Od myšlenky k výrobku

Od myšlenky k výrobku I.

Kraj Vysočina realizuje projekt s názvem „Od myšlenky k výrobku I.“ reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/27.01345, jehož cílem je modernizovat vybavení 6 technických středních škol. Díky projektu bylo pořízeno nové vybavení pro šest středních škol v šesti městech na Vysočině, které plní funkci regionálních technicky zaměřených vzdělávacích center. Jedná se o:

 • Střední průmyslovou školu a Střední školu technickou v Jihlavě
 • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 • Střední průmyslovou školu Třebíč
 • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
 • Střední školu technickou Žďár nad Sázavou

Nové vybavení výrazně zlepšuje podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských a elektrotechnických oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků od projektování a konstrukce prototypů přes simulaci výroby produktů díky pořízení čtyř 3D scannerů, tří 3D tiskáren, sedmi klasických soustruhů, sedmi klasických frézek, čtyř CNC soustruhů a tří robotických pracovišť. Rovněž byl pořízen související software a příslušenství a byli zaškoleni učitelé. Projekt navazuje na předchozí systémovou podporu kraje a soustřeďuje se na pořízení základního zařízení s tím, že zapracování žáků na konkrétních strojích a praxe ve vyšších ročnících proběhne ve firmách.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod (ve výši 48,7 milionu korun), Kraje Vysočina a zapojených středních škol (celkem 8,6 milionu korun).

V rámci tohoto projektu získala Střední průmyslová škola Třebíč:

 • 3D scanner
 • 3D tiskárnu
 • klasický soustruh
 • klasickou frézku
 • CNC soustruh
 • CNC frézku
 • robotické pracoviště se dvěma průmyslovými roboty a výrobní linkou
 • robotické pracoviště – měření

Veškeré uvedené vybavení je již plně v provozu a slouží pro výuku v různých oborech.
Vybavení je rovněž využíváno v rámci vzdělávání dospělých – nástavby a profesní kvalifikace.


Od myšlenky k výrobku II.

Kraj Vysočina realizuje projekt s názvem "Od myšlenky k výrobku II." reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Cíl projektu: Modernizací vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání.

V rámci projektu pořídí Kraj Vysočina zařízení pro 6 středních škol, které plní funkci technických vzdělávacích center. Vybavení zlepší podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků pro obrábění CNC strojů (výukové CNC obráběcí stroje), pro konstrukci a obsluhu elektronických strojů (digitální osciloskopy, frekvenční analyzátory), pro projektování a zapojení obnovitelných zdrojů energie, pro stavbu budov (systémové bednění). Také bude pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé.

Zapojené školy:

 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 • Střední škola stavební Jihlava
 • Střední škola stavební Třebíč
 • Střední průmyslová škola Třebíč
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod (ve výši 44,99 milionu korun), Kraje Vysočina a zapojených středních škol.