Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na neumělecké obory a 6. kolo přijímacího řízení na umělecké obory.

Přihlášky ke studiu se přijímají do  29.8.2019  a 30.8.2019 se koná talentová

Zkoušky z ODV opravárenských a uměleckých oborů probíhají v dílnách v ul. Žďárského (Z), ostatní zkoušky se konají v areálu Manželů Curieových (A). Zkušební místnosti budou uvedeny ve vestibulu školy.
Ve dnech 7. 7. – 13. 7. 2019  se zúčastnil ředitel školy spolu s dalšími dvanácti kolegy z různých typů škol nebo vzdělávacích institucí napříč Českou republikou studijní cesty do Francie – město Toulouse.

Žáci 1. ročníků se zúčastní v září 2019 adaptačních pobytů. Rozdělení je zveřejněno v přiloženém dokumentu.

Devět našich žáků se zúčastnilo 27. ročníku Celostátní matematické soutěže pro SOŠ a SOU, kterou vyhlašuje MŠMT a organizuje ji JČMF.
V letošním školním roce 10. června 2019 bylo v Senátu pod záštitou prof. Jiřího Drahoše předáváno čestné uznání žákům a učitelům, kteří právě v matematice plus uspěli výborně.