Energetika

Obor, který je takto koncipován jako jediný v ČR. Náplň předmětů, týkající se výroby, přenosu a měření elektrické a tepelné energie v kontextu jaderných, klasických i obnovitelných zdrojů, elektromobility, je zcela zásadně přizpůsobena požadavkům energetických firem a VUT Brno.

Žáci získají široké základy elektrotechniky a strojírenství, které pak ve specializovaných předmětech dále rozvíjí. Během studia absolvují řadu odborných exkurzí v různých energetických zařízeních, navštíví specializovaná pracoviště a technické vysoké školy. Mají zajištěnou odbornou praxi v Jaderné elektrárně Dukovany. Získané znalosti a dovednosti prokážou v posledním ročníku v odborném projektu, který je možno realizovat ve spolupráci s vysokými školami nebo firmami.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Absolventi mohou získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/1978 Sb.).

Zapůjčení notebooku na celou dobu studia zdarma.

Odborné práce v Jaderné elektrárně Dukovany.

Odborné exkurze.