Konzultace

Konzultační den se v době mimořádných opatření a uzavření škol neuskuteční.
Dotazy na prospěch a chování žáků mohou zákonní zástupci zasílat e-mailem třídnímu učiteli nebo vyučujícím jednotlivých předmětů - viz Kontakty.