Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Opakování ročníku – nezletilí
Opakování ročníku – zletilí
Opakování ročníku a změna oboru – nezletilí
Opakování ročníku a změna oboru – zletilí
Změna oboru – nezletilí
Změna oboru – nezletilí
ve formátu DOCX
Změna oboru – zletilí
Změna oboru – zletilí
ve formátu DOCX
Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
Přestup do SPŠT – nezletilí
Přestup do SPŠT – zletilí
Uvolnění z TEV – nezletilí
Uvolnění z TEV – zletilí
Uvolnění z TEV – zleti
ve formátu DOCX
Uvolnění z vyučování – nezletilí
Uvolnění z vyučování – zletilí
Žádost o uvolnění z vyučování na trénink klubu
Uvolnění z výuky předmětů – uznání vzdělání
Autoškola
Lékařský posudek
ve formátu PDF
Postup při odškodnění školního úrazu žáka