Konzultace

Žáci a rodiče se mohou s vyučujícím kdykoliv domluvit na individuálních konzultacích (viz Kontakty).

Další pravidelný celoškolní konzultační den pro rodiče proběhne v dubnu 2020 v hlavní budově školy.