Novinky

hero-bg
Energetika na SPŠ Třebíč slaví!

Energetika na SPŠ Třebíč slaví!

publikováno

Obor energetika vznikl v rámci společného projektu Skupiny ČEZ, Kraje Vysočina a SPŠ Třebíč již v roce 2008. Jde o unikátní vzdělávací program, který není vyučován na žádné jiné střední škole v ČR. Jeho cílem je připravit specialisty v oblasti energetiky a tomu je plně přizpůsobena skladba odborných předmětů. Za dobu své existence připravil desítky absolventů, kteří našli své uplatnění ve firmách zabývajícími se výrobou a distribucí energií. U příležitosti tohoto výročí pořádá škola 25. 9. 2018 na své půdě

Zobrazit celou novinku…
Anglie – řev motorů a vůně benzínu

Anglie – řev motorů a vůně benzínu

publikováno

Shakespearův rodný dům vás příliš neláká? Slavnou Baker Street jste už viděli? Kraj Jane Austenové vám připadá nudný? A co takhle zkusit Anglii, jak ji neznáte?

Termín zájezdu: 31. 3.–5. 4. 2019

Cena: 7 490 Kč (plus kapesné)

Cena zájezdu zahrnuje: – dopravu luxusním autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, video) – 2× trajekt nebo Eurotunel – 3× ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) – komplexní cestovní pojištění včetně

Zobrazit celou novinku…
Opravné ZUZ – září 2018

Opravné ZUZ – září 2018

publikováno

Písemné ZUZ se konají 7. 9. 2018 od 7.45 hod. na učebnách: – obory KEL a ELE – učebna A314 – obory OKO a MEZ, MO – učebna A315

Praktické ZUZ se konají 11. 9. 2018 od 6.00 hod. na učebnách: – obory KEL a ELE – učebna P221 – obor MEZ – dílna Novotný – obor MO – malá hala, budova Žďárského

Ústní ZUZ se konají 20. a 21. 9. 2018, rozpis bude zveřejněn s předstihem.

Zobrazit celou novinku…
Maturitní zkoušky - podzim 2018

Maturitní zkoušky - podzim 2018

publikováno

Písemná část maturitních zkoušek probíhá na spádové škole, kterou je letos Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč. Žákům, kteří konají didaktické testy nebo písemné práce společné části, byly odeslány e-mailem pozvánky s přesnými termíny zkoušek a pokyny. Podrobně jsou termíny uvedeny i na webu novamaturita v přílohách.

3. 9. ve 12.00 hod. ANJ PP<br

Zobrazit celou novinku…
Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 2018/2019

publikováno

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.05 hod. v budovách A – Manželů Curieových 734 a D – Demlova 890 (vstup Zahradníčkova).

Žáci 1. ročníků se dostaví do jednotlivých budov podle oborů:
budova A: obráběč kovů (OKO1), mechanik seřizovač (MSE1), mechanik elektrotechnik (MEL1), elektronické řídicí systémy (ERS1), informační technologie (ITA1, ITB1), energetika (ENE1), strojírenství (STR1), technické lyceum (TLA1, TLB1);
budova D:

Zobrazit celou novinku…
Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

publikováno

Zkoušky z ODV opravárenských a uměleckých oborů probíhají v dílnách v ul. Žďárského (Z), ostatní zkoušky se konají v budově v ul. Manželů Curieových (A).
V pondělí 27. 8. 2018 se dostaví ke zkouškám přednostně žáci bývalých 3. a 4. ročníků – zkoušky probíhají od 10 hodin v budově A, pouze zkoušky z ODV opravárenských a uměleckých oborů se konají od 11 hodin v budově Z.
V úterý 28. 8. 2018 probíhají zkoušky opět v budovách A a Z od 8 hodin, přednostně se dostaví žáci bývalých 1. a

Zobrazit celou novinku…
Stáž v Lotyšsku

Stáž v Lotyšsku

publikováno

Mezi dny 9. 6. – 23. 6. proběhla již 3. stáž z projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků programu ERASMUS+ za rok 2018. Při této stáži 7 z nás, žáků SPŠT, vyjelo s paní učitelkou Dobiášovou do hlavního města Lotyšska – Rigy.

Každý z nás měl přidělenou firmu dle svého oboru, do které denně na 6 hodin docházel. Firmy měly různá zaměření. Pro mechaniky seřizovače a lyceisty – strojaře to byl 3D tisk, pro počítačové systémy umělá inteligence a tvorba webových stránek a pro lyceistu – síťaře kamerové

Zobrazit celou novinku…
Francie 30. 5. – 6. 6. 2018

Francie 30. 5. – 6. 6. 2018

publikováno

Již tradičně odcestovali na konci května naši nejšikovnější kováři a pasíři v doprovodu pedagogů a tlumočnice do Francie na setkání kovářů. Cesta do Rive-de-Gier je dlouhá, proto jsme si ji zpříjemnili zastávkou u vodopádů. Více než hodinová procházka byla velmi příjemná.

Po příjezdu jsme se přivítali nejen s naším hostitelem, ale také se slovenskými partnery. Druhý den ráno jsme už měli ukázky kování na náměstí a v domově důchodců. Po práci v horkém počasí bylo koupání v nedaleké přehradě velmi osvěžující.

Zobrazit celou novinku…
Komunitní zahrada při Střední průmyslové škole Třebíč

Komunitní zahrada při Střední průmyslové škole Třebíč

publikováno

V rámci projektu financovaného z grantového systému Zdravého města Třebíče plánujeme zvelebení další části školní zahrady a chceme založit komunitní zahradu, spojit tak příjemné s užitečným. Ve velkoměstech západního světa, se tzv. „urban gardening“, tedy městské zahradničení stalo obrovským trendem. V poslední době se o tomto tématu začíná víc a víc hovořit i u nás.

Prvním krokem ke vzniku úspěšné komunitní zahrady je vytvoření fungující otevřené komunity, jejíž členové navzájem spolupracují a předávají si

Zobrazit celou novinku…
Vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb.

publikováno

V letošním školním roce ve dnech 21. a 22. 6. 2018 bude provedeno školení a 25. 6. 2018 přezkoušení pro § 5 a § 6 z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

Školení začne prezentací dne 21. 6. 2018 v 8.00 hod. – bližší informace budou zveřejněny na nástěnce u vrátnice.

Zájemci odevzdají vyplněné přihlášky do 15. 6. 2018 osobně panu Hrdému nebo elektronicky na e-mail rhrdy@spst.cz. Přihlášku nepodepisujte. Podepíšete ji při prezentaci.

Lékařské potvrzení předáte

Zobrazit celou novinku…
Letní brigáda Těšetice

Letní brigáda Těšetice

publikováno

V letošním roce je opět organizována letní prázdninová brigáda – sklizeň ovoce na Znojemsku, v podniku Pomona Těšetice a. s.

Brigáda proběhne ve dvou turnusech: – 1. turnus: 15. 7. – 27. 7. 2018 – 2. turnus: 29. 7. – 10. 8. 2018

Máte-li zájem, přihlaste se na e-mail zrygl@spst.cz (do předmětu e-mailu uveďte Těšetice).

Podrobnější informace naleznete zde.

Zobrazit celou novinku…
Celostátní soutěž Opravářů zemědělských strojů 2018

Celostátní soutěž Opravářů zemědělských strojů 2018

publikováno

Dne 10. května 2018 se uskutečnil již 10. ročník celostátního kola přehlídky odborných dovedností Opravář zemědělských strojů 2018. Soutěž byla organizována v areálu Střední průmyslové školy Třebíč. Akce se zúčastnilo celkem 31 středních škol z celé republiky.

Obsahem soutěže byl osm disciplín: test – pravidla silničního provozu; test – teoretické znalosti z technologie oprav, motorových vozidel a zemědělských strojů; test – poznávací; strojní obrábění – soustružení; opravy motorových vozidel

Zobrazit celou novinku…
Další prvenství naší školy

Další prvenství naší školy

publikováno

Ve třetím ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017 zabodovala naše škola u odborné poroty a v silné konkurenci 18 subjektů obsadila 1. místo v kategorii veřejný sektor – ostatní.

Krásnou plastiku za ocenění převzal ředitel školy z rukou hejtmana v sídle Kraje Vysočina v pondělí 16. dubna 2018.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality za podpory partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje

Zobrazit celou novinku…
Školící středisko SPŠT

Školící středisko SPŠT

publikováno

Od 12. února 2018 provozujeme v naší škole akreditované školící středisko pro účely profesní způsobilosti řidiče.

V rámci školícího střediska mají žáci oboru automechanik možnost získat od šk. roku 2018/2019 profesní průkaz řidiče v rámci ŠVP za zvýhodněnou cenu 5 000 Kč. Jedná se o školení v rozsahu 280 hodin, které je opravňuje řídit profesně vozidla skupiny C nad 7 500 kg.

Dále nabízí možnost vstupních, pravidelných, obnovovacích a rozšiřovacích školení za úhradu v rámci doplňkové

Zobrazit celou novinku…
Projekt AMOR

Projekt AMOR

publikováno

V termínu od 9. do 13. dubna 2018 proběhl v naší škole workshop v rámci výše zmíněného projektu. Zúčastnili se čtyřčlenné žákovské týmy z Finska, Maďarska, Polska a Slovenska a z naší školy. Tyto workshopy se postupně uskuteční ve všech zapojených partnerských zemích. Každý tým vyrábí autonomního mobilního robota dle zadaných parametrů. Do každého workshopu mají žáci zadané úkoly, které postupně plní a v průběhu workshopu si vyměňují zkušenosti a nápady o svých postupech, které předvádějí ať již formou prezentace,

Zobrazit celou novinku…
Anglie – tentokrát malinko netradičně

Anglie – tentokrát malinko netradičně

publikováno

V pondělí 9. 4. 2018 odjelo 43 žáků (40 chlapců a 3 dívky) v doprovodu Mgr. Jitky Ondráčkové a Mgr. Vladimíry El Behani vstříc dobrodružství do Anglie.
Do Londýna jsme dorazili v úterý ráno a tam nás kromě „klasických“ památek, jako jsou Westminster Abbey, Tower Bridge či Buckingham Palace, čekal fotbalový stadion klubu Chelsea – Stamford Bridge, muzeum dopravy a také technický skvost, který už spoustu let naprosto spolehlivě chrání Londýn před záplavami – Temžské bariéry. Také jsme se prošli úchvatnou Covent Garden a

Zobrazit celou novinku…
Ciao Italia!

