Profesní kvalifikace

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon č. 179/ 2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytvořil možnosti získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení). Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou přípravu na zvolený obor.  Stačí vykonat jednotlivé profesní kvalifikace (formou zkoušky), které opravňují k tomu, aby byl zájemce připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky a následně získal výuční list.

Absolvent kurzu profesní kvalifikace je připraven k získání středního vzdělání s výučním listem v oboru Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) a možnosti získat odbornou způsobilost v elektrotechnice.


Dosažení vzdělání v kurzu – profesní kvalifikace:
26-017-H    Montér elektrických instalací
26-018-H    Montér elektrických sítí
26-019-H    Montér elektrických rozvaděčů
26-020-H    Montér slaboproudých zařízení
26-021-H     Montér hromosvodů


Kapacita kurzu pro školní rok rok 2024/2025 je již naplněná. Přihlášky pro školní rok 2025/2026 budeme přijímat od ledna 2025.

Informace o oboru

Kontaktní osoba Michal Řiháček
e-mail mrihacek@spst.cz
telefon 568 832 209
mobil 606 830 065

Získané profesní kvalifikace opravňují k možnosti složit závěrečnou učňovskou zkoušku a získat výuční list v oboru Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) a následně možnost získat odbornou způsobilost v elektrotechnice.