Novinky

Podzimní ústní závěrečné zkoušky se konají ve středu 16. 9. 2020 pro třídy KEL1, OKO3, OZS3,  AUK4 (obor LaH) a MSE4 (obor LaH) a ve čtvrtek 17. 9. 2020 pro třídy MEE3 a MEL4 (obor LaH). Konkrétní

Podzimní ústní maturitní zkoušky se konají v pondělí 14. 9. 2020 (třídy ITA4 a ITB4) a v úterý 15. 9. 2020 (třídy MSK4, STR4, TLB4, ENE4 a ERS4). Konkrétní rozpisy jsou zveřejněny v příloze.

V pondělí dne 7. 9. 2020 se konají písemné závěrečné zkoušky, jak v řádném, tak opravném termínu. 
Opravné písemné závěrečné zkoušky pro třídy MEE3 - MEZ, AME3, OZS3 v učebně A317. Třída MEE3 - ELE v

Termín pro objednání ISIC karet a prodlužovacích známek je do 15. října 2020.
Školení a přezkoušení  z vyhlášky 50/78 Sb. §5 bude provedeno: 23. 9. 2020  - školení od 12.00 hodin   24. 9. 2020  - školení a následné přezkoušení od 12.00 hodin.

Vážení rodiče žáků 1. ročníků,

v informacích, které jsme Vám zaslali, jsme plánovali schůzku vedení školy s rodiči žáků 1. ročníků 1. 9. 2020 v 8.30 hodin v aule školy. Vzhledem k dané situaci, kdy