Ciao Italia!

publikováno

Zájezd do Benátek a okolí uspořádala pro žáky naší školy komise CJL ve dnech 19. 3. – 24. 3. 2018.

V pondělí jsme odjeli ve večerních hodinách z Třebíče, následoval tranzit Rakouskem a Itálií.
Brzy ráno jsme přijeli do Benátek, okouzleni atmosférou jsme se prošli pěšky městem. Viděli jsme nejznámější most Ponte Rialto, kostely Santa Maria dei Miracoli, Santi Giovanni e Paolo, Scuolu di San Marco, druhý renesanční monumentální jezdecký pomník kondotiéra Colleoniho od Verocchia a další

Zobrazit celou novinku…
Ředitelské volno

Ředitelské volno

publikováno

Z důvodu konání jednotné přijímací zkoušky mají žáci uvedených tříd volno ředitele školy.

12. 4. 2018 – MEL1, MA1B, PSA1, PSB1, ENE1, TLA1, TLB1, OKO3, AMZ3(mez), ELE3, MER3, PSA3, PSB3, STR3, ENE3, TLA3, TLB3

16. 4. 2018 – OKO2, AMZ2(mez), ELE2, MAU2, PSA2, PSB2, ERS2, STR2, TLA2, TLB2, MSE4, PSA4, PSB4, STR4, ERS4, ENE4, TLY4

Zobrazit celou novinku…
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

publikováno

V pátek 6. dubna 2018 se konalo v ekotechnickém centru Alternátor okresní kolo SOČ. V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ obsadil Ladislav Kejda (ENE4) 2. místo a postupuje do krajského kola.
Do krajského kola dále přímo postupují tito naši žáci: z kategorie „Elektrotechnika“ Daniel Ivánek (ENE4) a z kategorie „Informatika“ Patrik Dvořáček (PSA4) a Miroslav Částek (PSA4).
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zobrazit celou novinku…
Rallye Dakar 2018

Rallye Dakar 2018

publikováno

Zveme Vás na vyprávění a promítání neuvěřitelných zážitků z nejslavnější rallye světa s Tomášem Ouředníčkem a Davidem Křípalem.

Pátek 23. 3. 2018 | Aula SPŠT | 17–19 hod.

Máte-li o přednášku zájem, kontaktujte paní Šimůnkovou (jsimunkova@spst.cz, kancelář A138).

Zobrazit celou novinku…
Workshop MICA Třebíč

Workshop MICA Třebíč

publikováno

Ve dnech 5. 3. – 16. 3. 2018 proběhl na naší škole závěrečný workshop projektu MICA. V minulých letech se naši studenti zúčastnili workshopů ve Finsku, Polsku, Španělsku, Německu a Portugalsku a tentokrát přijeli dva studenti z každé země do naší školy. Náplň workshopů byla automatizace nebo CNC obrábění a v naší škole to bylo programování PLC Siemens a robotů Mitsubishi. Nejdříve jsme studenty rozdělili do šesti mezinárodních skupin, komunikace a výuka probíhala v angličtině. Vstupní znalosti studentů byly velmi rozdílné, výuka

Zobrazit celou novinku…
Řemeslo Vysočiny 2018

Řemeslo Vysočiny 2018

publikováno

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se uskutečnil již 16. ročník krajského kola přehlídky odborných dovedností „Řemeslo Vysočiny 2018“. Soutěž byla organizována v areálu Střední průmyslové školy Třebíč. Akce se zúčastnilo celkem devět středních škol s dvoučlennými družstvy.

Obsahem soutěže byly dvě kategorie – silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své praktické znalosti a dovednosti v dílnách odborného výcviku. Mladí elektrikáři měli za úkol zapojení reverzace motoru ze dvou míst. Elektronici

Zobrazit celou novinku…
Zájezd do Anglie – důležité informace

Zájezd do Anglie – důležité informace

publikováno

Přesný termín zájezdu: 9.–14. 4. 2018

Doplatek zájezdu je třeba uhradit ihned po jarních prázdninách!

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Ondráčkovou (kabinet A320 nebo e-mail: jondrackova@spst.cz).

Sledujte FB stránku školy, kde budou postupně zveřejňovány další informace týkající se zájezdu (např. termín informační schůzky a proškolení BOZP).

Zobrazit celou novinku…
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

publikováno

Již po několikáté uspěla naše škola v nezávislém hodnocení škol zaměstnavateli Kraje Vysočina v soutěži ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI.

Po prvním a druhém místě v předchozích ročnících to v roce 2017 bylo celkové druhé místo mezi školami na Vysočině.

1. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
2. Střední průmyslová škola Třebíč
3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. února 2018 ve společnosti MANN +

Zobrazit celou novinku…
Ředitelské volno

Ředitelské volno

publikováno

Na základě sdělení VAS Třebíč bude z důvodu havárie vodovodního potrubí uzavřena voda pro objekty Zahradníčkova a Demlova.

Z tohoto důvodu bude v pátek 16. února 2018 výuka v těchto objektech zrušena.

Volno ředitele školy mají třídy:

OKO1, MA1A, STR1, OZS2, POD2, AMZ3 (pouze automechanici), AUK3, MAU4, MAU2 (pouze autotronici)

Zobrazit celou novinku…
Reprezentační ples školy

Reprezentační ples školy

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč si Vás dovoluje pozvat na reprezentační ples na téma:

…a co na to Jules Verne?

Měl by dnes o čem psát? Byl by tento vizionář 19. století překvapený, nebo pobavený? Vžili jsme se do století páry a technických zázraků. Stačí málo, třeba nasadit si cylindr.

Předprodej vstupenek: – středa 24. 1. 2018, pátek 26. 1. 2018 v 7.30–8.00 hod., 9.40–10.00 hod. u vrátnice školy – následující týdny vždy v pondělí, ve středu a v pátek opět v 7.30–8.00 hod.; v pondělí a ve

Zobrazit celou novinku…
DEN FIREM

DEN FIREM

publikováno

V pondělí 29. ledna 2018 se uskuteční první ročník prezentační akce DEN FIREM v aule naší školy.

DEN FIREM je jedinečnou možností, jak se seznámit s významnými firmami našeho regionu na jednom místě. Návštěva této akce může výrazným způsobem ovlivnit rozhodnutí o budoucím profesním směřování a otevřít žákům pohled na možnosti, které se jim nabízí. Může se stát příležitostí k navázání přímé spolupráce s potenciálními zaměstnavateli.

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 16. 1. 2018

Den otevřených dveří – 16. 1. 2018

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 16. ledna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin.

Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Soutěž – návrh výtvarného díla před budovou B

Soutěž – návrh výtvarného díla před budovou B

publikováno

Při výstavbě nové školní budovy vznikne volný venkovní prostor vhodný pro umístění výtvarného díla. Toto výtvarné dílo by mělo splňovat následující ideové a formální předpoklady.

Dílo by mohlo charakterizovat zaměření školy, smysl její výuky, vyjadřovat profil absolventa, který školu vystuduje.

Mohlo by být optimistické, vyjadřovat radost ze života a dynamiku cesty při zkoumání a poznávání světa.

Dílo bude umístěno ve venkovním prostoru, takže materiál, ze kterého bude

Zobrazit celou novinku…
Vyhodnocení soutěže o logo oboru energetika

Vyhodnocení soutěže o logo oboru energetika

publikováno

Dne 21. prosince 2017 proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže „O LOGO OBORU ENERGETIKA“.

Vítězem se stal Ladislav Kejda, žák 4. ročníku oboru energetika, který si jako hlavní výhru odnesl Apple iPhone 7. Jeho logo bude do budoucna používáno pro propagaci oboru energetika.

Do soutěže se zapojilo 8 účastníků, kteří zaslali celkem 23 návrhů. Každý z návrhů byl hodnocen individuálně.

Pětičlenná komise složená ze zástupců SPŠT, Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ hodnotila návrhy dle

Zobrazit celou novinku…
Vánoční exkurze do jádra jaderné elektrárny

Vánoční exkurze do jádra jaderné elektrárny

publikováno

Naši vyučující se 13. prosince 2017 zúčastnili vánoční exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany, kterou elektrárna pořádala speciálně pro pedagogy partnerských středních škol Skupiny ČEZ.

Na programu byla prohlídka strojovny, skladu použitého jaderného paliva a reaktorový sál.

Po exkurzi proběhlo příjemné posezení, kde zástupci škol diskutovali se zástupci ČEZu o současné i budoucí spolupráci.

<a
Zobrazit celou novinku…
Projekt AMOR

Projekt AMOR

publikováno

ERASMUS+ podporuje mezinárodní spolupráci žáků a učitelů

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 proběhlo v naší škole zahajovací setkání k projektu AMOR (Autonomní mobilní robot 2017–1-CZ01-KA219–035442) financovaného z programu Erasmus+, spolupráce mezi školami. Tohoto setkání se zúčastnili společně s našimi pedagogy zástupci partnerských škol z Finska, Maďarska, Polska a Slovenska. Tento projekt bude probíhat až do roku 2020 a budou do něj zapojeni učitelé a žáci výše zmíněných organizací. Týmy žáků

Zobrazit celou novinku…
Informace

Informace

publikováno

Dnem 1. 12. 2017 byl ve Střední průmyslové škole v Třebíči spuštěn nový docházkový systém. Všichni žáci přicházející do budovy A musí projít turnikety, které se otevírají pomocí jejich čipu. Systém je v současné době ve zkušebním provozu.

Z důvodu výstavby nových šaten pro více jak tisíc žáků vznikl prostor, který vyvolává nutnost připojení na centrální pult Hasičského záchranného sboru v Jihlavě. S tím je spojena povinnost školy mít v každém okamžiku přehled o přítomnosti žáků a zaměstnanců v budově

Zobrazit celou novinku…
Anglie – řev motorů a vůně benzinu

Anglie – řev motorů a vůně benzinu

publikováno

Shakespearův rodný dům vás příliš neláká? Slavnou Baker Street jste už viděli? Kraj Jane Austenové vám připadá nudný? A co takhle zkusit Anglii, jak ji neznáte?

Předpokládaný termín zájezdu: konec března – začátek dubna 2018

Cena: 7 290 Kč (plus peníze na vstupné)

Cena zájezdu zahrnuje: – dopravu luxusním autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, video) – 2× trajekt nebo Eurotunel – 3× ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí –

Zobrazit celou novinku…
 Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

publikováno

Rodiče a žáci
Voleb se zúčastnilo 48,7 % oprávněných voličů. Na základě sečtených hlasů byli zvoleni tito kandidáti:
Miroslav Krupica
Patrik Polomski
Lenka Zahrádková

Pedagogičtí pracovníci
Voleb se zúčastnilo 78,2 % pedagogů. Na základě výsledků hlasování byli zvoleni tito kandidáti:
Josef Bobek
Petra Hrbáčková
Kateřina Nováčková

První schůze nově zvolené školské rady se bude konat začátkem roku 2018.

