Technické lyceum

Obor je určen pro žáky se zájmem o přírodovědné a technické obory. Naučí se aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů. Žáci jsou připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru. Na technickém lyceu se vyučují dva cizí jazyky a je rozšířena výuka zejména matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Součástí výuky jsou také odborné předměty. Od třetího ročníku si žáci volí své zaměření.

Přírodní vědy jsou vhodné pro žáky se zájmem o přírodovědné vzdělávání. V průběhu studia se seznámí s metodami chemické analýzy, monitoringem životního prostředí a rozšíří si znalosti z oblasti genetiky, organické chemie a biochemie.

Reklamní grafika a fotografie připravuje žáky na kvalifikovanou práci v oblasti fyzické reklamy (plakáty, bannery, reklamní předměty), návrhů designu webových stránek a fotografické práce, které jsou nedílnou součástí prezentace firem i jednotlivců.

Strojírenství poskytuje žákům přehled o strojírenském výrobním procesu a strojírenských zařízeních. V teoretické části se naučí základní technické výpočty, které jim poslouží k pochopení funkce a složení strojů. V praktické části se seznámí se základními výrobními technologiemi a programováním CNC obráběcích a 3D měřicích strojů.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Žáci technického lycea se úspěšně účastní řady soutěží, matematických či přírodovědných olympiád. Dále mají možnost účastnit se zahraničních stáží v některém z evropských států.