Školská rada

Volby do školské rady 2024

Z organizačních důvodů byly volby do školské rady z 10. 6. 2024 přesunuty na čtvrtek 13. 6. 2024 v čase 8:00 - 23:00. Volit budou pedagogičtí pracovníci, zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků prostřednictvím hlasovací aplikace Kraje Vysočina. Odkaz na hlasování obdrží všichni voliči ve středu 12. 6. 2024 e-mailem.

Případné dotazy k organizaci směřujte na členy volební komise
Ing. Pavla Baštová, Mgr. Alena Cahová, Bc. Petr Kaleta, Bc. Josef Pospíšil.

 

Bližší informace k činnosti školské rady jsou v příloze.

 

Kandidáti voleb do školské rady za rodiče a žáky:

 1. Miroslava Doušková       obchodnice OSVČ
 2. Jiřina Krupičková            referentka odboru životního prostředí
 3. Antonín Kříbala               technik zabezpečovacích a přístupových systémů
 4. Petr Ladman                   technik rozvoje dodavatelů
 5. Aleš Protivínský              kuchař
 6. Jana Smolková               prodavačka

Kandidáti voleb do školské rady za pedagogické pracovníky:

 1. Marta Bauerová
 2. Josef Bobek
 3. Zuzana Bobková
 4. Kateřina Nováčková
 5. Jitka Ondráčková
 6. Michal Řiháček
 7. Zdeněk Široký
 8. Jana Vacková

 

Složení stávající školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

 • Mgr. Marie Dudíková - zastupitelka Kraj Vysočina   
 • Ing. Jana Fialová, MBA - zastupitelka Kraj Vysočina
 • Mgr. Pavel Pacal - zastupitel Kraj Vysočina

   
Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Ing. Zdeněk Havlíček - technický ředitel OMRON Elektronics spol. s r.o.
 • Ing. Jiřina Krupičková - referent MěÚ Třebíč
 • Lukáš Svoboda – sociální pracovník, denní centrum Barevný svět, o.p.s.


Členové volení pedagogickými pracovníky

 • Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • PhDr. Lenka Nechvátalová – zástupkyně ředitelky
 • Mgr. Kateřina Nováčková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Na prvním jednání se školská rada sešla 12. července 2021 a hlasy všech přítomných byli zvoleni:

 • Předsedkyně: PhDr. Lenka Nechvátalová
 • Místopředseda: Ing. Zdeněk Havlíček
 • Zapisovatelka: Mgr. Kateřina Nováčková
Soubory ke stažení
Informace k volbám do ŠR
ve formátu PDF