Opravář zemědělských strojů

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při diagnostice a opravárenské činnosti vedoucí k zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Další možností je vykonávat opravy všech typů motorových vozidel, profesi zámečníka, svářeče nebo řidiče z povolání. Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější pracovníky z pohledu zemědělské praxe, dopravních firem a dalších oblastí hospodářství. Po vyučení lze pokračovat v dalším vzdělávání ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V průběhu studia žáci bezplatně získají řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu.

Dále získají bezplatně oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a pro svařování plamenem.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat oprávnění pro svařování obalenou elektrodou a pro svařování plastů.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat profesní průkaz řidiče.

Žáci mohou získat jednorázovou odměnu 10 000 Kč za prokazatelně dobré výsledky ve studiu po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.