hero-bg

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82–51-L/01
hero-bg

Práce pasířské
Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. Jedná se o výrobu rozmanitých drobných mosazných, měděných a nerezových předmětů či výrobků z jiných kovů, mezi něž patří např. šperky, sponky, přezky, knoflíky, kliky, svítidla, svícny, vázy, mřížky a další. Odborný výcvik může být specificky zaměřen, například na výrobu kovových šperků, dekorativních předmětů apod.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách uměleckého zaměření.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru kovář.

Součástí vzdělávání je získání oprávnění pro svařování plamenem. Žáci získávají zaškolení na tvrdé pájení.

Žáci mohou získat řidičská oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění v ochranné atmosféře CO2, nebo obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Dějiny výtvarné kultury DVK 3 4 1 2 10
Výtvarná příprava VYP 1 3 1 3 8
Technologie TEC 1 3 2 4 10
Odborný výcvik ODV 6 10,5 17,5 14 48
Celkem v ročníku 36 35,5 36,5 36 144