Zobrazit celou novinku…
Řemeslo Vysočiny 2017

Řemeslo Vysočiny 2017

publikováno

Dne 15. března 2017 uspořádala naše škola 16. ročník krajského kola soutěže odborných dovedností Řemeslo Vysočiny 2017. Akce se zúčastnilo osm středních škol s dvoučlennými družstvy.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Soutěžící předvedli své praktické znalosti a dovednosti v dílnách odborného výcviku. Mladí elektrikáři měli za úkol instalační zapojení. Elektronici vyrobili elektronickou svítilnu. V testu navíc prokazovali i své teoretické

Zobrazit celou novinku…
Informace pro budoucí žáky 1. ročníků – oborů L

Informace pro budoucí žáky 1. ročníků – oborů L

publikováno

Při studiu maturitních oborů uměleckořemeslné zpracování kovů, mechanik seřizovač, mechanik elektrotechnik a autotronik je možné během čtyřletého studia získat také výuční list.

Na základě zapojení naší školy do projektu ověřování modelu vzdělávání a souhlasu MŠMT, bude možné od 1. 9. 2017 (počínaje prvním ročníkem) v oborech uměleckořemeslné zpracování kovů (82–51-L/01), mechanik seřizovač

Zobrazit celou novinku…
Taktické cvičení AMOK 2017

Taktické cvičení AMOK 2017

publikováno

Dne 30. března 2017 se v naší škole uskuteční taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina pod názvem AMOK 2017.

Bližší informace najdete v příloze.

Zobrazit celou novinku…
Ředitelské volno

Ředitelské volno

publikováno

V době konání Jednotných přijímacích zkoušek budou mít některé třídy v budovách A, B ředitelské volno:​

12. dubna 2017
Ředitelské volno mají třídy: TLA2, TLB2, MSE3, PSA3, PSB3, STR3, ERS3, ENE3, TLY3

19. dubna 2017
Ředitelské volno mají třídy: OKO2, MER2, PSA2, PSB2, STR2, ENE2, OKO3, MEZ3, ELE3

Zobrazit celou novinku…
Praxe v Německu

Praxe v Německu

publikováno

V době 24. 3.–8. 4. 2017 jsme podnikli výpravu na sever, do Šlesvicka Holštýnska (Německo), kde se ve městě Eutin nachází naše partnerská škola. My jsme jeli ještě kousek dál, do Neustadtu, který leží v Libeckém zálivu u Baltského moře. V Neustadtu se nacházely i firmy, v kterých jsme byli v uplynulých dvou týdnech zaměstnáni.

Co se nám v Německu líbilo? Jedinečný výhled na moře přímo z našich apartmánů, krásná krajina a architektura ovlivněná severskými státy, pohodové prostředí, žádná kriminalita (místní často

Zobrazit celou novinku…
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč jako jediná střední škola v Kraji Vysočina je oprávněna užívat známku „Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016“.

Cenu za druhé místo v kategorii veřejný sektor – ostatní převzal ředitel školy 10. dubna 2017 na slavnostním vyhlášení výsledků 2. ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kde byly oceněny snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální,

Zobrazit celou novinku…
Úspěch v celostátní soutěži

Úspěch v celostátní soutěži

publikováno

V celostátní odborné soutěži žáků oboru Opravář zemědělských strojů, která se uskutečnila 20. dubna 2017 ve VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, zvítězil žák naší školy Stanislav Malý.

Každá přihlášená škola mohla vyslat pouze jednoho svého zástupce. Celkem se zapojilo 31 soutěžících, kteří se utkali v několika disciplínách. Součástí soutěže byl test z pravidel silničního provozu, teoretický test z technologie oprav motorových vozidel a zemědělských strojů, ale i oprava a seřízení motoru či ruční

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 7. 2. 2017

Den otevřených dveří – 7. 2. 2017

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 7. února 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Přednáška Dany Drábové

Přednáška Dany Drábové

publikováno

Dne 26. ledna 2017 se v aule naší školy opět konala přednáška Dany Drábové, předsedkyně SÚJB. Tématem této přednášky byl – svět energie. Paní Drábová vysvětlila význam energie pro lidstvo, ukázala historický vývoj spotřeby energie v souvislosti s rozvojem civilizace, vývoj a zastoupení různých zdrojů energie pro potřeby člověka a zhodnotila závislost civilizace na energii. Dalším tématem byly zdroje energií, nastínila problematiku obnovitelných zdrojů a jejich zavádění do praxe, vývoj jaderné technologie a otázky bezpečnosti. Na

Zobrazit celou novinku…
Prezentace středních škol v Alternátoru

Prezentace středních škol v Alternátoru

publikováno

Zveme Vás na závěrečnou prezentaci středních škol u příležitosti Roku řemesel „Kam na střední školu v Kraji Vysočina“ do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Od 8. prosince 2016 do 31. ledna 2017 se v inspirativních prostorech v Třebíči-Borovině představí 26 krajských škol, mezi kterými nebude chybět naše škola.
Přijďte se podívat na technické exponáty, které používají žáci naší školy při běžné výuce včetně automobilu Kaipan!

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 30. 11. 2016

Den otevřených dveří – 30. 11. 2016

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 od 14.00 do 18.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka tabulových nůžek“.
Nabídku podejte do 22. 11. 2016 do 9.30 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace pan Radek Okřina, rokrina@spst.cz, tel.: 603 224 448.

Zobrazit celou novinku…
Návštěva z Francie

Návštěva z Francie

publikováno

Ve dnech 7. a 8. 11. 2016 byla v naší škole delegace z Francie. Přijelo celkem 9 zástupců ze čtyř organizací ve městě Rive-de-Gier – 2 pracovníci kultury, 2 představitelé SOŠ, 2 pracovnice v sociálních službách a 3 členové kovářského spolku.

Pro hosty jsme měli připravený bohatý program. Nejprve si prohlédli odborné učebny ve škole, zajímali se o vybavení i průběh výuky. Také si anglicky popovídali se žáky. Byli nadšeni vysokou úrovní naší školy.

Následovala prohlídka třebíčské baziliky a odpoledne

Zobrazit celou novinku…
Projekt MICA

Projekt MICA

publikováno

Ve dnech 1. 5. 2017–12. 5. 2017 se naši žáci Adam Sladký a Filip Houzar z třetího ročníku oboru energetika zúčastnili workshopu ve Stuttgartu. Tato aktivita je součástí projektu MICA financovaného z programu Erasmus+. Vedoucím projektu je finská organizace TREDU a další participující partneři jsou z Polska, Španělska, Portugalska, Německa, Polska a České republiky. Každá organizace pořádá dvoutýdenní workshopy vždy pro dva žáky z každé země a týdenní workshopy pro jednoho učitele z každé partnerské organizace. Dosud proběhly

Zobrazit celou novinku…
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

publikováno

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem. Přihlášky se přijímají do 23. 6. 2017.
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijímání na základě hodnocení prospěchu ze ZŠ.
Podrobná kritéria a počty volných míst najdou uchazeči v přílohách.

Zobrazit celou novinku…
Volby do školské rady – seznamy kandidátů

Volby do školské rady – seznamy kandidátů

publikováno

Volební komise ve složení Alena Cahová, Ivona Dočekalová, Václav Hájek, Miloš Chmelíček, Dana Madrá, Radek Okřina a Petra Palátová oznamuje seznam kandidátů do školské rady.

Kandidáti za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků:
Miroslav Krupica,Tipafrost Třebíč
Patrik Polomski, ČEZ a.s., EDU
Lenka Zahrádková, MěÚ Třebíč
Iveta Kuchárová, PC Help, a.s. Třebíč
Jana Staňková, PhDr. Slámová Rešice

Kandidáti za pedagogy:
Josef Bobek
František Branč<br

Zobrazit celou novinku…
Volby do školské rady 2017

Volby do školské rady 2017

publikováno

V úterý 21. 11. 2017 (konzultační den pro rodiče) proběhnou volby do školské rady. Školská rada má 9 členů – 3 zástupce rodičů a zletilých žáků, 3 zástupce pedagogů a 3 zástupce zřizovatele.

Žáci a pedagogové budou volit takto: – zletilí žáci – o velké přestávce (9.30–10.30 hod.), – rodiče nezletilých žáků – ve třídách při konzultačním dnu (16.00–18.00 hod.), – pedagogové – elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři (5.00–23.00 hod.).

Kandidátní listiny budou zveřejněny na webu

Zobrazit celou novinku…
ERASMUS  na SPŠT

ERASMUS na SPŠT

publikováno

V září 2017 vyjely dvě skupiny žáků Střední průmyslové školy Třebíč v rámci projektu „Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“ financovaného z programu Erasmus+ do Španělska a Portugalska. Celkem 17 žáků pracovalo dva týdny ve firmách, které naše partnerská organizace European Projects Development vybírala dle zaměření jednotlivých účastníků. Jednalo se o firmy z automobilového průmyslu, elektrotechniky, strojírenství, zdravotnictví, chemie, tisku a reklamy. Ve firmách byli příjemně překvapeni s úrovní znalostí našich

Zobrazit celou novinku…
Filmová noc

Filmová noc

publikováno

Tento rok v naší škole proběhne již 7. ročník Filmové noci a rádi bychom Vás pozvali, abyste se i Vy mohli zúčastnit této události.

Akce se koná 30. listopadu 2017 v aule SPŠT.

Potkáte zde spoustu svých kamarádů, poznáte nové, dáte si výbornou pizzu a užijete si skvělé filmy.

Registrujte se zde.

Zobrazit celou novinku…
Bílá pastelka

Bílá pastelka

publikováno

S bílou pastelkou, symbolem celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, se letos setkáváme po osmnácté. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) sděluje veřejnosti prostřednictvím bílé pastelky, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka sice na bílý papír nic moc nenapíše, ale barva zůstává optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.

Naše škola se každoročně zapojuje do veřejné sbírky Bílá pastelka. Letos tato sbírka proběhne 11. října 2017, kdy se v prostorách vestibulu školy

Zobrazit celou novinku…
Vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb.

Vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb.

publikováno

V úterý dne 3. 10. 2017 bude provedeno přezkoušení pro § 5 z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

Prezentace zájemců proběhne ve 13.00 hod. na učebně 220 OV – bližší informace budou zveřejněny na nástěnce u vrátnice.

