Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

 Další termín pro objednání ISIC karet a prodlužovacích známek je do 5. prosince 2019.
V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika jsme ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 zorganizovali projektové dny, kterých se zúčastnilo 19 žáků partnerské školy z Hollabrunnu a naši žáci 3. ročníku oboru elektronické řídicí systémy. 

Konečně jsou vyřízené všechny žádosti o karty ISIC a prodlužovací známky. Vše bylo v pořádku doručeno dnes do školy. Od pátku 8. listopadu si je můžete vyzvednout na sekretariátu v budově B. 
 

Dne 18. 10. 2019 proběhlo základní kolo druhého ročníku soutěže Energetická olympiáda.
Studenti oboru Energetika ze SPŠ Třebíč mají v dukovanské elektrárně pravidelné praxe. Věnují se jim desítky odborníků z provozu elektrárny, kteří se také každoročně scházejí s pedagogy školy, aby společně „sladili“ vzdělávání nové generace energetiků.
SPŠT pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ pro předměty český jazyk a matematika.  Proběhne 5 lekcí po 90 minutách z každého předmětu.  Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 13. 12. 2019. 

Podporují nás

Naše ocenění

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018