Erasmus+

ERASMUS+  2024

mezinárodní stáže žáků ve školním roce 2024/25

Plánované mobility

Dvoutýdenní:

 • podzim 2024 - Portugalsko
 • jaro 2025 – Estonsko, Finsko, Portugalsko/Španělsko, Švédsko

Tříměsíční:

 • Portugalsko/Španělsko – květen – červenec 2025

Určeno pro:
Podzim:

 • žáky současných třetích ročníků maturitních obory
 • žáky současných druhých ročníků učebních oborů

Jaro:

 • žáky současných druhých ročníků maturitních oborů
 • žáky současných prvních ročníků učebních oborů
Soubory ke stažení
Nabídka stáží kritéria
ve formátu DOCX


Mezinárodní stáže žáků ve školním roce 2023/24

Plánované mobility:

 • Dvoutýdenní:
  • Portugalsko – podzim 2023
  • Island – podzim 2023
  • Finsko – jaro 2024
  • Portugalsko/Španělsko – jaro 2024
  • Švédsko – jaro 2024
 • Tříměsíční:
  • Portugalsko – květen – červenec 2024
  • Švédsko – květen – červenec 2024
Kritéria
Kritéria
ve formátu DOCX

 

Dvoutýdenní zahraniční stáže žáků - jaro, podzim 2022 
Dlouhodobé zahraniční stáže žáků – květen – červenec 2022

Předpokládáme vycestování do Finska (7 žáků), Portugalska (10 žáků + 3 žáci dlouhodobá mobilita), Itálie (8 žáků + 2 žáci dlouhodobá mobilita) a Německa nebo Lotyšska (6 žáků). Samozřejmě v závislosti na aktuální epidemiologické situace. Krátkodobé stáže předpokládáme ve druhé polovině června nebo na konci září, dlouhodobé květen – červenec.

Soubory ke stažení
Výběr účastníků
ve formátu DOCX

Odkazy na realizované stáže

Stáž Portugalsko 2022

Stáž Portugalsko 2023

Stáž Finsko

Soubory ke stažení
Informace o stážích
ve formátu DOCX

Odkazy na realizované stáže

Stáž Portugalsko

Stáž Barcelona

 

Registrační číslo: 2017–1–CZ01–KA102–034542
Název projektu: „Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“
Předkladatel: Střední průmyslová škola Třebíč
Zahájení: 1. 7. 2017
Dokončení: 30. 6. 2019
Přidělený grant: 151 172 EUR

Souhrnná informace o projektu

Projekt „Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“ vznikl jako výsledek dlouhodobé spolupráce se všemi zapojenými partnerskými organizacemi z Finska, Itálie a Portugalska. Posledně jmenovaný partner působí v celoevropském měřítku a zajistí pro nás odborné stáže ještě v Lotyšsku a ve Španělsku.

Cílem projektu je zvýšit pro žáky školy přitažlivost odborného technického vzdělávání a přípravy, podporovat účastníky v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci Střední průmyslové školy Třebíč a k účasti na zahraničních stážích chceme dát příležitost žákům 2.–4. ročníků maturitních oborů a žákům z 2. a 3. ročníků učebních oborů. V rozmezí dvou školních roků plánujeme realizaci 10 dvoutýdenních stáží pro celkem 78 žáků + 10 doprovodných pedagogů. Tyto stáže zahrnují všechny studijní kategorie a zaměření. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi jsme vytvořili předběžný plán – termín konání stáže, počet účastníků a obory. Portugalsko – podzim 2017 a 2018, celkem 18 žáků z oborů energetika, počítačové a řídicí systémy, technické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, autotronik, obráběč kovů. Španělsko – podzim 2017 a 2018, celkem 16 žáků z oborů strojírenství, technické lyceum, počítačové a řídicí systémy, elektrikář pro silnoproud. Lotyšsko – jaro 2018 a 2019, celkem 14 žáků z oborů technické lyceum, počítačové a řídicí systémy, mechanik elektrotechnik, elektrikář pro silnoproud. Finsko – jaro 2018 a 2019, celkem 12 žáků z oborů energetika, strojírenství, počítačové a řídicí systémy, technické lyceum, mechanik elektrotechnik. Itálie – jaro 2018 a 2019, celkem 18 žáků z oborů strojírenství, energetika, technické lyceum, počítačové a řídicí systémy, autotronik. Španělsko – jaro 2018 a 2019, celkem 16 žáků z oborů strojírenství, technické lyceum, počítačové a řídicí systémy, elektrikář. Účastníci budou působit ve firmách a odborných výcvikových střediscích s ohledem na studovanou odbornost.

Pro žáky budou připraveny podklady ve formě Jednotky výsledků učení, které budou naplňovat během stáže a budou vyhodnoceny přijímající organizací.

Dopadem projektu je zlepšení odborných a jazykových kompetencí žáků, povědomí o multikulturní společnosti v Evropě. Dlouhodobým přínosem u žáků je motivace k dalšímu studiu a zájmu o technické obory, zvýšení přehledu o nových trendech v technických oborech. Významným dlouhodobým přínosem je rovněž zvyšování prestiže školy.

Výsledky projektu budou prezentovány účastníky na diseminačních akcích.

Soubory ke stažení
Informace o projektu
ve formátu DOCX