Kontakty

mapa

Adresa školy a hlavní kontakty

Střední průmyslová škola Třebíč

Budova A, B  – Manželů Curieových 734
Budova DM Manželů Curieových tel.:  568 832 239, 733 756 521
Budova DM Žižkova
Budova Z – Žďárského 183 – areál odborného výcviku a praxe, tel.: 739 348 671
674 01 Třebíč

IČ: 66610702
DIČ: CZ66610702
ID datové schránky: uhgtrjy

Mapa areálu školy

areal

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny je možno individuálně domluvit telefonicky, e-mailem.

Vedení školy

Ing. Petra Hrbáčková

ředitelka
Budova
A235

Mgr. Alena Cahová

zástupkyně pro teoretické vyučování
Budova
A231

Ing. Ladislav Havlát

zástupce pro teoretické vyučování
Budova
V202

PhDr. Lenka Nechvátalová

zástupkyně pro teoretické vyučování
Budova
B311

Michal Řiháček

zástupce pro praktické vyučování
Budova
P220

Ing. Ladislava Zbránková

vedoucí ekonomického úseku
Budova
A238

Dana Cafourková

sekretářka - budova B
Telefon
Budova
B309

Marie Cejpková

asistentka ředitele - personalistika
Telefon
Budova
A233

Tomáš Čermák

správce budov
Budova
A104

Učitelé

Mgr. Dana Balabánová

učitelka
Telefon
Budova
B122

Ing. Jiří Bánovský

učitel
Telefon
Budova
I106

Ing. Pavla Baštová

učitelka
Telefon
Budova
A330

Ing. Marta Bauerová

učitelka
Telefon
Budova
P105

Ing. Milan Bloudíček

učitel
Budova
B220

Mgr. Josef Bobek

učitel
Telefon
Budova
A129

Mgr. Zuzana Bobková

učitelka
Telefon
Budova
A129

Ing. František Branč

učitel
Telefon
Budova
B220

Mgr. Malvína Buclová

učitelka
Telefon
Budova
A217

Mgr. Anna Dobiášová

učitelka
Telefon
Budova
A135

Mgr. Miloš Dočekal

učitel
Budova
H103

Mgr. Ivona Dočekalová

učitelka
Budova
A219

Ing. Jaroslav Dostál

učitel
Telefon
Budova
E212

Ing. František Dundel

učitel
Budova
B320

Mgr. Eva Dvořáková

učitelka
Budova
B122

Mgr. Vladimíra El Behani

učitelka
Telefon
Budova
A224

Mgr. Erika Fejtová

učitelka
Budova
B418

Ing. Zdeněk Filipský

učitel
Budova
B320

Ing. Jan Hána

učitel
Telefon
E-mail
Budova
V204

Ing. Eva Havlátová

učitelka
Telefon
Budova
E212

Ing. Inka Hedbávná

učitelka
Telefon
Budova
A221

Ing. Radek Hlavnička

učitel
Telefon
Budova
P105

Ing. Olga Honzíková

učitelka
Telefon
Budova
A328

Ing. Marek Hrozníček

učitel
Budova
A137

Ing. Zdeněk Hruška

učitel
Telefon
Budova
B220

Mgr. Ivan Charvát

učitel
Telefon
Budova
A224

Ing. Jana Kacetlová

učitelka
Telefon
Budova
A224

Ing. Miloslav Klempar

učitel
Budova
B320

Ing. Pavel Klimeš

učitel
Budova
B322

Ing. Lukáš Kliner

učitel
Telefon
Budova
B320

Mgr. Jana Kolářová

učitelka
Telefon
Budova
A328

Mgr. Michal Kolman

učitel
Budova
A126

Mgr. Eva Kolmanová

učitelka
Telefon
Budova
A126

Ing. František Komínek

učitel
Budova
B322

Mgr. Petra Kopečková

učitelka
Budova
B418

Ing. Milada Kostelníková

učitelka
Budova
A323

Ing. Bohumil Kovář

učitel
Telefon
Budova
P105

Ing. Ludmila Krátká

učitelka
Telefon
Budova
B220

Ing. Jan Krátký

učitel
Telefon
Budova
B220

Ing. Miloslav Krejčí

učitel
Telefon
Budova
P105

Ing. Martin Křepinský

učitel
Telefon
Budova
A320

Mgr. Pavel Kučírek

učitel
Telefon
Budova
B120

Ing. Iveta Kuchárová

učitelka
Telefon
Budova
A320

Ing. Martin Loup

učitel
Telefon
E-mail
Budova
A241

Ing. František Lustig

učitel
Telefon
Budova
P105

Mgr. Dana Madrá

učitelka
Telefon
Budova
A217

Ing. Jiří Man

učitel
Telefon
E-mail
Budova
A131

Ing. Radka Matějková

učitelka
Telefon
Budova
A221

Ing. Martin Matoušek

učitel
Budova
A241

Mgr. Oldřich Matoušek

učitel
Budova
B418

Mgr. Ludmila Mertlová

učitelka
Telefon
Budova
B418

Mgr. Jana Mozorová

učitelka
Telefon
Budova
A135

Ing. Sabina Musilová

učitelka
Telefon
Budova
A323

