Odborné praxe

Odborné praxe 2022

Upozornění pro všechny žáky tříd: AUT2, MEL2, MSK2(MS), ENE2, ITA2, ITB2, PAU2, STR2, AUT3, MSK3, MEL3, ENE3, PAU3, ITA3, ITB3, STR3, TLY3.

Na základě rámcových vzdělávacích programů MŠMT je žák povinen absolvovat odbornou praxi ve firmě, jejíž aktivita koresponduje s odborným zaměřením vašeho oboru. Žák je povinen absolvovat souvislou odbornou praxi ve firmě v termínu dle přiloženého časového harmonogramu. Každý žák výše uvedených tříd si zajistí tuto praxi ve firmě v okolí svého bydliště nebo v blízkosti školy. Třídy ENE2 a ENE3 realizují odbornou praxi na pracovišti JE Dukovany. Třídy AUT3, MSK3 a MEL3 konají odbornou praxi ve škole jako přípravu k závěrečným učňovským zkouškám – výuční list. Ve třídě MSK2 odbornou praxi konají jenom mechanici seřizovači.


Dokumenty ke stažení

Termíny praxí 2022 – tabulka termínů pro jednotlivé třídy.

Potvrzení o budoucí odborné praxi – potvrzení slouží k evidenci Vaší budoucí praxe. Potvrzení vyplňte a předejte třídnímu učiteli nejpozději do 25. 3. 2022.

Smlouva o praxi – před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi, kterou poté schválí škola a firma. Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě a škole. Smlouva musí být platná před nástupem do firmy. Text ve smlouvě označený červeně vyplňte potřebnými údaji! Smlouva o praxi nesmí být vyplněná ručně!!! Smlouvu vytiskněte třikrát!!! Smlouva musí být potvrzená oběma stranami (škola – firma) do 19. 4. 2022. Smlouvu za školu potvrdí Petr Kaleta. V případě nepřítomnosti Petra Kalety, můžete smlouvu vhodit do schránky vedle dveří na budově P, odborný výcvik č. dveří P209. 

Výkaz práce a potvrzení o ukončení praxe – při nástupu na praxe předáte odpovědnému pracovníkovi výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe. Předem upozorníte a požádáte odpovědného pracovníka, že si oba vyplněné formuláře vyzvednete poslední den praxe. Tím bude doloženo, jakou činnost jste prováděli a kolik hodin jste odpracovali u konkrétní firmy. Výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe odevzdáte třídnímu učiteli nejpozději do 10. 6. 2022.


Ve všech dokumentech, kde je to uvedeno, důkladně vyplňte kontaktní údaje Vaše i odpovědného pracovníka firmy: e-mail (školní), telefon.

Všechny tyto dokumenty a realizace odborné praxe jsou předpokladem k ukončení ročníku či studia konkrétního oboru. Pokud Vaše odborná praxe neproběhne dle rozpisu (Termíny praxí 2022) je Vaší povinností si tuto praxi nahradit o hlavních prázdninách!

Informace k odborné praxi třídy ENE2 a ENE3 podá Ing. Ladislav Havlát nebo Ing. Květoslav Tománek.

Kontakty pro případné dotazy:
Bc. Petr Kaleta
E-mail: pkaleta@spst.cz
Tel.: 734 423 458
Kabinet: P209 OV

Dokumenty ke stažení
Odborná praxe
ve formátu PDF
Smlouva o praxi
ve formátu DOCX
Termíny praxí
ve formátu PDF