Školská rada

Volby do školské rady - výsledky

 

Ve čtvrtek 27. května 2021 proběhly elektronickým hlasováním volby do školské rady. Na další tři roky byli zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů):

 

za rodiče a žáky:

 • Jiřina Krupičková
 • Zdeněk Havlíček
 • Lukáš Svoboda

 

za pedagogické pracovníky:

 • Lenka Nechvátalová
 • Josef Bobek
 • Kateřina Nováčková

 

Zvoleným kandidátům blahopřejeme.

Volby do školské rady 27. května 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady na den 27.  května 2021. Volby proběhnou elektronicky:

 • Pedagogičtí pracovníci volí prostřednictvím ankety v systému Bakaláři.
 • Zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků volí prostřednictvím Google formuláře.

Návrhy na kandidáty přijímala volební komise na adrese office@spst.cz do středy 19. 5. 2021. 

Bližší informace k činnosti školské rady jsou ke stažení zde.

Školská rada Střední průmyslové školy Třebíč byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168 (školský zákon). Na základě voleb byla sestavena nová školská rada. Volby zástupců za pedagogické pracovníky, volby zástupců za zletilé žáky a zákonných zástupců žáků se konaly 21. 11. 2017.

Kandidáti voleb do školské rady za rodiče a žáky:

 1. Bárta Aleš, technik
 2. Havlíček Zdeněk, technický ředitel
 3. Heimlich Pavel, SW vývojář
 4. Horáková Veronika, podnikatelka
 5. Horká Božena, důchodkyně
 6. Krupičková Jiřina, referentka městského úřadu
 7. Svoboda Lukáš, pracovník v sociálních službách

Kandidáti voleb do školské rady za pedagogické pracovníky:

 1. Josef Bobek
 2. Zuzana Bobková
 3. František Branč
 4. Ladislav Havlát
 5. Radek Hlavnička
 6. Jana Mozorová
 7. Lenka Nechvátalová
 8. Kateřina Nováčková
 9. Josef Pospíšil
 10. Zdeněk Široký
 11. Květoslav Tománek
 12. Petra Vafková

 

 

Složení stávající školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

    Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina
    Mgr. Pavel Pacal – náměstek hejtmana Kraje Vysočina
    Pavel Švec – člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

    Bc. Miroslav Krupica, MSc. – Tipafrost, a.s. Třebíč
    Ing. Patrik Polomski – ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany
    Mgr. Lenka Zahrádková – MěÚ Třebíč

Členové volení pedagogickými pracovníky

    Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
    Ing. Petra Hrbáčková – zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
    Mgr. Kateřina Nováčková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Dne 20. března 2018 se nová školská rada sešla na prvním jednání a hlasy všech přítomných byla zvolena:

 • Předsedkyně: Ing. Petra Hrbáčková
 • Místopředseda: Mgr. Josef Bobek
 • Zapisovatelka: Mgr. Kateřina Nováčková