Školská rada

Složení stávající školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

 • Mgr. Marie Dudíková - zastupitelka Kraj Vysočina   
 • Ing. Jana Fialová, MBA - zastupitelka Kraj Vysočina
 • Mgr. Pavel Pacal - zastupitel Kraj Vysočina

   
Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Ing. Zdeněk Havlíček - technický ředitel OMRON Elektronics spol. s r.o.
 • Ing. Jiřina Krupičková - referent MěÚ Třebíč
 • Lukáš Svoboda – sociální pracovník, denní centrum Barevný svět, o.p.s.


Členové volení pedagogickými pracovníky

 • Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • PhDr. Lenka Nechvátalová – zástupkyně ředitelky
 • Mgr. Kateřina Nováčková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Na prvním jednání se školská rada sešla 12. července 2021 a hlasy všech přítomných byli zvoleni:

 • Předsedkyně: PhDr. Lenka Nechvátalová
 • Místopředseda: Ing. Zdeněk Havlíček
 • Zapisovatelka: Mgr. Kateřina Nováčková