Dokumenty školy

Průvodce vzdělávací nabídkou
Základní dokumenty
Školní řád
ve formátu PDF

Školní vzdělávací program

Aktuální ŠVP pro jednotlivé obory jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Učební plány pro jednotlivé obory (předměty a hodinové dotace) jsou uvedeny v přehledech pro uchazeče o studium. 

Inspekční zprávy
2023 Inspekční zpráva ČŠI
ve formátu Až 15. 5. 2023.PDF
2023 Protokol o kontrole
ve formátu 5. 2023.PDF
2023 Protokol o kontrole ČŠI
ve formátu Až 15. 5. 2023.PDF
2014 Inspekční zpráva
ve formátu PDF
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
Přehled právních předpisů
Finanční plány
2017 Schválený plán
ve formátu XLS
Logomanuál SPŠT
SPŠT logomanuál web
ve formátu PDF
Loga SPŠT
ve formátu ZIP
Loga SPŠT
ve formátu SVG
Logomanuál energetika
SPŠT Enegertika logo
ve formátu ZIP