Čistá mobilita

Čistá mobilita na Střední průmyslové škole Třebíč

Ve spolupráci s cyklokoordinátorem z Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo v průběhu listopadu 2019 zpracováno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a žáky SPŠT na téma dopravy do zaměstnání a do školy. Na základě jeho výsledků a vyhodnocení stávajících podmínek byl zrealizován přístřešek se stojany a instalace cykloboxů pro 20 parkovacích míst. Jako doplněk parkování byl v místě instalován i samoobslužný servisní stojan, který umožní uživatelům v případě potřeby základní servis nebo dohuštění kol. Součástí projektu je i pořízení 2 ks elektrokol, která budou využívána zaměstnanci školy v rámci tzv. mikromobility, tj. v případech, kdy je to efektivnější než použití automobilu.

Tento projekt je příspěvkem školy k možnosti volby žáků, kteří ve svém dopravním chování chtějí realizovat změnu a přispět tak svým dílem k udržitelnému rozvoji města.

MobilitaMobilita


Dotazníky

Dotazník pro žáky

Dotazník pro zaměstnance