Elektrikář pro silnoproud

Absolvent je připravený instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, např. jako provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Odborný výcvik probíhá nejen ve školních dílnách, ale i na pracovištích odborných firem.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Žáci tohoto oboru mají možnost získat motivační stipendium ve výši 400 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 2 000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.