Zájemci odevzdají vyplněné přihlášky do 2. 10. 2017 osobně panu Pelánovi nebo panu Hrdému, nebo elektronicky na adresy jpelan@spst.cz, rhrdy@spst.cz. Přihlášku nepodepisujte. Podepíšete ji při prezentaci.

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 3. 10. 2017

Den otevřených dveří – 3. 10. 2017

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 3. října 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Opravné termíny maturit a závěrečných zkoušek – podzim 2017

Opravné termíny maturit a závěrečných zkoušek – podzim 2017

publikováno

Maturitní zkoušky – písemná část se konají na spádové škole, kterou je letos SŠ stavební v Třebíči. Podrobné informace o datech a časech zahájení jednotlivých zkoušek obdrželi žáci e-mailem v pozvánce z 15. 8.

Maturitní zkoušky – praktická část se koná 11.–12. 9. (AK4), 11. 9. (POD2).

Maturitní zkoušky – ústní část včetně obhajob maturitních prací pro jednotlivé třídy se konají

Zobrazit celou novinku…
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

publikováno

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem.
Přihlášky se přijímají do 31. 8. 2017.

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení prospěchu ze ZŠ.
Podrobná kritéria a počty volných míst najdou uchazeči v přílohách.

Zobrazit celou novinku…
Šachisté ze SPŠT úspěšní na MČR školních týmů v šachu

Šachisté ze SPŠT úspěšní na MČR školních týmů v šachu

publikováno

Ve dnech 20.–21. června se ve Zlíně uskutečnilo Mistrovství České republiky středních škol v šachu (hrané zároveň s kategoriemi 1.–5. třída a 6.–9. třída), na které se Střední průmyslová škola Třebíč probojovala z krajského přeboru hraného v únoru poprvé v historii školy. V kategorii střední školy hrálo 28 čtyřčlenných družstev, z každého kraje postupovala dvě nejlepší družstva.

Naše škola bojovala ve složení: Josef Růžička (TLB4), David Mičulka (TLA4) – touto dobou oba dva tři týdny po úspěšném

Zobrazit celou novinku…
Vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb.

Vyhláška ČUBP č. 50/78 Sb.

publikováno

V letošním školním roce ve dnech 22. a 23. 6. 2017 bude provedeno školení a 26. 6. 2017 přezkoušení pro § 5 a § 6 z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

Školení začne prezentací dne 22. 6. 2017 v 8.00 hod. – bližší informace budou zveřejněny na nástěnce u vrátnice.

Bylo by vhodné před zahájením školení prostudovat školící materiály.

Zájemci odevzdají vyplněné přihlášky do 15. 6. 2017 osobně panu Přibíkovi nebo elektronicky na <a

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 25. 11. 2017

Den otevřených dveří – 25. 11. 2017

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 od 8.30 do 13.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Nabídka dopoledních svačin pro žáky

Nabídka dopoledních svačin pro žáky

publikováno

Od 27. dubna 2015 začne školní jídelna s výrobou dopoledních svačin pro žáky. Cena svačiny je 15 Kč.

V nabídce budou především pomazánky doplněné čerstvým pečivem, obložené housky a bagety (vše v kombinaci se zeleninou). Denně bude vyráběn jeden druh svačiny. Nabídka svačin bude každý týden vyvěšena na nástěnkách (i v terminálu).

Zájemci o dopolední svačiny se přihlásí k objednávce u vedoucí školní jídelny paní Dvořákové, další objednávky si budou již řešit terminálem

Zobrazit celou novinku…
Doporučeno zaměstnavateli 2015

Doporučeno zaměstnavateli 2015

publikováno

Druhý ročník ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI opět vyzdvihl střední školy, které kvalitně připravují své žáky na budoucí zaměstnání.

Na XXI. Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání 20. 11. 2015 v Brně byly vyhlášeny výsledky ocenění za Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

V letošním ročníku hlasovalo 230 zaměstnavatelů v celé České republice, kteří určili následující pořadí.

1. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
2. Střední průmyslová škola

Zobrazit celou novinku…
Nabídka kurzu tenisu

Nabídka kurzu tenisu

publikováno

Střední průmyslová škola ve spolupráci s Horáckým tenisovým klubem nabízí žákům a žákyním školy kurz tenisu.

Kde: kurty HTK Třebíč, Janáčkovo stromořadí
Kdy: v dopoledních hodinách v rámci hodin TEV, leden–březen 2016
S kým: hodiny povedou kvalifikovaní trenéři tenisu HTK
Podmínka: každý účastník musí mít vlastní raketu a tenisovou obuv
Cena: možný příspěvek cca 30 Kč/hod. při hodnotě hodiny 620 Kč

Zájemci

Zobrazit celou novinku…
Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

publikováno

Informace pro žáky ke školnímu kolu soutěže v angličtině

Konverzační soutěž pro žáky 2. a 3. ročníku maturitních oborů se uskuteční ve středu 16. 12. 2015 v AMMD (druhé ročníky od 8.00 hod., třetí ročníky od 10.00 hod.).
Přihlásit se můžete do 11. 12. 2015 u svých vyučujících nebo e-mailem na efejtova@spst.cz.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce – ústní část pro žáky učebních oborů se uskuteční v úterý

Zobrazit celou novinku…
Reprezentační ples školy

Reprezentační ples školy

publikováno

Vážení rodiče, milí absolventi, vážení přátelé školy,
dovolujeme si Vás pozvat na Reprezentační ples SPŠT, který se uskuteční v pátek 26. února 2016 v sále Hotelu ATOM Třebíč. K tanci či poslechu bude hrát skupina „los Valos“.
Předprodej vstupenek na vrátnici Manž. Curieových v těchto dnech: pondělí 14.15–15.00 hod., středa 7.15–8.00 hod.
Vstupenky lze rezervovat na e-mailu ples@spst.eu nebo telefonicky 774 166 313.

<a
Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 2. 2. 2016

Den otevřených dveří – 2. 2. 2016

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 2. února 2016 od 14.00 do 18.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Héfaistovi tovaryši – výstava

Héfaistovi tovaryši – výstava

publikováno

Dne 4. března 2016 v 17 hodin zahájí vernisáží Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě výstavu studentských prací žáků naší školy.

Výstava představí ročníkové a maturitní práce žáků oborů umělecký kovář a pasíř vytvořené dle vlastních návrhů. Kovářský obor bude zastoupen volnými kovanými plastikami, svítidly, věšáky, svícny a jinými drobnějšími předměty. Pasíři se budou prezentovat tepanými a cizelovanými reliéfy, šperky a rovněž užitnými předměty jako jsou svítidla,

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na dodávku OOPP“.
Nabídku podejte do 29. 2. 2016 do 9.00 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace paní Jiřina Šimůnková, jsimunkova@spst.cz, tel.: 606 876 000.

Zobrazit celou novinku…
Stratford nad Avonou

Stratford nad Avonou

publikováno

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.

2. den: Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent Garden), návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Odpoledne procházka po Oxford Street k Hyde Parku (místo odpoledního programu lze navštívit Madame Tussaud´s či muzeum optických klamů Belive It or Not). V podvečer projížďka na London Eye/ The Shard. Večer

Zobrazit celou novinku…
Soutěž v programování

Soutěž v programování

publikováno

Dne 15. 3. 2016 proběhlo v SPŠT okresní kolo soutěže v programování. Naši žáci soutěžili v kategoriích Aplikační Software – tvorba webu a Programovací jazyky, ve kterých se umístili na předních místech.

Kategorie Aplikační Software – tvorba webu
1. místo: Petr Glaser (EPA4)
2. místo: Jan Vacek (PSB2)

Kategorie Programovací jazyky
2. místo: Filip Veselý (PSB2)
3. místo: Jakub Horký (PSA3)

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a postupujícím přejeme hodně

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava odborné učebny č. 116“.
Nabídku podejte do 25. 4. 2016 do 9.00 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace pan Tomáš Čermák, tcermak@spst.cz, tel.: 604 246 725.

Zobrazit celou novinku…
Přehlídka vozů Kaipan

Přehlídka vozů Kaipan

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč a Kraj Vysočina pro Vás chystá další zajímavou akci v nákupním centru City Park Jihlava.
V týdnu od 18. dubna 2016 si budete moci prohlédnout sedm sportovních automobilů Kaipan, které postavili ve svém volném čase žáci krajských technických středních škol.

Zobrazit celou novinku…
Soutěž v programování – krajské kolo Vysočina

Soutěž v programování – krajské kolo Vysočina

publikováno

Dne 14. 4. 2016 proběhlo v naší škole krajské kolo soutěže v programování.
Žáci středních škol soutěžili v následujících kategoriích s těmito výsledky:

Kategorie – Programovací jazyky
1. místo: Jonáš Rosecký, Gymnázium Žďár nad Sázavou
2. místo: Martin Scheubrein, Gymnázium Třebíč
3. místo: Jonáš Kulhánek, Gymnázium Žďár nad Sázavou

Kategorie – Aplikační Software – tvorba webu
1. místo: Marek Kadlčík, Biskupské gymnázium Žďár nad

Zobrazit celou novinku…
Úspěch našich žáků v soutěži BenQ Školní ajťák 2015

Úspěch našich žáků v soutěži BenQ Školní ajťák 2015

publikováno

Dne 10. prosince 2015 proběhlo v pražském počítačovém klubu Re-Load celorepublikové finále středoškolské znalostní soutěže BenQ Školní ajťák 2015. Do finále se z více jak sedmi tisíc registrovaných žáků z online kol probojovala desítka nejlepších, do které postoupili také dva žáci naší školy – Petr Glaser, Filip Veselý.

Letošní finále bylo extrémně vyrovnané, rozdíl mezi prvním a pátým místem byly pouhé čtyři body. Soutěžící na 3. až 5. místě získali shodný počet bodů, a tak rozhodovalo

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

SPŠ Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka vybavení do optické laboratoře.“.
Nabídku podejte do 21. 9. 2015 do 9:15 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace Ing. Pavel Veselý, pvesely@spst.cz, tel.: 568 832 269.

Zobrazit celou novinku…
Studijní cesta žáků SPŠT na Taiwan

Studijní cesta žáků SPŠT na Taiwan

publikováno

V prvním prosincovém týdnu se uskutečnila v rámci dlouhodobých společných projektových aktivit mezi Krajem Vysočina a Taiwanem studijní cesta zástupců kraje a Střední průmyslové školy Třebíč do této asijské země. Jana Fialová, radní kraje pro oblast školství, zástupce odboru informatiky, zástupkyně ředitele SPŠT a osm studentů naší školy navštívili během pěti dnů několik výzkumných a vzdělávacích center a soukromých společností, aby rozvíjeli své znalosti v oblasti řízení spotřeby energií.

