Novinky

Dne 23. 11. 2023 se v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně uskutečnil 10. ročník soutěže MERKUR perFEKT Challenge. Naši školu zde reprezentoval tým „Smart Electro SPŠT“ ve složení Daniel Štěrba a Michal Neumann (oba MEU2), David Kopečný a Tadeáš Hobza (oba SEL2).
Tým „Smart Electro SPŠT“ ve složení Daniel Štěrba (MEU2) a David Kopečný (SEL2) se zúčastnil 22. 11. 2023 soutěže konané pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Efektivita a snadnější řízení projektů. Takové jsou hlavní výhody aplikace Freelo, se kterou už druhým rokem pracují žáci IT oborů na naší škole. Konkrétně se s ní setkávají ve dvou předmětech, řízení projektů a poté v ročníkovém projektu. Využívání aplikace si kromě žáků pochvalují i pedagogové. 
Písemná zkouška  se koná 1. prosince 2023 v budově B - místnost B411. Zahájení v 8:00 hodin. Praktické zkoušky probíhají  4. a 5. prosince 2023 v příslušných dílnách OV - zahájení v 6:00 hodin. Ústní zkoušky se konají  6. prosince 2023. Zahájení v 8:00 hodin v místnosti P221. 
Nadpoloviční většina pracovníků se rozhodla připojit ke stávce, a proto nejsme schopni v den konání stávky (tj. 27. 11. 2023) zajistit výuku.

V rámci spolupráce SPŠT s VUT v Brně se žáci ENE4 zúčastnili cvičení zaměřeného na bezpečnost chytrých elektroměrů. Cvičení vedené Willim Lazarovem z Ústavu telekomunikací FEKT VUT nejprve začalo