Stravování

Kontakt na školní jídelnu:

Tel.: 568 832 212
E-mail: mdvorakova@spst.cz
Jídelna – Manželů Curieových 734


Přihlašování a odhlašování stravování

Ceny pro žáky činí: oběd – 38 Kč, dopolední svačina – 39 Kč, celodenní stravování – 110 Kč.

V jídelně je zaveden systém výdeje stravy na čipy.
Strávníci si volí oběd ze tří variant s týdenním předstihem.
Jídelníčky jsou vyvěšeny na nástěnkách ve školní jídelně, v budovách školy a na webových stránkách.

Odhlášky ze stravování se přijímají při nepřítomnosti ve škole (nemoc apod.) vždy denně do 10:00 hodin na příští den!

Možnosti odhlašování stravování a volby obědů

  • terminálem: v jídelně a prostřednictvím informačního panelu ve vestibulu školy na Manž. Curieových, u vrátnice na Žďárského ulici (dílny OV)
  • telefonicky: 568 832 212
  • e-mailem: mdvorakova@spst.cz
  • přes internet:

    Odkaz pro přihlašování, odhlašování a volbu stravy iCanteen přes přihlašovací jméno a heslo.

V době nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.), není nárok na zvýhodněnou cenu oběda. První den nepřítomnosti ve škole je možné odebrat stravu do jídlonosiče pouze ve vyhrazené výdejní době od 11:30 do 12:00 hodin v jídelně.

Při neodebrání neodhlášených obědů zaplatí žák plnou cenu oběda tj. 105 Kč. Žákům s celodenním stravováním bude při neodebrání neodhlášeného stravování účtováno 300 Kč/den (§122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy má nárok na cenu stravování ve výši finančního normativu potravin tj. 38 Kč oběd, 110 Kč celodenní stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

Volba obědových jídel

První obědový chod se nevolí.
Druhý a třetí obědový chod se volí na terminálu vždy pondělí – pátek do 10:00 hodin na příští týden.

Objednávky balíčků na pátek (pouze žáci DM)

pondělí – čtvrtek do 10:00 hodin


Výdej stravy

Snídaně včetně dopolední svačiny

výdej snídaní 5:45 – 7:30 hodin
výdej svačin 9:30 – 10:00 hodin


 
 

Dopolední svačina

žáci místní a dojíždějící, zaměstnanci: 09:30 – 10:00 hod. Výdej v jídelně školy.
Žákům na odborné praxe (Žďárského) objednané svačiny převážíme.

Obědy

výdej do jídlonosičů (cizí strávníci): 11:30 – 12:00 hod. 
zaměstnanci, důchodci, cizí strávníci: 12:00 – 13:00 hod.
žáci, pedagogičtí pracovníci: 12.00 – 14.45 hod. (pondělí až čtvrtek), 12:00 - 14:30 hod. (pátek)

Večeře

pondělí, úterý, čtvrtek 17:15 – 18:00 hod.

Studená večeře

středa (výdej u obědů): 12:30 – 14:45 hod.

Soubory ke stažení