30 Kč, dopolední svačina – 28 Kč, celodenní stravování – 92 Kč.

V jídelně je zaveden systém výdeje stravy na čipy.
Strávníci si volí oběd ze tří variant s týdenním předstihem.
Jídelníčky jsou vyvěšeny na nástěnkách ve školní jídelně, výdejně, v budovách školy a na webových stránkách.

Odhlášky ze stravování se přijímají při nepřítomnosti ve škole (nemoc apod.) vždy denně do 10.00 hodin na příští den!

Možnosti odhlašování stravování a volby obědů

  • terminálem: v jídelně a prostřednictvím informačního panelu ve vestibulu školy na Manž. Curieových, ve výdejně na Demlově ulici, u vrátnice na Žďárského ulici (dílny OV)
  • telefonicky: 568 832 212
  • e-mailem: mdvorakova@spst.cz
  • přes internet:

    Odkaz pro přihlašování, odhlašování a volbu stravy iCanteen, klikněte sem. Manuálek pro ovládání systému ke stažení viz níže nepředvídaná nepřítomnost do 08.00 hodin. Výjimkou je pondělí, kdy do 08.00 hodin je možné ještě odhlásit týž den!

V době nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.), není nárok na zvýhodněnou cenu oběda. První den nepřítomnosti ve škole je možné odebrat stravu do jídlonosiče pouze ve vyhrazené výdejní době od 11:30 do 11:45 hodin (pozastaveno), pouze konzumace v jídelně.

Při neodebrání neodhlášených obědů zaplatí žák plnou cenu oběda tj. 70 Kč. Žákům s celodenním stravováním bude při neodebrání neodhlášeného stravování účtováno 199 Kč/den (§122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy má nárok na cenu stravování ve výši finančního normativu potravin tj. 30 Kč oběd, 92 Kč celodenní stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

Volba obědových jídel

První obědový chod se nevolí.
Druhý a třetí obědový chod se volí na terminálu vždy pondělí – pátek do 10.00 hodin na příští týden.

Objednávky balíčků na pátek (pouze žáci DM)

pondělí – čtvrtek do 10.00 hodin


Výdej stravy

Snídaně včetně dopolední svačiny

výdej snídaní 5.45–7.30 hodin
výdej svačin 9.30–10.00 hodin


 
 

Dopolední svačina

žáci místní a dojíždějící, zaměstnanci: 09.30–10.00 hod.

Obědy

výdej do jídlonosičů (cizí strávníci): 11.30–11.45 hod. (pozastaveno)
zaměstnanci, důchodci, cizí strávníci: 11.45–12.00 hod.
žáci, pedagogičtí pracovníci: 12.00–14.45 hod.

Večeře

pondělí, úterý, čtvrtek
první etapa 17.00–17.30 hod.
druhá etapa 17.30–18.00 hod.

Studená večeře

středa (výdej u obědů): 14.45–15.00 hod.