Národní plán obnovy

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

EUNPOMŠMT

             

 

 

Pandemie COVID-19 od března 2020 výrazně zasáhla do vzdělávání. Distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a téměř celý školní rok 2020/2021 má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Na SŠ byla na podzim 2021 podpora určena žákům končících tříd. Pro ostatní žáky byly využity prostředky z jiných zdrojů.

Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Podrobně o projektu

Nákup mobilních digitálních technologií

Naše škola získala v roce 2022 dotaci ve výši 223 000 Kč z Národního plánu obnovy na nákup mobilních digitálních technologií. Z těchto prostředků bylo zakoupeno šestnáct notebooků.
Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení základních mobilních digitálních technologií k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, aby měli techniku k dispozici pro běžnou výuku, domácí přípravu, případně pro  a výuku distančním způsobem.

Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali:

  • jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu 
  • v domácí přípravě na výuku, ve školním klubu, v kroužcích, v domově mládeže apod.
  • ve školním IT centru jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

Veškeré výpůjčky zařízení (i ve školním prostředí) budeme evidovat, při dlouhodobější výpůjčce bude sepsána dohoda o zapůjčení zařízení se zákonným zástupcem žáka popř. se zletilým žákem.

Žáci mohou o výpůjčku žádat prostřednictvím  třídního učitele.

Kontaktní osoba: 
Karel Böhm, email: kbohm@spst.cz
Antonín Hyber, email: ahybner@spst.cz
 

Přílohy
Doučování kritéria
ve formátu PDF
Žádost o notebook
ve formátu DOCX