Profesní kvalifikace

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje získat profesní nebo úplnou kvalifikaci. Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou přípravu na zvolený obor. Stačí vykonat jednotlivé profesní kvalifikace (formou zkoušky), které opravňují k tomu, aby byl zájemce připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky a následně získal výuční list – úplnou kvalifikaci. V některých případech zaměstnavatelé nevyžadují úplnou kvalifikaci a stačí pouze získání některé z profesních kvalifikací.

Uvědomujeme si, že pro úspěšné absolvování profesní zkoušky je nutné získat mnohé vědomosti a dovednosti a patřičně si je osvojit. Naše škola nabízí a postupně s ohledem na zájem uchazečů bude nabízet vzdělávací kurzy, které budou tematicky zaměřeny na konkrétní profesní kvalifikace tak, aby absolventi byli schopni tuto zkoušku úspěšně vykonat.


Střední průmyslová škola Třebíč získala od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR od února 2009 autorizaci pro následující profesní kvalifikace v oboru elektrotechnika:

  1. Montér hromosvodů 26–021-H
  2. Montér slaboproudých zařízení 26–020-H
  3. Montér elektrických rozvaděčů 26–019-H
  4. Montér elektrických sítí 26–018-H
  5. Montér elektrických instalací 26–017-H

Pro úplnou kvalifikaci a následné připuštění ke státním závěrečným zkouškám v oboru elektrikář pro silnoproud 26–51-H/02 je nutné úspěšně složit zkoušky ze všech těchto pěti profesních kvalifikací.

Po úspěšném absolvování všech výše uvedených profesních kvalifikací a státní závěrečné zkoušky v oboru elektrikář pro silnoproud je možné proškolení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Kontaktní osoba: Michal Řiháček
e-mail: mrihacek@spst.cz
telefon: 568 832 209
mobil: 606 830 065