Další podrobnosti najdete <a

Zobrazit celou novinku…
Soutěž Inco-net 2014

Soutěž Inco-net 2014

publikováno

Ve dnech 17. – 29. listopadu 2014 proběhla již tradiční mezinárodní multimediální soutěž Inco-net, které se spolu se SPŠ Třebíč účastní naše partnerské školy z Teplic, maďarského Miskolce a německého Angermünde.

Naše družstvo filmařů ze třídy EPB3 ve složení Martin Preisner, Jan Sladký a Zdeněk Trojan obhájilo loňské první místo. Jejich video na téma Crazy Life in a Crazy World získalo celkově nejlepší hodnocení mezinárodní poroty. Novinkou letošního ročníku byla fotografická soutěž na téma Art

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 17. 1. 2015

Den otevřených dveří – 17. 1. 2015

publikováno

V sobotu 17. ledna 2015 se ve Střední průmyslové škole Třebíč koná od 8:00 do 15:00 hodin den otevřených dveří. 

V rámci tohoto dne otevřených dveří bychom Vás rádi také pozvali do dílen odborného výcviku v ulici Manž. Curieových do budovy A a v ulici Žďárského do budovy Z.

V budově Z (Žďárského) může Váš syn nebo dcera pod pedagogickým dozorem napojit Váš vůz na diagnostický přístroj, seřídit světlomety, zkontrolovat brzdy na válcové zkušebně nebo si vyzkoušet

Zobrazit celou novinku…
Reprezentační ples školy

Reprezentační ples školy

publikováno

Vážení rodiče, milí absolventi, vážení přátelé školy,
dovolujeme si Vás pozvat na Reprezentační ples SPŠ Třebíč, který se uskuteční v sobotu 14. února 2015 v sále Fórum Třebíč. K tanci či poslechu budou hrát skupiny Garant a Skelet.
Předprodej vstupenek na vrátnici Manž. Curieových v těchto dnech: úterý 27. 1. 2015 7:30–8:00 hod., čtvrtek 29. 1. 2015, 7:30–8:00 hod. V týdnu před plesem 9. 2. 2015 až 13. 2. 2015: každý den ráno od 7:30–8:00 hod., úterý

Zobrazit celou novinku…
Kovové variace – výstava

Kovové variace – výstava

publikováno

Vernisáží zahájí Horácká galerie v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek 29. ledna 2015 studentskou výstavu, která prezentuje uměleckořemeslné zpracování kovů skrze práce žáků naší školy. Jde především o maturitní práce absolventů oboru uměleckořemeslné zpracování kovů. Návštěvníci se mohou těšit nejen na kovářské práce, ale i na pestrou přehlídku užitkových či uměleckých objektů a šperků.

Srdečně Vás zveme k návštěvě této výstavy, která potrvá do 29. března 2015.

Videopozvánka <a

Zobrazit celou novinku…
Zaklínači kovů – výstava

Zaklínači kovů – výstava

publikováno

V pořadí již druhou výstavu věnovanou uměleckému kovářství a pasířství organizuje naše škola, tentokrát v prostorách MěK v Třebíči. Vernisáž proběhne 9. února 2015 v 10:00 hodin. Výstavu můžete navštívit do 13. března 2015. Nenechte si ujít tuto příležitost!

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 17. 2. 2015

Den otevřených dveří – 17. 2. 2015

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč zve příznivce školy a zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 17. února 2015 od 14:00 do 18:00 hodin. Přijďte si prohlédnout školu, pracoviště odborného výcviku a domov mládeže.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Zobrazit celou novinku…
Energetický management v prostředí SPŠT

Energetický management v prostředí SPŠT

publikováno

Dne 19. 2. 2015 v 10:30 hod. se v aule Střední průmyslové školy Třebíč uskuteční pracovní setkání s názvem Energetický management v prostředí SPŠT.

Pracovního setkání se zúčastní zástupci Kraje Vysočina včetně hejtmana pana Běhounka a radní paní Fialové. Dále budou přítomni zástupci firmy Tatung CZ, s. r. o, ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci vedení a pracovní skupina žáků ze Střední průmyslové školy.

Reportáž z tohoto setkání zveřejníme v nejbližší době na

Zobrazit celou novinku…
Nové robotické pracoviště školy

Nové robotické pracoviště školy

publikováno

Ve čtvrtek 19. března 2015 ve 13:00 hod. bylo v rámci krajské soutěže Řemeslo Vysočiny 2015 v elektrotechnických oborech slavnostně otevřeno robotické pracoviště, pořízené v rámci projektu Od myšlenky k výrobku I.

Projekt je řízen Krajem Vysočina a jeho součástí je kromě robotického pracoviště rovněž laboratoř měření, 3D tiskárna, 3D scanner, CNC soustruh, CNC frézka, klasický soustruh a klasická frézka.
Slavnostního přestřižení pásky se ujali radní Kraje Vysočina paní Jana Fialová a ředitel SPŠT pan Zdeněk

Zobrazit celou novinku…
Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

publikováno

Informace pro žáky 3. ročníků maturitních oborů a pro žáky 2. ročníků učebních oborů.

Naše škola připravuje v rámci „Výzvy č. 56 z OP VK, oblast podpory 1.1“ projekt „Podpora komplexního rozvoje žáků pro technické obory“. Pokud bude projekt schválen, bude realizován od 1. 7. do 31. 12. 2015.
Předpokládáme realizaci čtyř zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky, kterých se bude moci zúčastnit celkem 40 žáků. Bude se jednat o čtyři skupiny s doprovodem pedagoga.

Zobrazit celou novinku…
Závěrečné učňovské zkoušky 2015

Závěrečné učňovské zkoušky 2015

publikováno

Dne 1. 6. 2015 v 7:45 hod. se koná písemná část závěrečných zkoušek pro učební obory.

Čísla učeben pro písemnou část jsou následující: – obor elektrikář – 319, 321, CUR; – obor mechanik elektronických zařízení – 314, CUR; – obor obráběč kovů – 317, CUR; – obor karosář – 215, DEM; – obor autoelektrikář – 115, DEM; – obor opravář zemědělských strojů – 215, 216, DEM; – obor mechanik opravář motorových vozidel – PCO, DEM.

Ve dnech 2. až 5. 6. 2015 se koná

Zobrazit celou novinku…
Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana

publikováno

Potřetí ve svém funkčním období navštívil Kraj Vysočina prezident České republiky Miloš Zeman. Jeho pracovní cesta ve čtvrtek 30. června 2016 začala ve Střední průmyslové škole Třebíč.

Za doprovodu hejtmana Kraje Vysočina a ředitele školy si před budovou školy prohlédl sportovní automobily Kaipan, které postavili žáci ze sedmi technických škol v rámci projektu „Postav si svoje auto“.

Následovalo setkání s vedením školy, zástupci pedagogického sboru, představiteli města Třebíč, zástupci základních škol a

Zobrazit celou novinku…
NEWTECH 2016

NEWTECH 2016

publikováno

Newtech 2016 – mezinárodní soutěž, které se účastnili žáci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, je za námi. Jak se ukázalo, úkol, který účastníci měli v soutěži zvládnout, nebyl úplně jednoduchý. Soutěžící měli sestavit a naprogramovat vozítko z LEGA MINDSTORMS tak, aby co nejrychleji projelo vytýčenou dráhu a přitom dovezlo do cíle plastový míček na předepsané platformě. Sestavit vozítko se podařilo všem šesti tříčlenným týmům, nicméně dráhu od startu do cíle projela jenom dvě z nich. Jejich autoři obsadili

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka čistících a hygienických potřeb I.“.
Nabídku podejte do 17. 6. 2016 do 9.00 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace paní Jiřina Šimůnková, jsimunkova@spst.cz, tel.: 606 876 000.

Zobrazit celou novinku…
Ředitelské volno

Ředitelské volno

publikováno

Dne 20. října 2016 z důvodu pořádání DIDACTY 2016 v naší škole ​​uděluje​ ředitel školy studijní volno některým třídám 1. a 2. ročníku​.
Třídy OZS1, AUK2, POD1, POD2, MOP3, AK4, MAU3(at) mají výuku na Demlově ulici podle rozvrhu a suplování.
Žáci 3. a 4. ročníků v areálu Curieových a Žďárského zajišťují průběh DIDACTY a dne otevřených dveří.

Zobrazit celou novinku…
Ředitelské volno

Ředitelské volno

publikováno

Z důvodu konání opravných písemných zkoušek na naší spádové škole uděluje ředitel školy ředitelské volno:

2. 9. 2016 žákům 4. ročníků
5. 9. 2016 žákům 3. ročníků maturitních oborů

Ostatní třídy se v uvedených dnech vyučují podle platného rozvrhu a suplování.

Zobrazit celou novinku…
Exkurze – Toskánsko

Exkurze – Toskánsko

publikováno

V posledním zářijovém týdnu podnikla padesátka žáků naší školy pod vedením PhDr. Vlasty Novotné, PhDr. Jaroslavy Vidlákové, Mgr. Kateřiny Nováčkové a průvodce pana Vladimíra Netoličky cestu po památkách toskánských měst. Všichni účastníci na vlastní oči viděli největší architektonické, sochařské a malířské skvosty románského, gotického a renesančního umění. Za všechny jmenujme šikmou věž v Pise, nejslavnější italské náměstí Piazza del Campo a dóm v Sieně, strážní věže a labyrint uliček s drobnými krámky v San

Zobrazit celou novinku…
Minifestival řemesel 2016

Minifestival řemesel 2016

publikováno

Navštivte ve čtvrtek 15. září 2016 Karlovo náměstí v Třebíči, kde bude naše škola prezentovat svá řemesla v rámci Minifestivalu řemesel. Přijďte si některá z nich prohlédnout a vyzkoušet. Můžete se těšit na expozici zaměřenou na elektro silnoproud a slaboproud, strojírenství, automobilní diagnostiku, ukázky svařování, kvadrokoptéry, práce uměleckých pasířů a kovářů.
Součástí doprovodného programu bude také prezentace krajských Kaipanů včetně kabrioletu SPŠT.

