Mechanik seřizovač

Žáci tohoto maturitního oboru mají výrazně posílenou praktickou výuku, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce. Praktická výuka probíhá jednak ve školních dílnách, jednak na odpovídajících pracovištích spolupracujících firem. Žáci se učí programovat a obsluhovat stroje s řídicími systémy Siemens a Heidenhain. Oblast podpory výroby je vyučována v CAM systému Edgecam. Součástí výuky je tvorba 2D výkresů, modelování ve 3D a měření ve 3D. Žáci mají k dispozici výukové i produkční CNC stroje a profesionální měřicí 3D stroj.

Žáci se dále seznámí s přehledem technologií pro zpracování plastů. Ve škole mají k dispozici malý vstřikolis. Praktická výuka technologií pro zpracování plastů probíhá především ve spolupracujících firmách.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru obráběč kovů.

V případě splnění určitých kritérií žáci získávají motivační stipendium ve výši 500 Kč měsíčně.

Některé firmy z regionu nabízí žákům stipendium.