Uměleckořemeslné zpracování kovů

Práce kovářské a zámečnické
Práce pasířské

Absolvent dokáže dle svých tvůrčích schopností předkládat vlastní originální umělecké návrhy, které dovede realizovat. Mohou to být uměleckořemeslné práce v duchu jednotlivých historických slohů nebo současné autorské práce. K těmto pracím dokáže vytvořit technologickou dokumentaci nebo práci vykonat dle předložených podkladů zákazníka. Zvládne širokou škálu interiérových i exteriérových prací, např. od kovaných osvětlení, sedacích souprav, doplňků do domácnosti i ke krbu, zábradlí, bran až po skulptury – od sošky po plastiku včetně rozměrů. Zná způsoby povrchových úprav výrobků a umí je použít.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách se zaměřením na restaurování kovů a vysokých školách uměleckého zaměření.

Uchazeči o studium konají talentovou zkoušku.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Žáci mohou získat:

- oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2
- zaškolení na řezání a drážkování kyslíkem
- zaškolení pro tvrdé pájení
- řidičské oprávnění za zvýhodněnou cenu