Střední průmyslová škola Třebíč

Nesoustřeďte se na překážky.
Soustřeďte se na cíl.

hero-bg

Studijní obory

Energetika

26–41-M/01

Studijní program energetika vznikl na základě potřeby doplnit pracovní trh o mladé techniky, kteří by nahradili generaci energetiků penzijního věku, zejména v jaderných elektrárnách. Tento program je nabitý odbornými předměty z oblasti [...]

Počítačové systémy

18–20-M/01

Moderní pojetí studijního oboru dynamicky reaguje na technologické i technické změny v nejvýznamnějších oblastech informačních systémů. Velký důraz je kladen nově na programování v jazycích C++, Java a PHP. Dále také na projektování, [...]

Strojírenství

23–41-M/01

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K [...]

Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01

Zcela nově koncipovaný elektrotechnický obor zaměřený na širokou oblast elektrotechniky. Žáci v nich získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, výpočetní, automatizační a mikroprocesorové techniky. První dva ročníky [...]

Technické lyceum

78–42-M/01

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na [...]

Autotronik

39–41-L/01

Obor v sobě sdružuje získávání vědomostí a dovedností oborů automechanik a autoelektrikář. Připravuje vysoce kvalifikované pracovníky. Absolvent zvládá náročné opravy a diagnostikování závad v systémech současných [...]

Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01

Jedná se o studijní elektrotechnický obor se zaměřením. První dva ročníky mají obecnou společnou náplň. Třetí a čtvrtý ročník je zaměřený na slaboproudou nebo silnoproudou techniku. V zaměření slaboproud je v [...]

Mechanik seřizovač

23–45-L/01

Jedná se o studijní strojírenský obor se zaměřením na obsluhu, seřizování a programování CNC strojů. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech programovat CNC stroje, modelovat ve [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82–51-L/01

Práce pasířské. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01

Práce kovářské a zámečnické. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckořemeslných prvků. Je schopen vytvořit technickou a technologickou [...]

Automechanik

23–68-H/01

V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu na povolání – elektrotechnika, opravárenství, automobily a diagnostika. V odborném výcviku zvládnou žáci 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů, ve 2. a 3. ročníku je praktická [...]

Autoelektrikář

26–57-H/01

Absolvent je schopen samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, používat měřicí a diagnostické přístroje. Absolventi naleznou uplatnění v [...]

Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02

Elektrotechnický učební obor přizpůsobený současným požadavkům odborných firem pro většinu elektrotechnických povolání v našem regionu. Obor je zaměřený na vzdělání v oblasti silnoproudu s důrazem na elektrické stroje a přístroje, na [...]

Karosář

23–55-H/02

Mezi profilující předměty patří technická dokumentace, technologie (klempířská) a automobily. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v oblasti sestavování a oprav [...]

Obráběč kovů pro CNC stroje

23–56-H/01

Klasický učební strojírenský obor, přizpůsobený současným požadavkům praxe, určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Absolvent zvládá nejdůležitější práce na konvenčních obráběcích strojích a základní činnosti spojené s obsluhou [...]

Opravář zemědělských strojů

41–55-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při diagnostice a opravárenské činnosti k zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Další možností je vykonávat opravy všech typů motorových vozidel, [...]

Mechanik elektronických zařízení

26–52-H/01

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice spotřební elektroniky. Jsou schopni obsluhovat a nastavovat elektronické zabezpečovací systémy, požární a [...]

Kovář

23–57-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky pro uplatnění ve výrobní strojírenské oblasti. Absolventi budou schopni zpracovávat výkovky ručním kováním, za pomoci kovacích strojů i strojním kováním. Během studia se žáci také seznámí s [...]

Podnikání

64–41-L/51

Nástavbové dvouleté studium pro absolventy učebních oborů. Studium je zaměřeno na administrativně ekonomickou oblast s cílem připravit absolventa pro veškeré podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven pro dráhu [...]

Provozní technika

23–43-L/51

Studijní strojírenský obor určený pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Zaměřuje se na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem, především výrobního strojírenského nebo podobného [...]

Elektrotechnika

26–41-L/51

Studijní elektrotechnický obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického směru zaměřený na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem působících v elektrotechnice, energetice, [...]

Profesní kvalifikace

 

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje získat profesní nebo úplnou kvalifikaci. Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou [...]

Citáty

Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

Přijímací řízení

Přijímací řízení

publikováno

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro neumělecké obory a 3. kolo pro obor umělecký kovář – pasíř.

Přihlášky potvrzené základní školou a lékařem se přijímají:
obor umělecký kovář – pasíř do 2. 5. 2016, talentová zkouška se koná 10. 5. 2016
ostatní obory – do 9. 5. 2016, přijímací zkoušky se nekonají.

Kritéria a počty volných míst naleznete zde.

Zobrazit celou novinku…
Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti

Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč jako jediná střední škola v Kraji Vysočina je oprávněna používat známku „Držitel poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti“.

Děkovnou listinu převzal ředitel školy 18. dubna 2016 na slavnostním vyhlášení výsledků 1. ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kde byly oceněny snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické,

Zobrazit celou novinku…
Přehlídka vozů Kaipan

Přehlídka vozů Kaipan

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč a Kraj Vysočina pro Vás chystá další zajímavou akci v nákupním centru City Park Jihlava.
V týdnu od 18. dubna 2016 si budete moci prohlédnout sedm sportovních automobilů Kaipan, které postavili ve svém volném čase žáci krajských technických středních škol.

Zobrazit celou novinku…
Zobrazit více novinek

Kalendář událostí

Události

01. 05. 2016

Státní svátek – Svátek práce

02. 05. - 05. 05. 2016

Písemná část maturitních zkoušek

02. 05. - 13. 05. 2016

Odborná praxe – MEA2, PSA2, ERS2, STR2, PSB3, ENE3

08. 05. 2016

Státní svátek – Den vítězství

16. 05. - 17. 05. 2016

Obhajoby MP – SLE4

16. 05. - 17. 05. 2016

Praktická MZ – AK4(at), POD2

16. 05. - 27. 05. 2016

Odborná praxe – MSE2, AUK2 (at), ENE2, MEA3, PSA3

18. 05. - 20. 05. 2016

Ústní MZ – SLE4

19. 05. 2016

Divadelní představení

19. 05. - 20. 05. 2016

Obhajoby MP – EPA4, ENE4, TLY4, AK4

23. 05. - 03. 06. 2016

Odborná praxe – POD1, PSB2, AK3, ERS3, STR3, TLA3, TLB3

23. 05. - 27. 05. 2016

Ústní MZ – EPA4, ENE4, TLY4

27. 05. 2016

Obhajoby MP – EPB4, STR4

30. 05. - 03. 06. 2016

Ústní MZ – MEA4, EPB4, STR4, POD2

30. 05. 2016

Klasifikační porada OKO3, MEZ3, ELE3, MO3, OP3, EK3

Květen

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31