Konzultace

Žáci a rodiče se mohou s vyučujícím kdykoliv domluvit na individuálních konzultacích (viz Kontakty).

Další pravidelný celoškolní konzultační den pro rodiče proběhne 7. 4. 2020 od 16 hodin v hlavní budově školy.