Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

Naše školní kuchyně s jídelnou je v provozu a na základě pokynů MŠMT mohou žáci v době distanční výuky chodit na obědy. Je třeba splnit jedinou podmínku...
Na základě nařízení MŠMT je zakázán od 14. 10. 2020 vstup všech žáků do školy. Veškerá výuka bude probíhat pouze distanční formou.
Vzhledem ke zrušení dne otevřených dveří, jsme pro vás připravili ke stažení přehled nabízených vzdělávacích programů.
Individuální návštěvy ohledně informací o oborech či prohlídky školy jsou možné po domluvě na tel. č. 568 832 201 nebo e-mailu: office@spst.cz.

Podzimní ústní závěrečné zkoušky se konají ve středu 16. 9. 2020 pro třídy KEL1, OKO3, OZS3,  AUK4 (obor LaH) a MSE4 (obor LaH) a ve čtvrtek 17. 9. 2020 pro třídy MEE3 a MEL4 (obor LaH). Konkrétní

Podzimní ústní maturitní zkoušky se konají v pondělí 14. 9. 2020 (třídy ITA4 a ITB4) a v úterý 15. 9. 2020 (třídy MSK4, STR4, TLB4, ENE4 a ERS4). Konkrétní rozpisy jsou zveřejněny v příloze.

Podporují nás

Naše ocenění

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018