Projekt Off Grid systém Třebíč

V prosinci 2015 byl po ročních přípravách a instalacích zprovozněn Off Grid energetický systém – nezávislý ostrovní energetický systém, který je nepřipojený k energetické síti. Systém slouží k vzdělávacím a výzkumným účelům a je instalován v areálu Střední průmyslové školy v Třebíči. Projekt vznikl na základě spolupráce se společností Tatung Czech a Kraje Vysočina, který dlouhodobě podporuje kvalitu středního technického vzdělávání na středních školách.

Zdroji energie systému jsou jednak fotovoltaická pole a horizontální a vertikální větrná turbína. Optimální převod energie zajišťuje Micro Off Grid Solar Power system skládající se z hybridního řídicího systému a výkonového měniče. Stav elektrárny a energetické údaje monitoruje Monitorovací systém, který spolu s patřičnými převodníky a rozhraními přenáší informace o výkonu a spotřebě do školní počítačové sítě. V systému jsou použity smart elektroměry jako moderní prvek Smart Grid. Celý systém pak napájí po setmění veřejné osvětlení a reflektory.

Financování projektu bylo v 100% výši nákladů (770 000 Kč) podpořeno z programu EFEKT 2015, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, v budoucnu plánujeme systém dále rozšiřovat o moderní inovační technologie v energetice, tak aby naši žáci měli přímý přístup k technickým novinkám a byli připraveni využít tyto znalosti v budoucí praxi.

Projekt Off Grid systém Třebíč byl realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podpor úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015.