Elektrikář pro silnoproud

Absolvent je připravený instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, např. jako provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Odborný výcvik probíhá nejen ve školních dílnách, ale i na pracovištích odborných firem.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V rámci odborného výcviku mají žáci možnost získat finanční odměnu z produktivní činnosti.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/1978 Sb.).