Školní poradenské pracoviště

hero-bg

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.


Složení ŠPP

Mgr. Jana Novotná, školní psycholožka

Tel.: 568 832 210, 607 506 165
E-mail: jnovotna@spst.cz

Pondělí 8.00–14.00 hod. (budova C, kabinet č. 218)
Úterý 8.00–16.30 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Středa 8.00–14.00 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Čtvrtek 8.00–14.30 hod. (budova A, kabinet č. 105)
Pátek 8.00–14.00 hod. (budova A, kabinet č. 105)


PaedDr. Táňa Veselá, výchovná poradkyně

Tel.: 568 832 229
E-mail: tvesela@spst.cz

Sudý týden: pondělí 13.25–14.10 hod. (budova A, kabinet č. 325)
Lichý týden: pondělí 7.15–8.00 hod. (budova A, kabinet č. 325)


Ing. František Branč, výchovný poradce

Tel.: 568 832 226
E-mail: fbranc@spst.cz

Sudý i lichý týden: pondělí 14.15–15.00 hod. (budova A, kabinet č. 313)


Mgr. Erika Fejtová, školní metodička prevence

Tel.: 568 832 246
E-mail: efejtova@spst.cz

Sudý týden: pondělí 14.15–15.00 hod. (budova A, kabinet č. 217)
Lichý týden: středa 14.30–15.15 hod. (budova A, kabinet č. 217)


Konzultaci se všemi pracovníky ŠPP je možné individuálně domluvit i v jiném termínu.


Minimální preventivní programve formátu PDF Program poradenské činnostive formátu PDF VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S SVP A NADANÝCHve formátu PDF