Zobrazit celou novinku…
Nový web pomůže uchazečům při výběru studia na SPŠT

Nový web pomůže uchazečům při výběru studia na SPŠT

publikováno

Na sklonku prázdnin jsme spustili nový webový projekt Pojď na SPŠT. Tato stránka podává pomocnou ruku žákům posledních ročníků základní školy při výběru dalšího studia. Cílové skupině jsme přizpůsobili také strukturu webu, jeho grafiku a hlavně jazyk a tón komunikace. Podle našich zkušeností totiž uchazeči o studium na středních školách a učilištích mají často problém porozumět řeči oficiálních materiálů a mnohdy si vůbec nedokážou představit, co konkrétně se skrývá pod názvy

Zobrazit celou novinku…
Naši kováři ve Francii

Naši kováři ve Francii

publikováno

V úterý 6. června 2017 odpoledne se vydala delegace našich žáků – kovářů s pedagogickým doprovodem do Francie. Už popáté se účastníme setkání kovářů v Saint-Martin-la-Plaine. Matěj s Ondrou už věděli, do čeho jdou, protože se této akce účastní podruhé. Pro Jirku a Zdeňka to bylo něco nového, sice se těšili, ale přece jen nějaké obavy měli.

U Jihlavy jsme se sešli s mladými kováři z Kysuckého Nového Mesta a vydali se směrem na západ. Cesta byla dlouhá, proto jsme se rozhodli udělat zastávku ve Štrasburku. Velmi

Zobrazit celou novinku…
Vzhůru do Anglie

Vzhůru do Anglie

publikováno

Ve dnech 22. až 27. března 2015 se skupina 16 žáků naší školy společně s Mgr. Jitkou Ondráčkovou zúčastní poznávacího zájezdu do Londýna a jižní Anglie.

Za tak krátký čas se toho příliš stihnout nedá, ale program, který nás čeká, je lákavý a nabitý. Kromě Londýna a jeho „klasických“ slavných pamětihodností, jako jsou například The Tower, The City, St. Paul’s Cathedral a Westminster Abbey, navštívíme také město Portsmouth, kde si prohlédneme vlajkovou loď admirála Nelsona HMS Victory. Nemůžeme vynechat

Zobrazit celou novinku…
Enersol 2017 zná krajské vítěze

Enersol 2017 zná krajské vítěze

publikováno

Krajská konference Enersol 2017, která se konala 16. 2. 2017 v prostorách auly Střední průmyslové školy v Třebíči pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila, krajské radní Jany Fialové a dalších hostů, zná vítěze všech tří kategorií.

V kategorii Enersol a praxe, kam postoupilo na základě rozhodnutí první poroty osm prací na témata OZE, úspor energií, ochrany životního prostředí, snižování emisí v dopravě či odpadového hospodářství, rozhodovaly o vítězi jen setiny bodu.

Zobrazit celou novinku…
Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání

publikováno

Rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnerskými organizacemi vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání.

Do této celonárodní kampaně se aktivně zapojily desítky firem, škol, neziskových organizací i institucí, mezi nimi i Střední průmyslová škola Třebíč.
Přehled zapojených subjektů naleznete ZDE.

Hlavním cílem projektu Roku průmyslu a technického vzdělávání je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory

Zobrazit celou novinku…
Konzultační den pro rodiče

Konzultační den pro rodiče

publikováno

V úterý 7. dubna 2015 se v době od 16:00 do 18:00 hodin koná konzultační den pro rodiče. V uvedenou dobu budou rodičům k dispozici všichni vyučující.

S jednotlivými pedagogy si můžete promluvit rovněž v jejich individuálních konzultačních hodinách, jejichž rozpis naleznete na stránce kontakt, nebo po předchozí domluvě v jiném termínu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zobrazit celou novinku…
Studijní cesta žáků SPŠT na Taiwan

Studijní cesta žáků SPŠT na Taiwan

publikováno

Od roku 2013 realizuje Kraj Vysočina společně s taiwanským Institutem pro informační průmysl a žáky Střední průmyslové školy Třebíč společný projekt zaměřený na řízení spotřeby energií pomocí systému chytrých zásuvek. V rámci testování skupina studentů komunikuje přímo s vývojovým centrem na Taiwanu, které tuto technologii vyvíjí. V prosinci se oba týmy potkají tváří v tvář. Osm studentů z Třebíče studijně navštíví centrálu institutu na Taiwanu.

V roce 2014 byla tato aktivita řízení spotřeby energií řešená

Zobrazit celou novinku…
Reprezentační ples školy

Reprezentační ples školy

publikováno

Vážení rodiče, milí absolventi, vážení přátelé školy,
dovolujeme si Vás pozvat na Reprezentační ples SPŠT, který se uskuteční v pátek 10. února 2017 v sále Hotelu ATOM Třebíč. K tanci či poslechu bude hrát skupina „los Valos“.

Zobrazit celou novinku…
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

publikováno

Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů budou zveřejněny v pátek 27. 4. 2018 od 17 hodin.

Zápisové lístky lze odevzdat ještě tento den do 19 hodin, v další pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin na sekretariát ředitele, budova A, Manželů Curieových, 1. poschodí, dveře č. 230, paní Cejpková.
Zákonní zástupci nepřijatých žáků mohou ihned jednat s vedením školy o dalších možnostech studia v SPŠT.

Obory s výučním listem – skupina H

Obory

Zobrazit celou novinku…
FORTEL 2015

FORTEL 2015

publikováno

Veletrh firem a práce s názvem FORTEL 2015 je největší a nejrozsáhlejší prezentací firem, výrobků, služeb a pracovních příležitostí za posledních dvacet pět let v regionu, který se koná 26.–27. 6. 2015 v areálu borovinské továrny v Třebíči. Dvoudenní veletrh je připraven jako platforma pro setkání zaměstnavatelů, potenciálních zaměstnanců, studentů, spotřebitelů – zákazníků a také obchodních partnerů.

Naše škola, jako jeden ze spolupořadatelů, bude mít na veletrhu nejen svůj stánek,

Zobrazit celou novinku…
Projekt – Příroda kolem nás

Projekt – Příroda kolem nás

publikováno

Neustále se snažíme zlepšovat životní prostředí školy, klademe důraz na zprostředkování styku s přírodou zejména žákům, ale rovněž všem zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Obzvlášť v době, kdy velká část mládeže tráví většinu volného času před obrazovkou počítače, je důležité, aby alespoň o přestávkách, volných hodinách, volnočasových aktivitách měli žáci možnost posedět venku na sluníčku uprostřed kvetoucí zahrady, sezobnout jahodu, malinu nebo jinou zdravou dobrotu. Přírodní zahradu již budujeme několik let

Zobrazit celou novinku…
Portsmouth s výukou angličtiny

Portsmouth s výukou angličtiny

publikováno

Chcete navštívit nejkrásnější a nejznámější místa jižní Anglie? Chcete se nechat očarovat prehistorickým kouzlem Stonehenge?
Rádi byste si „zašopovali“ na proslulé Oxford Street a naučili se spoustu nových anglických výrazů přímo od rodilých mluvčích ve škole i mimo ni?
Tak neváhejte a jeďte s námi!

Termín: červen 2017

1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.

2. den: Příjezd do Portsmouth, celodenní prohlídka města.

Zobrazit celou novinku…
Příběhy bezpráví – 25. výročí sametové revoluce

Příběhy bezpráví – 25. výročí sametové revoluce

publikováno

Dne 13. 11. 2014 od 10:00 do 12:30 hodin proběhne v aule Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, program k 25. výročí sametové revoluce:

– projekce filmu 1989: Z deníku Ivany A. – vystoupení školní hudební skupiny (písně od Karla Kryla) – hostem programu bude prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Zobrazit celou novinku…
Den otevřených dveří – 19. 11. 2014

Den otevřených dveří – 19. 11. 2014

publikováno

Ve středu 19. 11. 2014 se ve Střední průmyslové škole Třebíč koná od 14:00 do 18:00 hodin den otevřených dveří. 

V rámci tohoto dne otevřených dveří bychom Vás rádi také pozvali do dílen odborného výcviku v ulici Manž. Curieových do budovy A a v ulici Žďárského do budovy Z.

V budově Z (Žďárského) může Váš syn nebo dcera pod pedagogickým dozorem napojit Váš vůz na diagnostický přístroj, seřídit světlomety, zkontrolovat brzdy na válcové zkušebně nebo si vyzkoušet

Zobrazit celou novinku…
LET´S GO TO ENGLAND

LET´S GO TO ENGLAND

publikováno

Chcete poznat nejkrásnější a nejznámější místa Anglie?
Chcete si vyzkoušet svoji angličtinu přímo v ulicích Londýna či Oxfordu?
Tak neváhejte a jeďte s námi!

Předpokládaný termín zájezdu: konec března – začátek dubna 2015

Cena: 8 090 Kč (plus cca 60 liber na vstupné)

Cena zájezdu zahrnuje kromě dopravy luxusním autokarem s klimatizací také 4 noci s plnou penzí v hostitelských rodinách a komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh,

Zobrazit celou novinku…
Konference ENE

Konference ENE

publikováno

Jako každým rokem se i letos koná v areálu SPŠT výroční konference týkající se inovativních námětů z oblasti výroby elektrické energie. Konference proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 10 do 14 hodin v aule školy. Stěžejním tématem je energetika a ekonomika „malých“ zdrojů energie. O své zkušenosti a vědomosti se s námi podělí zástupci firem TEDOM a SOLAR controls a pedagogové z VUT Brno.

Účast je určena žákům ENE1, 2, 3, 4, TLY3 a

Zobrazit celou novinku…
Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

publikováno

Hlasování zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Voleb se zúčastnili celkem 6​93 osoby, což je 62,​05 % oprávněných voličů. Bylo odevzdáno 668 platných hlasovacích lístků.

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:
Bc. Petr Jícha (582 hlasů)
Drahoslav Oulehla (530 hlasů)
Mgr. Alena Sladká (629 hlasů)

Hlasování pedagogů
Voleb se zúčastnili 123 osoby, což je 96,85 % oprávněných voličů. Bylo odevzdáno

Zobrazit celou novinku…
Návštěva čínské delegace

Návštěva čínské delegace

publikováno

Dne 31. 10. 2016 navštívili naši školu zástupci čínské základní a střední školy z města IČANG. Zástupci navštívili město Třebíč v rámci výměnného pobytu žáků základních škol z Třebíče a školy v městě IČANG.

V rámci této výměny projevili zástupci školy zájem navštívit i naši školu z důvodu získání povědomí o odborném vzdělávání v České republice.

