Technické lyceum

Obor je určen pro žáky se zájmem o přírodovědné a technické obory, kde se naučí aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů. Žáci jsou v průběh studia také připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách. Na technickém lyceu se vyučují dva cizí jazyky a je rozšířena výuka zejména matematiky, fyziky, chemie a výpočetní techniky. Součástí výuky jsou také odborné předměty. Od třetího ročníku si žáci volí své zaměření.

Přírodní vědy jsou vhodné pro žáky se zájmem o přírodovědné vzdělávání. V průběhu studia se seznámí s metodami chemické analýzy, monitoringem životního prostředí a rozšíří si znalosti z oblasti genetiky, organické chemie a biochemie.

Reklamní grafika a fotografie připravuje žáky na kvalifikovanou práci v oblasti fyzické reklamy (plakáty, bannery, reklamní předměty), návrhů designu webových stránek a fotografické práce, které jsou nedílnou součástí prezentace firem i jednotlivců.

Počítačové sítě seznamují žáky s přenosem, uchováváním a zpracováním počítačových dat. Žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát Cisco Networking Academy.

Strojírenství poskytuje žákům přehled o strojírenském výrobním procesu a strojírenských zařízeních. V teoretické části se naučí základní technické výpočty, které jim poslouží k pochopení funkce a složení strojů. V praktické části se seznámí se základními výrobními technologiemi a programováním CNC obráběcích a 3D měřicích strojů.

Ekonomika je zaměřena na předměty, které absolventovi umožní jednodušší vstup do podnikatelského prostředí, popř. mu poskytnou
základní znalosti pro studium na vysoké škole ekonomického směru. Žák se naučí sestavovat podnikatelský záměr, provést finanční
analýzu, vypočítat základ daně nebo stanovit cenu výrobku. Nedílnou součástí výuky je studium účetnictví a marketingu.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Žáci technického lycea se úspěšně účastní řady soutěží, matematických či přírodovědných olympiád. Dále mají možnost účastnit se zahraničních stáží v některém z evropských států.