Školská rada

hero-bg

Školská rada Střední průmyslové školy Třebíč byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168 (školský zákon).

Na základě voleb byla sestavena nová školská rada. Volby zástupců za pedagogické pracovníky, volby zástupců za zletilé žáky a zákonných zástupců žáků se konaly 21. 11. 2017.


Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

 • Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina
 • Mgr. Pavel Pacal – náměstek hejtmana Kraje Vysočina
 • Pavel Švec – člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Bc. Miroslav Krupica, MSc. – Tipafrost, a.s. Třebíč
 • Ing. Patrik Polomski – ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany
 • Mgr. Lenka Zahrádková – MěÚ Třebíč

Členové volení pedagogickými pracovníky

 • Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • Ing. Petra Hrbáčková – zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
 • Mgr. Kateřina Nováčková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Dne 20. března 2018 se nová školská rada sešla na prvním jednání a hlasy všech přítomných zvolila:

 • Předsedkyni: Ing. Petru Hrbáčkovou
 • Místopředsedu: Mgr. Josefa Bobka
 • Zapisovatelku: Mgr. Kateřinu Nováčkovou