hero-bg

Průmyslová automatizace

26–41-M/01
hero-bg

Studijní obor zaměřený na elektrotechniku a řízení průmyslových procesů. Žáci získají jak obecné znalosti z oblasti teorie obvodů, elektroniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky, tak znalosti z automatizační techniky a řízení technologických procesů. Obor seznamuje s principy, vlastnostmi a použitím prvků automatizační a řídicí techniky, jako jsou snímače, regulátory, programovatelné automaty a roboty. Teoretické znalosti jsou podporovány praktickými cvičeními na reálných modelech výrobních linek, které jsou osazeny profesionálními prvky průmyslové automatizace. Žáci si také osvojí práci s prvky inteligentních domovních instalací.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Absolventi mohou získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb.).


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Matematika MAT 1       1
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektrotechnologie ETC   2     2
Elektronika a měření ELM   5 4 3 12
Mikroprocesorová technika MIT   4 3 3 10
Automatizace AUT   2 3 3 8
Řídicí systémy RSY     3 2 5
Robotika ROB       3 3
Silnoproudá zařízení SIZ     2 2 4
Ročníkový projekt ROP       2 2
Praxe PRA 3 3 2   8
Celkem v ročníku 32 33 32 31 128