Střední průmyslová škola Třebíč

Nesoustřeďte se na překážky.
Soustřeďte se na cíl.

hero-bg

Studijní obory

Energetika

26–41-M/01

Studijní program energetika vznikl na základě potřeby doplnit pracovní trh o mladé techniky, kteří by nahradili generaci energetiků penzijního věku, zejména v jaderných elektrárnách. Tento program je nabitý odbornými předměty z oblasti [...]

Počítačové systémy

18–20-M/01

Studijní obor je zaměřený na přenos, uchovávání a zpracovávání dat. Velký důraz je kladen na vedení běžné agendy, programování ve vyšších programovacích jazycích, využívání počítačových sítí, správu operačních systémů a osobních počítačů. [...]

Strojírenství

23–41-M/01

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K [...]

Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01

Zcela nově koncipovaný elektrotechnický obor zaměřený na širokou oblast elektrotechniky. Žáci v nich získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, výpočetní, automatizační a mikroprocesorové techniky. První dva ročníky [...]

Technické lyceum

78–42-M/01

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na [...]

Autotronik

39–41-L/01

Obor v sobě sdružuje získávání vědomostí a dovedností oborů automechanik a autoelektrikář. Připravuje vysoce kvalifikované pracovníky. Absolvent zvládá náročné opravy a diagnostikování závad v systémech současných [...]

Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01

Jedná se o studijní elektrotechnický obor se zaměřením. První dva ročníky mají obecnou společnou náplň. Třetí a čtvrtý ročník je zaměřený na slaboproudou nebo silnoproudou techniku. V zaměření slaboproud je v [...]

Mechanik seřizovač

23–45-L/01

Jedná se o studijní strojírenský obor se zaměřením na obsluhu, seřizování a programování CNC strojů. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech programovat CNC stroje, modelovat ve [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82–51-L/01

Práce pasířské. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01

Práce kovářské a zámečnické. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovu v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckořemes­lných prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat [...]

Automechanik

23–68-H/01

V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu na povolání – elektrotechnika, diagnostika, automobily, technologie oprav automobilů. V odborném výcviku zvládnou žáci 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů, ve 2. a 3. ročníku [...]

Autoelektrikář

26–57-H/01

Absolvent je schopen samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, používat měřicí a diagnostické přístroje. [...]

Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02

Elektrotechnický učební obor přizpůsobený současným požadavkům odborných firem pro většinu elektrotechnických povolání v našem regionu. Absolvent zvládá náročné práce na elektrických rozvodech, instalacích, opravách a při údržbě zařízení [...]

Karosář

23–55-H/02

Mezi profilující předměty patří technické a odborné kreslení, strojnictví, dopravní prostředky a klempířská technologie. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v [...]

Obráběč kovů

23–56-H/01

Klasický učební strojírenský obor, přizpůsobený současným požadavkům, určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Absolvent zvládá veškeré práce na konvenčních obráběcích strojích. Ve 2. a 3. ročníku se žáci učí obsluhovat a [...]

Opravář zemědělských strojů

41–55-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní v zámečnických profesích, při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Podle zájmu mohou žáci absolvovat kvalifikační kurzy a získají tak základní [...]

Mechanik elektronických zařízení

26–52-H/01

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice spotřební elektroniky. Jsou schopni obsluhovat a nastavovat GSM a navigační systémy, dále elektronické [...]

Podnikání

64–41-L/51

Nástavbové dvouleté studium pro absolventy učebních oborů. Studium je zaměřeno na administrativně ekonomickou oblast s cílem připravit absolventa pro veškeré podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven pro dráhu [...]

Provozní technika

23–43-L/51

Studijní strojírenský obor určený pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Zaměřuje se na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem, především výrobního strojírenského nebo podobného [...]

Elektrotechnika

26–41-L/51

Studijní elektrotechnický obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického směru zaměřený na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem působících v elektrotechnice, energetice, [...]

Profesní kvalifikace

 

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje získat profesní nebo úplnou kvalifikaci. Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou [...]

Citáty

Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. Charles Farrar Browne

Novinky

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

publikováno

Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory najdete v přílohách.
Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a zároveň jim připomínáme, aby potvrdili svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku.
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou ihned jednat s vedením školy o dalších možnostech studia na naší škole.
Odvolat se proti nepřijetí můžete pomocí formuláře, který naleznete na stránce Přijímací řízení.


Výsledkové listiny

<div class=…

Zobrazit celou novinku…
Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

publikováno

Informace pro žáky 3. ročníků maturitních oborů a pro žáky 2. ročníků učebních oborů.

Naše škola připravuje v rámci „Výzvy č. 56 z OP VK, oblast podpory 1.1“ projekt „Podpora komplexního rozvoje žáků pro technické obory“. Pokud bude projekt schválen, bude realizován od 1. 7. do 31. 12. 2015.
Předpokládáme realizaci čtyř zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky, kterých se bude moci zúčastnit celkem 40 žáků. Bude se jednat o čtyři skupiny s doprovodem pedagoga. Žáci budou…

Zobrazit celou novinku…
Zobrazit více novinek

Kalendář událostí

Události

01. 04. 2015

Termín odevzdání MP

02. 04. - 03. 04. 2015

Velikonoční prázdniny

07. 04. 2015

Konzultační den pro rodiče

07. 04. - 28. 04. 2015

Praktické MZ – UK, UP

07. 04. 2015

Klasifikační porada – 3. čtvrtletí

15. 04. 2015

Jednotné přijímací zkoušky

16. 04. 2015

Soutěž v programování – regionální kolo

20. 04. 2015

Zájezd žáků do Drážďan

22. 04. - 23. 04. 2015

Přijímací zkoušky obor ENE

23. 04. 2015

Filmová noc

27. 04. - 30. 04. 2015

Odborná praxe EPB3

27. 04. 2015

Nehodou to začíná…

28. 04. 2015

Závěrečná konference – 4. ročníky + PO2

28. 04. - 30. 04. 2015

Soutěž "Mladý tvorca 2015" a výstava – Nitra

29. 04. 2015

Přijímací zkoušky – podnikání

Duben

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30