Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Žák si ve třech ročnících studia osvojí základy zpracování různých kovových materiálů, zejména těch kovatelných a seznámí se také se základy slévání a svařování. Absolvuje výuku a výcvik v oblasti ručního a strojního obrábění a učí se provádět povrchové úpravy výrobků, rukodělnou výrobu uměleckých, užitkových a dekorativních předmětů.

Žák se seznámí se základy nauky o materiálu, technického kreslení a po řemeslné stránce s tepáním, kováním a spojováním různými technikami. Zvládne orientaci v jednotlivých technologiích a starších technikách. Dokáže vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích, bude umět uplatnit své praktické zkušenosti ve vztahu k dalším profesím. Při výuce je kladen důraz na rozvíjení představivosti a vlastního osobitého projevu.

Žáci konají talentovou zkoušku.

Video o kovářství.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Součástí vzdělávání je získání oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2.

Žáci mohou získat řidičské oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění pro svařování plamenem nebo obalenou elektrodou.