Odborné praxe

Odborné praxe 2020

Upozornění pro všechny žáky tříd: AUK2 (at), MEL2, MSE2, ENE2, ERS2, ITA2, ITB2, STR2, AUK3, MEL3, MSE3, ENE3, ERS3, ITA3, ITB3, STR3, TLA3, TLB3.

Na základě rámcových vzdělávacích programů MŠMT je žák povinen absolvovat odbornou praxi u firmy, jejíž aktivita by měla korespondovat s odborným zaměřením oboru. Žák je povinen absolvovat souvislou odbornou praxi ve firmě v termínu dle přiloženého časového harmonogramu. Každý žák výše uvedených tříd si zajistí tuto praxi ve firmě v okolí svého bydliště nebo v blízkosti školy.


Dokumenty ke stažení:

Termíny praxí 2020 – tabulka termínů pro jednotlivé třídy.

Potvrzení o budoucí odborné praxi – potvrzení slouží k evidenci Vaší budoucí praxe a je povinné. Potvrzení vyplňte a předejte třídnímu učiteli nejpozději do 28. 2. 2020.

Smlouva o praxi – před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi, kterou poté schválí škola. Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě a škole. Smlouva musí být platná před nástupem do firmy. Text ve smlouvě označený červeně vyplňte potřebnými údaji! Smlouva o praxi nesmí být vyplněná ručně!!! Smlouvu vytiskněte třikrát!!! Smlouva musí být potvrzená oběma stranami (škola – firma) do 27. 3. 2020. Pro třídu ENE2 platí termín
do 6. 3. 2020.
Smlouvu k potvrzení předáte panu P. Kaletovi.

Výkaz práce a potvrzení o ukončení praxe – při nástupu na praxe předáte odpovědnému pracovníkovi výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe. Předem upozorníte a požádáte odpovědnou osobu, že si oba vyplněné formuláře vyzvednete poslední den praxe. Tím bude doloženo, jakou činnost jste prováděli a kolik hodin jste odpracovali u konkrétní firmy. Potvrzení a  výkaz práce musíte odevzdat nejpozději do 8. 6. 2020 třídnímu učiteli.

Ve všech dokumentech, kde je to uvedeno, důkladně vyplňte kontaktní údaje Vaše i odpovědného pracovníka firmy: e-mail, telefon.

Všechny tyto dokumenty a realizace odborné praxe jsou předpokladem k ukončení ročníku či studia konkrétního oboru. Pokud Vaše odborná praxe neproběhne dle rozpisu (Termíny praxí 2020) je Vaší povinností si tuto praxi nahradit o hlavních prázdninách!

V případě nepřítomnosti pana P. Kalety, můžete smlouvu vhodit do schránky vedle dveří na budově A, odborný výcvik č. dveří P209.

Kontakty pro případné dotazy:
Bc. Petr Kaleta
e-mail: pkaleta@spst.cz
tel.: 734 423 458
kabinet: P209

 

Soubory ke stažení