Ing. Kateřina Müller

učitelka
Telefon
Budova
A318

Ing. Adolf Noháček

učitel
Budova
B120

Ing. Jiří Nováček

učitel
Telefon
Budova
A214

Mgr. Kateřina Nováčková

učitelka
Telefon
Budova
B218

Ing. Petra Nováčková

učitelka
Telefon
Budova
B122

Mgr. Jana Novotná

školní psycholožka
Budova
A313

Mgr. Andrea Odehnalová

učitelka
Telefon
Budova
A328

Mgr. Jitka Ondráčková

učitelka
Telefon
Budova
B420

Mgr. Petra Pacalová

učitelka
Telefon
Budova
A217

Ing. Drahomíra Picmausová

učitelka
Telefon
Budova
A131

Mgr. Ivana Polívková

učitelka
Telefon
Budova
A221

Ing. Jaroslav Riedel

učitel
Telefon
Budova
B120

Mgr. Marcela Rozmahelová

učitelka
Budova
B108

Bc. Josef Růžička

učitel
Telefon
Budova
E212

Eva Růžičková

asistetka pedagoga

Mgr. Hana Ryglová

učitelka
Telefon
Budova
B420

Ing. Adéla Sedláčková

učitelka
Telefon
Budova
A129

Mgr. David Skála

učitel
Telefon
Budova
B420

Mgr. Stanislava Spencer

učitelka
Telefon
Budova
B218

Bc. Ondřej Stejskal

učitel
Budova
A320

Mgr. Marie Šimková

učitelka
Telefon
Budova
A330

Ing. Zdeněk Široký

učitel
Budova
A316

Ing. Drahomír Škárka

učitel
Telefon
Budova
I106

Mgr. Klára Štaffová

učitelka
Telefon
Budova
B420

Ing. Milan Tlustoš

učitel
Budova
A137

Ing. Květoslav Tománek

učitel
Telefon
Budova
E212

Ing. Jana Vacková

učitelka
Telefon
Budova
A318

Mgr. Petra Vafková

učitelka
Telefon
Budova
A129

Ing. František Vala

učitel
E-mail
Budova
B322

PaedDr. Marie Valentínyová

učitelka
Budova
A224

Ing. Jana Veselá

učitelka
Telefon
Budova
E212

PaedDr. Táňa Veselá

učitelka
Budova
A325

Bc. Marek Veselý

učitel
Telefon
Budova
V204

Ing. Martin Veselý

učitel
Budova
B322

Ing. Pavel Veselý

učitel
Telefon
Budova
E212

PhDr. Jaroslava Vidláková

učitelka
Budova
B218

RNDr. Dana Vodáková

učitelka
Telefon
Budova
A330

Odborný výcvik

Jan Bartušek

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
P133

Pavel Boček

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
P213

Lubomír Buchal

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
ZDA

Zdeněk Cejpek

učitel OV a praxe
Budova
P133

Pavel Čížek

učitel OV a praxe
Budova
P129

Miloslav Dufek

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Jiří Frenc

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Jaromír Heralecký

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Z206

Pavla Hrdličková

učitel odborného výcviku
Telefon
Budova
ZDA

Roman Hrdý

učitel OV a praxe
E-mail
Budova
P213

Svatoslav Chalupa

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
V208

Luboš Jan

učitel OV a praxe
Telefon
E-mail
Budova
Žďar

Bc. Petr Kaleta

vedoucí učitel OV a praxe
Budova
P209

Pavel Khek

učitel OV a praxe
Telefon
E-mail
Budova
Žďár

Martin Kosielski

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Z

Karol Kováč

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Mgr. Pavel Kovárník

učitel
Budova
P105

Bc. Václav Mendlík

vedoucí učitel autoškoly
Telefon
Budova
Z206

Leoš Novotný

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
V208

Radek Okřina

vedoucí učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Josef Pelán

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
P214

Jan Píša

učitel OV a praxe
Telefon
E-mail
Budova
ŽĎAR

Bc. Josef Pospíšil

vedoucí učitel OV a praxe
Telefon
Budova
ZDA

Miroslav Rous

učitel OV a praxe
E-mail
Budova
P133

Miloš Smolík

učitel OV a praxe
Budova
P133

Stanislav Svoboda

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Ing. Radek Šimůnek

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
P223

Miroslav Štěpánek

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
