hero-bg

Mechanik seřizovač

23–45-L/01
hero-bg

Žáci tohoto maturitního oboru mají výrazně posílenou praktickou výuku, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce. Praktická výuka probíhá jednak ve školních dílnách, jednak na odpovídajících pracovištích spolupracujících firem. Žáci se učí programovat a obsluhovat stroje s řídicím systémem Siemens a používat CAM systém Edgecam. Součástí výuky je modelování ve 3D, tvorba 2D výkresů a měření ve 3D. Žáci mají k dispozici výukové i produkční CNC stroje a profesionální měřicí 3D stroj.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Programování CNC strojů. Žáci si rozšíří znalosti v programování a obsluze CNC strojů s řídicím systémem Heidenhain i SINUMERIK Operate.

Zpracování plastů je zaměřeno na seřizování strojů pro výrobu plastových výrobků. Žáci se seznámí s technologiemi pro zpracování plastů, vstřikováním a vytlačováním. Žáci mají ve škole k dispozici malý i velký vstřikolis. Praktická výuka probíhá především ve spolupracujících firmách.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru obráběč kovů.

Žáci mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Některé firmy z regionu nabízí žákům stipendium.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Technická mechanika TEM   2     2
Části strojů CAS   2     2
Technologie ve strojírenství TES   2     2
CAD systémy CAD   1 2 2 5
Technologie TEC   3 3 2 8
Stroje a zařízení SAZ       3 3
Automatizace a robotizace AUR     2   2
Odborné předměty zaměření       1 4 5
Odborný výcvik ODV 6 9 9 6 30
Celkem v ročníku 34 34 32 30 130
Předměty ve volitelných zaměřeních
Zpracování plastů 1. 2. 3. 4. celkem
Speciální technologie pro plasty STP     1 2 3
Kontrola měření KOM       2 2
Programování CNC strojů 1. 2. 3. 4. celkem
Speciální technologie pro CNC STC     1 2 3
Kontrola a měření KOM       2 2