Autotronik

Maturitní obor je zaměřený na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro diagnostiku stavu a opravy motorových vozidel.

Teoretické vyučování obsahuje jak všeobecně vzdělávací předměty, tak předměty odborné, které jsou zaměřeny na celkovou konstrukci automobilů, zejména na jejich elektroniku a elektrická zařízení. Odborný výcvik umožňuje získat praktické dovednosti pro diagnostiku stavu automobilu, jeho opravy a seřizování, ale také pro přípravu vozidel na TK, včetně zpracování dokumentace. Vyučování probíhá s využitím profesionálních zařízení na skutečných automobilech i názorných modelech.

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci připravení diagnostikovat technický stav vozidel, stanovovat potřebu oprav, opravovat a provádět zkoušky opravených vozidel. Mohou tedy pracovat jako technici, automechanici a řídící pracovníci v autoservisech, STK či jako prodejci automobilní techniky. Také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách technického zaměření.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru automechanik.

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu (B+C).