hero-bg

Energetika

26–41-M/01
hero-bg

Obor, který je takto koncipován jako jediný v ČR. Náplň předmětů, týkající se výroby, přenosu a měření elektrické a tepelné energie v kontextu jaderných, klasických i obnovitelných zdrojů, je zcela zásadně přizpůsobena požadavkům energetických firem a VUT Brno. Žáci získají široké základy elektrotechniky a strojírenství, které pak ve specializovaných předmětech dále rozvíjí. Během studia absolvují řadu odborných exkurzí v různých energetických zařízeních, navštíví specializovaná pracoviště a technické vysoké školy. Mají zajištěnou odbornou praxi v Jaderné elektrárně Dukovany. Získané znalosti a dovednosti prokážou v posledním ročníku v odborném projektu, který je možno realizovat ve spolupráci s vysokými školami nebo firmami.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Absolventi mohou získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb.).

Zapůjčení notebooku na celou dobu studia zdarma.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektrotechnologie ETC   2     2
Elektronika ELT   2     2
Automatizace AUT     3 3 6
Elektrické stroje a přístroje ESP   2 2   4
Rozvod elektrické energie REE     2 2 4
Energetická zařízení ENZ     2 2 4
Části strojů CAS     2 3 5
Technologie výroby TVY   2     2
Elektrická měření ELM     4 4 8
Strojírenská měření STM       3 3
CAD systémy CAD   2 2 1 5
Ročníkový projekt ROP       2 2
Praxe PRA 3 3 2   8
Celkem v ročníku 31 30 34 33 128