Odborné praxe

Povinné odborné praxe žáků

Upozornění pro všechny žáky tříd: MSE2, MEL2, AUK2, ITA2, ITB2, ERS2, ENE2, STR2, MSK3, MAU3, ERS3, ITA3, ITB3, ENE3, STR3, TLA3, TLB3.

Na základě rámcových vzdělávacích programů MŠMT je žák povinen absolvovat odbornou praxi u firmy, jejíž aktivita by měla korespondovat s odborným zaměřením oboru. Žák je povinen absolvovat souvislou odbornou praxi ve firmě v termínu podle přiloženého časového harmonogramu. Každý žák výše uvedených tříd si zajistí tuto praxi ve firmě v okolí svého bydliště nebo v blízkosti školy.


Dokumenty ke stažení:

Termíny praxí 2019 – tabulka termínů pro jednotlivé třídy.

Potvrzení o budoucí odborné praxi – potvrzení slouží k evidenci Vaší budoucí praxe a je povinné. Potvrzení vyplňte a předejte třídnímu učiteli nejpozději do 28. 2. 2019.

Smlouva o praxi – před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi, kterou poté schválí škola. Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě a škole. Smlouva musí být platná před nástupem do firmy. Text ve smlouvě označený červeně vyplňte potřebnými údaji! Smlouva o praxi nesmí být vyplněná ručně!!! Smlouvu vytiskněte třikrát!!! Smlouva musí být potvrzená oběma stranami (škola – firma) do 22. 3. 2019. Pro třídy ENE2 a ENE3 platí termín
do 1. 3. 2018.
Smlouvu k potvrzení předáte panu Z. Širokému.

Výkaz práce a potvrzení o ukončení praxe – při nástupu na praxe předáte odpovědnému pracovníkovi výkaz práce a potvrzení o ukončení odborné praxe. Předem upozorníte a požádáte odpovědnou osobu, že si oba vyplněné formuláře vyzvednete poslední den praxe. Tím bude doloženo, jakou činnost jste prováděli a kolik hodin jste odpracovali u konkrétní firmy. Potvrzení a  výkaz práce musíte odevzdat nejpozději do 7. 6. 2019 třídnímu učiteli.

Ve všech dokumentech, kde je to uvedeno, důkladně vyplňte kontaktní údaje Vaše i odpovědného pracovníka firmy: e-mail, telefon.

Všechny tyto dokumenty a realizace odborné praxe jsou předpokladem k ukončení ročníku či studia konkrétního oboru. Pokud Vaše odborná praxe neproběhne dle rozpisu (Termíny praxí 2019) je Vaší povinností si tuto praxi nahradit o hlavních prázdninách!

V případě nepřítomnosti pana Z. Širokého, můžete smlouvu vhodit do schránky vedle dveří na budově A, odborný výcvik č. dveří P209.

Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Zdeněk Široký
E-mail: zsiroky@spst.cz
Tel.: 732 661 674
Kabinet: A 316


Individuální odborné praxe žáků

Naše škola spolupracuje s řadou firem v realizaci odborných praxí přímo na jejich pracovištích. Na základě této spolupráce mají žáci všech oborů možnost v průběhu školního roku absolvovat odborný výcvik (praxe) mimo školu. V každém pololetí může žák absolvovat 10 pracovních dnů. Žáci učňovských oborů konají odbornou praxi dle rozvrhu odborného výcviku. Žáci maturitních oborů konají souvislou desetidenní praxi v době odborného výcviku (praxe) a teoretického vyučování. Po jejím ukončení mají možnost v průběhu čtrnácti dnů doučit se zameškanou látku, ze které nejsou zkoušení! Žáci si mohou firmu vybrat sami nebo jim škola firmu nabídne.

Tento způsob realizace odborné praxe přináší pro žáky možnost se přímo podílet na výrobních procesech jednotlivých firem, a tím získávat cenné zkušenosti a zároveň ještě před ukončením studia prezentovat své schopnosti. Žáci tak mohou snadněji získat brigádu nebo po ukončení studia pracovní poměr.

Pro individuální odborné praxe žáků se používá stejná smlouva jako pro povinné odborné praxe.

Soubory ke stažení
Výkaz o vykonané práci
ve formátu DOC
Termíny jaro 2019
ve formátu PDF
Smlouva o praxi
ve formátu DOCX