<a
Zobrazit celou novinku…
Anglie 2017

Anglie 2017

publikováno

Vážení rodiče,

nedávno jsme se na vás obrátili s nabídkou zájezdu do Anglie, ale nedopatřením jsme neuvedli bližší informace o přihlašování a platbě. Proto se omlouváme a prostřednictvím tohoto sdělení doplňujeme důležité údaje.

Termín uzávěrky pro přihlašování žáků je pátek 15. 12. 2016 a platba bude probíhat ve dvou splátkách. Do konce ledna bude třeba uhradit zálohu, kterou určí CK (pravděpodobně ve výši třetiny ceny zájezdu), a poté do konce dubna zbytek.

Věříme, že vaše děti

Zobrazit celou novinku…
Dodatek ke školnímu řádu

Dodatek ke školnímu řádu

publikováno

Dne 25. října 2016 byl školskou radou schválen bod školního řádu, který je přiložen ke stávajícímu školnímu řádu ve formě dodatku v tomto znění: „Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Více viz přiložený dokument.

Zobrazit celou novinku…
DEN VAŘENÍ S PODRAVKOU

DEN VAŘENÍ S PODRAVKOU

publikováno

Vážení strávníci,
ve středu dne 21. ledna 2015 navštíví naši školní jídelnu a bude připravovat pokrmy společně s personálem školní jídelny

šéfkuchař pan Zbyněk Diatka,

zastupuje společnost Podravka – Lagris, a. s., která patří mezi nejvýznamnější potravinářskou společnost v České republice. Zabývá se výrobou, zpracováním, distribucí a exportem potravinářských výrobků (rýže, luštěniny, mlýnské a obilné výrobky, produkty racionální výživy…).

Připravili

Zobrazit celou novinku…
Úspěch v celostátní soutěži

Úspěch v celostátní soutěži

publikováno

Dne 25. 11. 2016 proběhlo v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo celostátní kolo jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem pořádané Ministerstvem zemědělství na výstavišti v Českých Budějovicích.
Mezi 27 účastníky se prosadili žáci naší školy. Radek Mezlík (AK4) v soutěži zvítězil a Stanislav Malý (MOP3) obsadil sedmé místo.
Pro naši školu je to velký úspěch. V těchto soutěžích naši žáci dosahují tradičně dobrých výsledků, ale v celostátním kole jsme zvítězili poprvé.
Oběma žákům blahopřejeme a

Zobrazit celou novinku…
Informace o stravování

Informace o stravování

publikováno

Od pondělí 30. října 2017 bude opět zahájen prodej svačin ve vestibulu SPŠT na Manž. Curieových, a to denně od 9.30 hodin do 10.00 hodin. Cena svačiny je 25 Kč.

Zobrazit celou novinku…
Projekt AUTOMODUL

Projekt AUTOMODUL

publikováno

Závěrečné vyhodnocení grantového projektu SPŠ Třebíč AUTOMODUL z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost naleznete v příloze.

Zobrazit celou novinku…
Energetické Třebíčsko – valná hromada

Energetické Třebíčsko – valná hromada

publikováno

V úterý 26. ledna proběhla v aule naší školy valná hromada sdružení Energetické Třebíčsko. Energetické Třebíčsko sdružuje města, vesnice, firmy a další organizace, které mají zájem na udržení energetického regionu. Mezi zakládající členy patří i SPŠ Třebíč. Hlavním cílem sdružení je podpora výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, který by měl navázat na odstavení stávajících bloků. Bylo konstatováno, že pokud se nový blok nepostaví, bude to znamenat pro město Třebíč velký problém. Předseda sdružení Vítězslav

Zobrazit celou novinku…
Internetová matematická olympiáda

Internetová matematická olympiáda

publikováno

V úterý 29. listopadu 2016 se 33 žáků naší školy zúčastnilo 9. ročníku Internetové matematické olympiády. Jedná se o soutěž družstev a organizuje ji Fakulta strojního inženýrství VUT Brno.
Jak se naše družstva mezi dvěma sty družstvy z celé republiky umístí, ještě nevíme, ale všichni si krásně užili společného počítání.
Přeji všem i nadále radost z řešení matematických úloh.
Garant soutěže RNDr. Dana Vodáková

Zobrazit celou novinku…
NEWTECH 2016

NEWTECH 2016

publikováno

Mezinárodní soutěž žáků průmyslových škol z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky ve stavění a programování robotů ze stavebnice LEGO MINDSTORMS

Představovat stavebnici LEGO je určitě zbytečné. LEGO se už dávno stalo nedílnou součástí dětských her a zábavy několika generací. Úžasné na této stavebnici je, že se z ní dá postavit takřka cokoliv – domy, auta, letadla, požární stanice, stáje se zvířaty, zkrátka vše, co vytvoří naše fantazie a šikovné ruce. A že si s ní rádi hrají děti

Zobrazit celou novinku…
William Shakespeare – Winterʼs Tale

William Shakespeare – Winterʼs Tale

publikováno

V pondělí 12. prosince 2016 se v aule naší školy uskutečnila v rámci projektu Anglické vánoce dvě divadelní představení Williama Shakespeara Zimní pohádka v angličtině v provedení brněnského souboru Domino Theater.
Zimní pohádka je čarovná hra o hloubce lidské lásky a nenávisti, o krutosti a oddané věrnosti, o pošetilosti mocných, odhalování tajemství kořenů minulosti a věštbách budoucnosti. Ruku v ruce zde kráčí radost a smutek, život a smrt. Poetický příběh se šťastným koncem naladil naše žáky na správnou vánoční

Zobrazit celou novinku…
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017

publikováno

Ve středu 1. 3. 2017 se uskutečnilo krajské kolo soutěže odborných dovedností AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017. Soutěž, které se zúčastnilo celkem osm středních škol z Vysočiny, organizovala naše škola. Z tohoto důvodu se žáci SPŠT do soutěže nezapojili.

Obsahem soutěže byly tři kategorie: písemný test, praktické úlohy a poznávací test. Žáci předvedli své praktické znalosti a dovednosti v dílnách odborného výcviku na ulici Žďárského. Cílem pravidelných setkání žáků a jejich pedagogů je standardizace znalostí a dovedností

Zobrazit celou novinku…
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

publikováno

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. 4. 2016 po 16. hodině na nástěnce ve vestibulu budovy A (ul. Manželů Curieových 734, Třebíč) a na webu školy zde.

Na odevzdání zápisového lístku mají uchazeči 10 pracovních dnů od zveřejnění, tedy do 6. 5. 2016.

Zobrazit celou novinku…
Pohár Josefa Masopusta

Pohár Josefa Masopusta

publikováno

Zatím největšího úspěchu v historii školy dosáhlo družstvo fotbalistů v Poháru Josefa Masopusta. Po vítězstvích v okresním a krajském kole v Jihlavě postoupilo do kvalifikace na finále republiky. Ta se konala 10. května 2017 v Blansku za účasti vítězných škol Pardubického kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Naši borci prošli turnajem bez porážky a vítězstvím si zajistili účast ve finále České republiky, které se uskuteční 7.–8. června 2017 v Praze na stadionu Dukly Praha. Gratulujeme a ve finále zlomte vaz!

Zobrazit celou novinku…
Zahájení školního roku 2017/2018 – umístění tříd

Zahájení školního roku 2017/2018 – umístění tříd

publikováno

Školní vyučování začíná v pondělí 4. září 2017 v 8.05 hod. V tento den se žáci shromáždí v učebnách určených v rozpisu dle tabulky v příloze.
Došlo k přerozdělení žáků některých tříd bývalých 1. ročníků a po opuštění budovy B byly změněny i kmenové učebny.

Přejeme všem žákům školy úspěšný školní rok a mnoho nových zajímavých poznatků a užitečných dovedností.

Zobrazit celou novinku…
Informace o stravování

Informace o stravování

publikováno

Dne 4. 9. 2017 je výdej obědů ve školní jídelně na Manž. Curieových i výdejně na Demlově ulici od 12.00 hodin do 14.00 hodin, a to pouze pro zaměstnance, ubytované žáky a cizí strávníky. Od 5. 9. 2017 se obědy vydávají v obou zařízeních od 12.00 do 14.30 hodin, vyvařujeme pro všechny přihlášené strávníky. V týdnu od 4. 9. do 8. 9. 2017 se bude vařit pouze 1 obědový chod. Od 11. 9. 2017 vyvařujeme již 3 hlavní obědové chody. Případné změny v objednávce obědových chodů na 37. týden je třeba na terminálu nebo internetu

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje výzvu na veřejnou zakázku „Dodávka miniaturního vstřikovacího lisu stolního včetně příslušenství II.“.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 6. 2016 v 09.30 hodin.

Další podrobnosti najdete zde.

Zobrazit celou novinku…
Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti

Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč jako jediná střední škola v Kraji Vysočina je oprávněna používat známku „Držitel poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti“.

Děkovnou listinu převzal ředitel školy 18. dubna 2016 na slavnostním vyhlášení výsledků 1. ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kde byly oceněny snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické,

Zobrazit celou novinku…
Spanilá jízda Kaipanů

Spanilá jízda Kaipanů

publikováno

Zveme Vás na prezentaci sportovních automobilů a konstrukčních týmů v rámci projektu Postav si svoje auto, která se uskuteční dne 26. 5. 2016.
Začínáme v 9 hodin na náměstí ve Velkém Meziříčí a spanilou jízdou se přesuneme ve 13 hodin na Karlovo náměstí v Třebíči.
Můžete se těšit na zajímavý doprovodný program – v Třebíči již od 9 hodin.

Zobrazit celou novinku…
Teplotní rekord v Anglii

Teplotní rekord v Anglii

publikováno

Ve dnech 17.–23. 6. 2017 se naši žáci společně s Mgr. Jitkou Ondráčkovou zúčastnili poznávacího zájezdu do Cambridge spojeného s výukou. Od pondělí do středy tak každé dopoledne trávili v útrobách Anglia Ruskin University, kde pod vedením zkušených vyučujících a rodilých mluvčích pilovali nezbytné „four skills“ – tedy speaking, reading, listening a writing.

Ještě před pondělním ránem a první hodinou výuky si všichni vychutnali líně plynoucí život v nedělním univerzitním městě – prozkoumali trh s lokálními

Zobrazit celou novinku…
Letecká základna Náměšť nad Oslavou podporuje Střední průmyslovou školu v Třebíči

Letecká základna Náměšť nad Oslavou podporuje Střední průmyslovou školu v Třebíči

publikováno

Dne 26. 5. 2016 přesně ve 14.00 hodin proletí dvakrát nad náměstím v Třebíči ve výšce 150 metrů dopravní vrtulník MI 171 Š.

