Odborné praxe

Odborné praxe 2023

Informace pro všechny žáky tříd AUT2, MEL2, MSK2, ENE2, ITA2, ITB2, PAU2, STR2, AUT3, MSK3, MEL3, PAU3, ITA3, ITB3, STR3, TLA3, TLB3

Na základě rámcových vzdělávacích programů MŠMT je žák povinen absolvovat odbornou praxi ve firmě, jejíž aktivita koresponduje s odborným zaměřením vašeho oboru. Žák je povinen absolvovat souvislou odbornou praxi ve firmě v termínu dle časového harmonogramu. Každý žák výše uvedených tříd si zajistí tuto praxi ve firmě v okolí svého bydliště nebo v blízkosti školy. Třída ENE3 realizuje odbornou praxi na pracovišti JE Dukovany. Třídy AUT3, MSK3 a MEL3 konají odbornou praxi ve škole jako přípravu k závěrečným učňovským zkouškám, po jejichž úspěšném složení získají výuční list. Ve třídě MSK2 konají odbornou praxi žáci oboru mechanik seřizovač i uměleckořemeslné zpracování kovů.

Dokumenty ke stažení

  1. Termíny praxí 2023 – tabulka termínů pro jednotlivé třídy.
  2. Potvrzení o budoucí odborné praxi – potvrzení slouží k evidenci Vaší budoucí praxe. Potvrzení oskenujte (ofoťte) a vložte do aplikace Classroom nejpozději do 13. 3. 2023.
  3. Smlouva o praxi – před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi, kterou poté schválí škola a firma. Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě a škole. Smlouva musí být platná před nástupem do firmy. Text ve smlouvě označený červeně vyplňte elektronicky potřebnými údaji a vytiskněte ji třikrát!!! Smlouva musí být potvrzená oběma stranami, školou a firmou, do 3. 4. 2023. Smlouvu za školu potvrdí Petr Kaleta, kabinet P209 – odborný výcvik. V případě nepřítomnosti Petra Kalety můžete smlouvu vhodit do schránky vedle dveří kabinetu.
  4. Výkaz práce a potvrzení o ukončení praxe – při nástupu na praxi předáte odpovědnému pracovníkovi výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe. Předem upozorníte a požádáte odpovědného pracovníka, že si oba vyplněné formuláře vyzvednete poslední den praxe. Tím bude doloženo, jakou činnost jste prováděli a kolik hodin jste u konkrétní firmy odpracovali. Výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe oskenujte (ofoťte) a vložte do aplikace Classroom do 12. 6. 2023.

Všechny potřebné dokumenty prosím vyplňte elektronicky.

Důkladně vyplňte svoje kontaktní údaje (školní e-mail, telefon) i odpovědného pracovníka firmy.

Pro odevzdávání potvrzení o budoucí praxi, výkazu práce a potvrzení o ukončení praxe bude pro jednotlivé třídy vytvořena aplikace Classroom.

Všechny tyto dokumenty a realizace odborné praxe jsou předpokladem k ukončení ročníku či studia konkrétního oboru. Pokud vaše odborná praxe neproběhne dle rozpisu (viz Termíny praxí 2023), je vaší povinností si tuto praxi nahradit o hlavních prázdninách.

Kontakty pro případné dotazy:
Bc. Petr Kaleta
E-mail: pkaleta@spst.cz
Tel.: 734 423 458
Kabinet: P209 OV

Soubory ke stažení