ZDA

František Urbánek

učitel odborného výcviku a praxe
Budova
CUR

Pavel Vávra

učitel odborného výcviku
Budova
P133

František Večeřa

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Z206

Bohumil Vídenský

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
P223

Jan Vilim

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
V208

Bc. Jana Vlková

učitelka OV a praxe
Telefon
Budova
V208

Pavel Vodínský

učitel OV a praxe
Budova
P133

Lukáš Vorlíček

učitel OV
Telefon
Budova
P223

Lubomír Vrba

učitel OV a praxe
Telefon
E-mail
Budova
Z134

Bohuslav Zahrádka

učitel OV a praxe
Telefon
Budova
Žďár

Pavel Zejda

učitel odborného výcviku
Telefon
Budova
ZDA

Domov mládeže

PhDr. Olga Klimánková

vedoucí vychovatelka
Telefon
Budova
3/14

Hana Dudrová

uklízečka
Telefon

Alena Hanáková

vychovatelka
Telefon
Budova
4/14

Zdeněk Hruška

vychovatel
Telefon
Budova
6/14

Helena Jírová

vychovatelka
Telefon
Budova
5/14

Zdeněk Kováč

vychovatel
Telefon
Budova
7/14

Bc. Libuše Němcová

vychovatelka
Telefon
Budova
2/14

Bc. Kateřina Pachlová

vychovatelka
Telefon
Budova
8/14

Lenka Veškrnová

vychovatelka
Telefon

Školní jídelna

Marcela Dvořáková

vedoucí školní jídelny
Budova
J104

Jaroslava Beňovská

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Renata Fertigová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Zdeňka Jelínková

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Lenka Kantová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

DiS. Markéta Karásková

dietní poradenství
Telefon
Budova
J104

Alena Kostelníková

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Markéta Krejčová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Milena Kudrnová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Anna Macháčková

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Ivana Malatová

uklízečka
Telefon
Budova
J103

Ludmila Nyklová

vedoucí kuchařka
Telefon
Budova
J113

Marcela Sedláková

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Martina Svobodová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Soňa Syrová

kuchařka
Telefon
Budova
J113

Provozní úsek

Monika Bláhová

uklízečka
Telefon
Budova
L202

Karel Böhm

technik IKT
Telefon
E-mail
Budova
A214

Miluše Černá

uklízečka
Telefon

Milan Hrůza

školník - údržbář
Telefon
Budova
Ždár

Antonín Hybner

technik IKT
Budova
A214

Božena Kadlecová

uklízečka
Telefon
Budova
Žďár

Jana Krátká

uklízečka
Telefon
Budova
J113

Jiřina Moravcová

uklízečka
Telefon
Budova
J119

Lenka Musilová

vrátná
Telefon
Budova
E112

Milan Novotný

školník - údržbář
Telefon

Lenka Ognarová

uklízečka
Telefon
Budova
J119

Soňa Ognarová

uklízečka
Telefon
Budova
J119

Marek Pacal

školník - údržbář
Telefon

Zdeněk Pachl

vrátný - tělocvična
Telefon

Eva Průžová

uklízečka
Telefon
Budova
J119

Dagmar Sedláková

Uklízečka

Dana Šťávová

uklízečka
Telefon
Budova
L202

Blanka Tešná

uklízečka
Telefon
Budova
L202

Milada Vetchá

uklízečka
Telefon
Budova
Tělo

Dana Volfová

uklízečka
Telefon
Budova
L202

Vlasta Vrbová

uklízečka
Telefon
Budova
J119

Ekonomický úsek

Ing. Iveta Bochníčková

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
A239

Markéta Cahová

samostatná odborná referentka
Budova
A139

Květoslava Kolářová

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
Ždár

Alena Pokorná

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
A239

Marie Růžičková

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
A240

Jana Svobodová

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
A239

Lenka Vondráková

samostatná odborná referentka
Telefon
Budova
Ždár