Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.


Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Novotná, školní psycholožka

Tel.: 568 832 210, 607 506 165
E-mail: jnovotna@spst.cz

Pondělí   8.00 – 14.00 hod. (budova C, kabinet č. 218)
Úterý       8.00 – 16.30 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Středa     8.00 – 14.00 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Čtvrtek    8.00 – 14.30 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Pátek       8.00 – 14.00 hod. (budova A, kabinet č. 105)


PaedDr. Táňa Veselá, výchovná poradkyně

Tel.: 568 832 229
E-mail: tvesela@spst.cz

Sudý týden: pondělí    13:25 – 14:10 hod. (budova A, kabinet č. 325)
Lichý týden: pondělí      7:15 –  8:00 hod. (budova A, kabinet č. 325)


Ing. František Branč, výchovný poradce

Tel.: 568 832 226
E-mail: fbranc@spst.cz

Sudý i lichý týden:  pondělí   14:15 – 15:00 hod. (budova A, kabinet č. 313)


Mgr. Erika Fejtová, školní metodička prevence

Tel.: 568 832 246
E-mail: efejtova@spst.cz

Sudý týden: pondělí   14:15 – 15:00 hod. (budova A, kabinet č. 217)
Lichý týden: středa     14:30 – 15:15 hod. (budova A, kabinet č. 217)


Konzultaci se všemi pracovníky ŠPP je možné individuálně domluvit i v jiném termínu.