CNC stroje

 

IROP

Zvýšení kvality vzdělávání ve strojírenských oborech

nákupem moderních obráběcích CNC strojů

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002621

Termín zahájení: 1. 7. 2016

Termín ukončení: 31. 12. 2018

Celková výše finančních prostředků na realizaci projektu je 6 994 960 Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky ve strojírenských oborech. Projektem je řešen nákup 2 ks CNC obráběcích strojů (CNC soustruh a frézka). Dále bude pořízen čtyřosý CNC stroj používaný ve výrobní praxi, který splňuje požadavky na přesné a rychlé obrábění obecných tvarových povrchů a vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování ve větších a tvarově složitých dílcích.

Díky projektu žáci mohou teoretické znalostí uplatnit i v praktickém vyučování, zvýší se kvalita praktické výuky. Žáci si prakticky vyzkouší naprogramovat CNC stroje, vyrobit dílce, které použijí pro další výuku a získané zkušenosti budou moci uplatnit i v praxi.