Školní knihovna

Knihovna je určena žákům a zaměstnancům školy. Fond čítající 7 762 kusů tvoří tituly z beletrie (především z doporučené četby k maturitě) i odborné publikace.

Knihovnu spravuje PhDr. Jaroslava Vidláková.

Půjčovní doba knihovny: budova A přízemí, místnost A106.

  • sudý týden
    • úterý      14:15 – 15:00
    • pátek       7:30 –  8:00
  • lichý týden
    • pondělí   14:15 – 15:00
    • pátek        7:30 –  8:00

Ostatní výpůjčky dle dohody.

Knihovní řád
ve formátu PDF