Tímto přeletem vyjadřuje letecká základna podporu technickému vzdělávání. Přelet vrtulníku je součástí velké propagační akce Spanilá jízda Kaipanů, která má zastávku 26. 5. 2016 od 13.00 do 15.00 hodin na náměstí v Třebíči.

Na náměstí v Třebíči bude předvedeno celkem 7 automobilů Kaipan, které vyrobily technické školy v Kraji Vysočina a dále zde budou prezentovány různé

Zobrazit celou novinku…
Firmy a město podpoří řemesla

Firmy a město podpoří řemesla

publikováno

Zástupci firem, města Třebíče a naší školy podepsali ve středu 7. září 2016 memorandum o spolupráci. Společným cílem této spolupráce je podpora praktického vyučování v základních školách, podpora řemesel a zvyšování zaměstnanosti na základě požadavků místních výrobních společností.

Podrobnější informace naleznete zde.

<a
Zobrazit celou novinku…
Minifestivaly řemesel Kraje Vysočina 2017

Minifestivaly řemesel Kraje Vysočina 2017

publikováno

V týdnu od 12. do 16. června 2017 budou na pěti místech Vysočiny připraveny pro veřejnost přehlídky technických oborů, agro oborů a ukázky výsledků odborné praxe a originálních technických oborů.
Střední průmyslová škola Třebíč bude prezentovat svá řemesla na náměstí v Třebíči, ve Žďáru nad Sázavou a v Jihlavě.
Můžete se těšit na expozici zaměřenou na elektro silnoproud a slaboproud, automobilní diagnostiku, kvadrokoptéry, práce uměleckých pasířů a kovářů. Nebudou chybět malé motocykly a sporťák Kaipan.

Zobrazit celou novinku…
Burza učebnic

Burza učebnic

publikováno

V úterý 13. června 2017 od 14.30 hod. proběhne v aule školy burza učebnic. Doba trvání burzy závisí na počtu a úspěšnosti prodávajících.

Zobrazit celou novinku…
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dovybavení laboratoře robotiky“.
Nabídku podejte do 30. 3. 2016 do 8.15 hodin.

Kontaktní osoba pro případné dotazy, zadávací dokumentaci a informace Ing. Pavel Veselý, pvesely@spst.cz, tel.: 568 832 269.

Zobrazit celou novinku…
Třebíčská průmka na cestách

Třebíčská průmka na cestách

publikováno

Ve dnech 10. 10. až 12. 10. 2017 se uskuteční jízda Kaipanu a pěti malých motocyklů, které postavili žáci Střední průmyslové školy Třebíč, po Kraji Vysočina.

Tyto žákovské aktivity podporují firemní partneři (MANN+HUMMEL(CZ), FRAENKISCHE, LIQUI MOLY, MANN FILTER, KRAJ VYSOČINA), kteří chtějí zvýšit zájem žáků základních škol o technické vzdělání.

Dle harmonogramu v letáku budou žáci zastavovat na náměstích, kde si můžete sportovní vůz Kaipan a malé motocykly prohlédnout a případně se

Zobrazit celou novinku…
 Kraj Vysočina ocenil naše webové stránky

Kraj Vysočina ocenil naše webové stránky

publikováno

Na slavnostním ceremoniálu dne 8. 3. 2017 v Jihlavě byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2017.

Střední průmyslová škola Třebíč obhájila 1. místo v kategorii Nejlepší web školského zařízení v Kraji Vysočina.

Výsledky krajského kola jsou zveřejněny zde.

Zobrazit celou novinku…
Přijímací řízení

Přijímací řízení

publikováno

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro neumělecké obory a 4. kolo pro obor umělecký kovář – pasíř.

Přihlášky potvrzené základní školou a lékařem se přijímají:
obor umělecký kovář – pasíř do 17. 6. 2016, talentová zkouška se koná 24. 6. 2016
ostatní obory – do 24. 6. 2016, přijímací zkoušky se nekonají.

Kritéria a počty volných míst naleznete zde.

Zobrazit celou novinku…
Návštěva ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návštěva ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

publikováno

Dne 11. ledna 2016 navštívila Kraj Vysočina ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. V programu paní ministryně byla rovněž návštěva Střední průmyslové školy Třebíč. Po přivítání ředitelem školy Ing. Zdeňkem Borůvkou proběhlo v aule setkání s vedením školy, Kraje Vysočina, zástupců města a spolupracujících firem. Diskuse byla zaměřena na spolupráci technických škol a firem v oblasti odborného vzdělávání. Zazněla například témata týkající se změn systému školství, posílení odborných

Zobrazit celou novinku…
Prodej svačin za hotové

Prodej svačin za hotové

publikováno

Od středy 22. 3. 2017 v době výdeje svačin (9.30–10.00 hodin) bude ve vestibulu školy zahájen prodej 2 druhů baget bez objednávky platbou v hotovosti.

Bageta sýrová se zeleninou bude prodávána za cenu 25 Kč a bageta s tepelně upraveným masem (v různých obměnách) a zeleninou za 30 Kč.

Budeme se snažit, abychom co nejrychleji tuto novou službu strávníkům zavedli ke všeobecné spokojenosti.

Děkujeme za trpělivost při počátečních možných problémech s odhadem množství svačin na volný prodej.

Zobrazit celou novinku…
Soutěž INCO-NET 2015

Soutěž INCO-NET 2015

publikováno

V posledních dnech roku 2015 se dva tříčlenné týmy našich žáků zapojily do mezinárodní soutěže INCO-NET.
Skupina ve složení Lukáš Karpíšek, Jakub Linhart, Lukáš Tručka (PSA2) tvořila video na téma Crazy Advertisement – 5 reklamních spotů – a získala pěkné 2. místo.
Fotografickou soutěž na téma Witty Calendar – vtipný kalendář na rok 2016 – vyhrál náš tým ve složení Tereza Horká, Ivo Rozmahel (oba TLA3) a Jakub Švoma (TLB3).

Oběma týmům blahopřejeme.

<a
Zobrazit celou novinku…
SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY

SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY

publikováno

Dne 18. února 2016 proběhlo na gymnáziu v Jihlavě pod značkou Bebras Challenge krajské kolo soutěže pro kategorii Senior.

Naši žáci obsadili v Kraji Vysočina 1., 2. a 3. místo:

1. Erik Vaknin (TLY4)
2. Ondřej Dufek (PSA3)
3. Jan Frühauf (PSA3)

Gratulujeme k tomuto úspěchu.

Zobrazit celou novinku…
Úspěch šachistů SPŠT

Úspěch šachistů SPŠT

publikováno

Družstvo našich šachistů ve složení Josef Růžička (TLB4), David Mičulka (TLA4), Tomáš Zelený (ERS1) a Daniel Bubla (STR1) postoupilo do krajského kola Přeboru škol Kraje Vysočina v šachu.
Ve velké konkurenci skončilo na druhém místě a poprvé v historii se kvalifikovalo na mistrovství republiky, které se bude konat ve Zlíně v červnu 2017.
Navíc David Mičulka na druhé a Tomáš Zelený na třetí šachovnici dosáhli stoprocentního zisku a byli ve svých kategoriích vyhlášeni jako nejlepší jednotlivci. Josef Růžička na první

Zobrazit celou novinku…
Praktické aktivity pro základní školy

Praktické aktivity pro základní školy

publikováno

Ve dnech 23. 10. až 3. 11. 2017 jsme organizovali praktické aktivity pro žáky 8. a 9. tříd třebíčských základních škol.

V objektu Manž. Curieových žáci měli možnost vyzkoušet si zapojení prodlužovacího přívodu na dílnách elektro silnoproud, zapájet si elektronickou kostku na dílnách elektro slaboproud, vyfrézovat si cedulku se slavnou postavičkou z kresleného seriálu Simpsonovi. V dílnách na ulici Žďárského si mohli vyrobit náramek s vlastním designem, vyzkoušet si ukovat hřeb nebo lísteček v kovárně, nechat se svézt

Zobrazit celou novinku…
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

publikováno

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Termíny kurzů: – český jazyk – od 11. 1. 2018 v 15.00 hod. (celkem 5 lekcí po 90 min.) – matematika – od 4. 1. 2018 v 15.00 hod. (celkem 5 lekcí po 90 min.)

Cena kurzu činí 200 Kč za každý předmět. Platba proběhne hotově na první lekci.

Zájemci o přípravné kurzy se mohou přihlásit nejpozději do 15. 12. 2017 dle pokynů v přihlášce.

Zobrazit celou novinku…
Poznávací zájezd do Anglie 2016

Poznávací zájezd do Anglie 2016

publikováno

Ve dnech 12.–18. 6. 2016 se skupinka žáků naší školy zúčastnila poznávacího zájezdu do Velké Británie. Naším cílem bylo tentokrát rodné město Williama Shakespeara – Stratford upon Avon, ve kterém se letos okolo slavného rodáka točí úplně všechno. V dubnu totiž uplynulo 400 let od Shakespearovy smrti. A tak jsme si společně s mnoha dalšími turisty prohlédli jeho rodný dům a další památky spjaté s jeho životem, stejně jako místo jeho posledního odpočinku – kostel Holy Trinity.

Navštívili jsme i jiná proslulá místa –

Zobrazit celou novinku…
Organizace výuky 19. 10. 2017

Organizace výuky 19. 10. 2017

publikováno

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 v době Didacty je výuka organizovaná takto:

Na Demlově se učí podle rozvrhu a suplování všechny třídy včetně AMZ2​ a MAU2​.
Na Curieových výuka neprobíhá. Žáci 3. a 4. ročníků zajišťují organizaci Didacty a DOD, žáci 1. a 2. ročníků mají ředitelské volno.
Na Žďárského zajišťují DOD žáci, kteří mají podle rozvrhu ODV. Pouze žáci tříd MEL1 a STR2 mají ředitelské volno.

Zobrazit celou novinku…
Karty ISIC, ITIC a revalidační (prodlužující) známky

Karty ISIC, ITIC a revalidační (prodlužující) známky

publikováno

Zájemci, kteří by si ještě chtěli vyřídit karty ISIC (pro studenty), ITIC (pro učitele) nebo revalidační známky (prodlužující platnost karty), mají možnost si podat žádost u paní Dany Cafourkové v přízemí budovy A – číslo dveří 139.

Cena ISIC i ITIC činí 290 Kč.

Cena známky je 180 Kč.

Termín podání žádosti do 10. června 2017, aby společnost GTS ALIVE stačila vyřídit do letních prázdnin.

Zobrazit celou novinku…