Technické lyceum

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na rozdíl od ostatních oborů se v technickém lyceu vyučují dva cizí jazyky.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

  • Přírodní vědy jsou vhodné pro studium přírodovědných oborů. Žáci se zajímavou formou seznámí s monitoringem životního prostředí a rozšíří si znalosti z oblasti organické chemie a biochemie.
  • Reklamní grafika a fotografie připravuje žáky na kvalifikovanou práci v oblasti fyzické reklamy (plakáty, bannery, reklamní předměty), návhrů designu webových stránek a fotografické práce, které jsou nedílnou součástí prezentace firem a i jednotlivců.
  • Počítačové sítě seznamují žáky s přenosem, uchováváním a zpracováním počítačových dat. Žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát Cisco Networking Academy.
  • Strojírenství poskytuje žákům přehled o strojírenském výrobním procesu a strojírenských zařízeních. V teoretické části se naučí základní technické výpočty, které jim poslouží k pochopení funkce a složení strojů. V praktické části se seznámí se základními výrobními technologiemi a programováním CNC obráběcích a 3D měřicích strojů.
  • Ekonomika je zaměřena na předměty, které absolventovi umožní jednodušší vstup do podnikatelského prostředí, popř. mu poskytnou základní znalosti pro studium na vysoké škole ekonomického směru. Žák se naučí sestavovat podnikatelský záměr, provést finanční analýzu, vypočítat základ daně nebo stanovit cenu výrobku. Nedílnou součástí výuky je studium účetnictví a marketingu.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Žáci technického lycea se úspěšně účastní řady soutěží, matematických či přírodovědných olympiád. Dále mají možnost účastnit se zahraničních stáží v některém z evropských států.