Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou je určený k přípravě pracovníků pro elektrotechniku a je rovnoměrně zaměřený na slaboproud a silnoproud. Teoretické vyučování obsahuje jak všeobecně vzdělávací předměty, tak předměty odborné, které jsou komplexně zaměřeny na elektrotechniku, mikroprocesorovou techniku i systémy průmyslové automatizace. Odborný výcvik umožňuje získat praktické dovednosti a zkušenosti s vývojem a výrobou elektrozařízení, montáží rozvodných sítí, elektroinstalaci s prvky inteligentních instalací, zabezpečovacích systémů, automatizační techniky a dále s opravami a obsluhou elektrických strojů a přístrojů.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti elektrotechniky a automatizace jako revizní, provozní, školící nebo servisní technici, opraváři elektrických spotřebičů a spotřební elektroniky, nebo pracovníci v montáži či údržbě. Také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách elektrotechnického zaměření.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru elektrikář pro silnoproud.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/1978 Sb.).