hero-bg

Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01
hero-bg

Čtyřletý, maturitní zkouškou zakončený obor určený k přípravě pracovníků pro elektrotechniku. Teoretické vyučování obsahuje jak všeobecně vzdělávací předměty, tak předměty odborné, které jsou komplexně zaměřeny na elektrotechniku i systémy průmyslové automatizace. Odborný výcvik umožňuje získat praktické dovednosti a zkušenosti s vývojem a výrobou elektrozařízení, montáží prvků inteligentních instalací, zabezpečovacích systémů a dále s opravami a obsluhou elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti elektrotechniky a automatizace jako revizní, provozní, školící nebo servisní technici, opraváři elektrických spotřebičů a spotřební elektroniky, nebo pracovníci v montáži či údržbě. Také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách elektrotechnického zaměření.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru mechanik elektronických zařízení nebo elektrikář pro silnoproud.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle § 5 vyhlášky
č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektronika a měření EKM   4 2 2 8
Automatizace PAU   2 4 3 9
Mikroprocesorová technika MIT       2 2
Elektrické stroje a přístroje ESP     2 2 4
Rozvody elektrické energie REE     2 2 4
Odborný výcvik ODV 6 9 9 6 30
Celkem v ročníku 34 32 34 30 130