Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.


Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Novotná, školní psycholožka

Telefon: 568 832 226
Mobil: 607 506 165
Kabinet: A 313
Email: jnovotna@spst.cz

PaedDr. Táňa Veselá, výchovná poradkyně

Telefon: 568 832 229
Mobil: 774 329 801
Kabinet: A 325
Email: tvesela@spst.cz

Ing. František Branč, výchovný poradce

Telefon: 568 832 207
Kabinet: B 220
Email: fbranc@spst.cz

Mgr. Erika Fejtová, školní metodička prevence

Telefon: 568 832 246
Mobil: 605 259 286
Kabinet: A 217
Email: efejtova@spst.cz