Mechanik seřizovač

Žáci tohoto maturitního oboru mají výrazně posílenou praktickou výuku, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce. Praktická výuka probíhá jednak ve školních dílnách, jednak na odpovídajících pracovištích spolupracujících firem. Žáci se učí programovat a obsluhovat stroje s řídicím systémem Siemens a používat CAM systém Edgecam. Součástí výuky je modelování ve 3D, tvorba 2D výkresů a měření ve 3D. Žáci mají k dispozici výukové i produkční CNC stroje a profesionální měřicí 3D stroj.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Programování CNC strojů. Žáci si rozšíří znalosti v programování a obsluze CNC strojů s řídicím systémem Heidenhain i SINUMERIK Operate.

Zpracování plastů je zaměřeno na seřizování strojů pro výrobu plastových výrobků. Žáci se seznámí s technologiemi pro zpracování plastů, vstřikováním a vytlačováním. Žáci mají ve škole k dispozici malý i velký vstřikolis. Praktická výuka probíhá především ve spolupracujících firmách.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru obráběč kovů.

Žáci mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Některé firmy z regionu nabízí žákům stipendium.