Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

Talentové zkoušky do uměleckých oborů proběhnou 5. a 6. ledna 2021 tak, jak obdrželi uchazeči v pozvánkách.

Vážení rodiče, milí žáci, dle nařízení vlády bude v naší škole od 4. 1. 2021 výuka probíhat následujícím způsobem...
Od zhotovitele karet ISIC a ITIC škola obdržela následující informaci: Vzhledem k aktuální nejasné situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme se rozhodli automaticky prodloužit platnost všech průkazů ISIC a ITIC do 31. 1. 2021, a to všem držitelům průkazů s platností do prosince 2020.  

V příloze jsou zveřejněny rozpisy na ústní závěrečné zkoušky - zimní termín, které se konají 14. prosince 2020.

Vážení rodiče, milí žáci, jak už víte ze sdělovacích prostředků, vrací se další část žáků od pondělí 7. 12. 2020 k prezenční výuce, za což jsme opět velice rádi...
Konečně dorazily karty ISIC a prodlužovací známky. Kdo jste si je objednali, můžete si je vyzvednout na sekretariátu B. Kdo si nestihl v 1. termínu kartu nebo známku vyřídit, budu objednávat ve 2. termínu - zhruba polovina prosince 2020.

Podporují nás

Naše ocenění

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018