Opravář zemědělských strojů

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při diagnostice a opravárenské činnosti vedoucí k zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Další možností je vykonávat opravy všech typů motorových vozidel, profesi zámečníka, svářeče nebo řidiče z povolání. Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější pracovníky z pohledu zemědělské praxe, dopravních firem a dalších oblastí hospodářství. Po vyučení lze pokračovat v dalším vzdělávání ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V průběhu studia žáci bezplatně získají řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu.

Dále získají bezplatně oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a pro svařování plamenem.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat oprávnění pro svařování obalenou elektrodou a pro svařování plastů.

Absolvováním oboru získávají osvědčení 1. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.