Obráběč kovů pro CNC stroje

Jedná se o klasický tříletý učební obor, který je přizpůsobený současným požadavkům firem a je určený pro pracovníky ve výrobní sféře. Absolvent ovládá nejdůležitější práce na konvenčních obráběcích strojích – soustruzích, frézkách, vrtačkách. Dále zvládá základní činnosti s obsluhou a jednoduchým programováním CNC obráběcích strojů.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V rámci odborného výcviku mají žáci možnost přivýdělku za produktivní činnost.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.

V případě splnění určitých kritérií žáci získávají motivační stipendium ve výši 600 Kč měsíčně.

Dále mohou žáci získat stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání.