Střední průmyslová škola Třebíč

Nesoustřeďte se na překážky.
Soustřeďte se na cíl.

hero-bg

Studijní obory

Energetika

26–41-M/01

Studijní program energetika vznikl na základě potřeby doplnit pracovní trh o mladé techniky, kteří by nahradili generaci energetiků penzijního věku, zejména v jaderných elektrárnách. Tento program je nabitý odbornými předměty z oblasti [...]

Počítačové systémy

18–20-M/01

Studijní obor je zaměřený na přenos, uchovávání a zpracovávání dat. Velký důraz je kladen na vedení běžné agendy, programování ve vyšších programovacích jazycích, využívání počítačových sítí, správu operačních systémů a osobních počítačů. [...]

Strojírenství

23–41-M/01

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K [...]

Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01

Zcela nově koncipovaný elektrotechnický obor zaměřený na širokou oblast elektrotechniky. Žáci v nich získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, výpočetní, automatizační a mikroprocesorové techniky. První dva ročníky [...]

Technické lyceum

78–42-M/01

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na [...]

Autotronik

39–41-L/01

Obor v sobě sdružuje získávání vědomostí a dovedností oborů automechanik a autoelektrikář. Připravuje vysoce kvalifikované pracovníky. Absolvent zvládá náročné opravy a diagnostikování závad v systémech současných [...]

Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01

Jedná se o studijní elektrotechnický obor se zaměřením. První dva ročníky mají obecnou společnou náplň. Třetí a čtvrtý ročník je zaměřený na slaboproudou nebo silnoproudou techniku. V zaměření slaboproud je v [...]

Mechanik seřizovač

23–45-L/01

Jedná se o studijní strojírenský obor se zaměřením na obsluhu, seřizování a programování CNC strojů. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech programovat CNC stroje, modelovat ve [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82–51-L/01

Práce pasířské. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01

Práce kovářské a zámečnické. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovu v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckořemeslných prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat [...]

Automechanik

23–68-H/01

V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu na povolání – elektrotechnika, diagnostika, automobily, technologie oprav automobilů. V odborném výcviku zvládnou žáci 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů, ve 2. a 3. ročníku [...]

Autoelektrikář

26–57-H/01

Absolvent je schopen samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, používat měřicí a diagnostické přístroje. [...]

Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02

Elektrotechnický učební obor přizpůsobený současným požadavkům odborných firem pro většinu elektrotechnických povolání v našem regionu. Absolvent zvládá náročné práce na elektrických rozvodech, instalacích, opravách a při údržbě zařízení [...]

Karosář

23–55-H/02

Mezi profilující předměty patří technické a odborné kreslení, strojnictví, dopravní prostředky a klempířská technologie. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v [...]

Obráběč kovů

23–56-H/01

Klasický učební strojírenský obor, přizpůsobený současným požadavkům, určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Absolvent zvládá veškeré práce na konvenčních obráběcích strojích. Ve 2. a 3. ročníku se žáci učí obsluhovat a [...]

Opravář zemědělských strojů

41–55-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní v zámečnických profesích, při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Podle zájmu mohou žáci absolvovat kvalifikační kurzy a získají tak základní [...]

Mechanik elektronických zařízení

26–52-H/01

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice spotřební elektroniky. Jsou schopni obsluhovat a nastavovat GSM a navigační systémy, dále elektronické [...]

Podnikání

64–41-L/51

Nástavbové dvouleté studium pro absolventy učebních oborů. Studium je zaměřeno na administrativně ekonomickou oblast s cílem připravit absolventa pro veškeré podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven pro dráhu [...]

Provozní technika

23–43-L/51

Studijní strojírenský obor určený pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Zaměřuje se na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem, především výrobního strojírenského nebo podobného [...]

Elektrotechnika

26–41-L/51

Studijní elektrotechnický obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického směru zaměřený na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem působících v elektrotechnice, energetice, [...]

Profesní kvalifikace

 

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje získat profesní nebo úplnou kvalifikaci. Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou [...]

Citáty

Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. Charles Farrar Browne

Novinky

Závěrečné učňovské zkoušky 2015

Závěrečné učňovské zkoušky 2015

publikováno

Dne 1. 6. 2015 v 7:45 hod. se koná písemná část závěrečných zkoušek pro učební obory.

Čísla učeben pro písemnou část jsou následující: – obor elektrikář – 319, 321, CUR; – obor mechanik elektronických zařízení – 314, CUR; – obor obráběč kovů – 317, CUR; – obor karosář – 215, DEM; – obor autoelektrikář – 115, DEM; – obor opravář zemědělských strojů – 215, 216, DEM; – obor mechanik opravář motorových vozidel – PCO, DEM.

Ve dnech 2. až 5. 6. 2015 se koná

Zobrazit celou novinku…
Školení a přezkoušení pro § 5 a § 6 – vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.

Školení a přezkoušení pro § 5 a § 6 – vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.

publikováno

V letošním školním roce ve dnech 22. 6. 2015 až 24. 6. 2015 se uskuteční školení a přezkoušení pro § 5 a § 6 z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

Školení bude zahájeno prezentací dne 22. 6. 2015 v 8:00 hod. – bližší informace budou zveřejněny na nástěnce u vrátnice školy.

Doporučujeme před zahájením školení prostudovat školící materiály.

Zájemci o školení a přezkoušení dodají vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 6. 2015. Přihlášku odevzdejte osobně panu

Zobrazit celou novinku…
Zobrazit více novinek

Kalendář událostí

Události

04. 05. - 07. 05. 2015

Odborná praxe ERS2, AK3, EPA3, EPB3

04. 05. 2015

Společná část MZ

05. 05. 2015

Společná část MZ

06. 05. 2015

Společná část MZ

07. 05. 2015

Společná část MZ

11. 05. - 15. 05. 2015

Odborná praxe MEA2, PSB2, ERS2, ENE2, AK3, EPA3, STR3

11. 05. 2015

Společná část MZ

14. 05. 2015

Praktické MZ PO2

14. 05. - 15. 05. 2015

Praktické MZ AK4 – at

15. 05. 2015

Třebíčský Majáles 2015

18. 05. - 22. 05. 2015

Odborná praxe – POD1, MEA2, AK2 (at), PSA2, PSB2, ENE2, SLE3, STR3, TLY3

18. 05. - 22. 05. 2015

Ústní MZ – EPA4, SEP4, TLY4, PO2

25. 05. - 29. 05. 2015

Odborná praxe – POD1, AK3 (at), PSA2, STR2, MEA3, SLE3, ENE3, TLY3

25. 05. - 29. 05. 2015

Ústní MZ – MEA4, EPB4, ENE4, STR4, AK4

28. 05. 2015

Závěrečná konference – učební obory

Květen

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31