hero-bg

Autotronik

39–41-L/01
hero-bg

Čtyřletý, maturitní zkouškou zakončený obor zaměřený na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro diagnostiku stavu a opravy motorových vozidel.

Teoretické vyučování obsahuje jak všeobecně vzdělávací předměty, tak předměty odborné, které jsou zaměřeny zejména na elektroniku a elektrická zařízení automobilů. Odborný výcvik umožňuje získat praktické dovednosti pro diagnostiku stavu automobilu, jeho opravy a seřizování, ale také pro přípravu vozidel na TK, včetně zpracování dokumentace. Vyučování probíhá s využitím profesionálních zařízení na skutečných automobilech i názorných modelech.

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci připravení diagnostikovat technický stav vozidel, stanovovat potřebu oprav, opravovat a provádět zkoušky opravených vozidel. Mohou tedy pracovat jako technici, automechanici a řídící pracovníci v autoservisech, STK či jako prodejci automobilní techniky. Také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách technického zaměření.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru automechanik nebo autoelektrikář.

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Technická mechanika TEM   2     2
Motorová vozidla MOV   4 3 2 9
Technologie TEC   2 1 2 5
Elektronika v automobilech ELA   3 2 1 6
Elektrické příslušenství ELP     2 2 4
Řízení motorových vozidel RMV     2   2
Odborný výcvik ODV 6 6 9 10 31
Celkem v ročníku 34 32 34 30 130