hero-bg

Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01
hero-bg

Studijní obor zaměřený na elektrotechniku, kde žáci nejprve získají obecné znalosti z oblasti teorie obvodů, elektroniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky, poté následuje specializace, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze dvou zaměření:

Automatizační a řídicí technika seznamuje s principy, vlastnostmi a použitím prvků automatizační a řídicí techniky, jako jsou snímače, regulátory, programovatelné automaty a roboty. Teoretické znalosti jsou podporovány praktickými cvičeními na reálných modelech průmyslových výrobních linek, které jsou osazeny profesionálními prvky průmyslové automatizace. Žáci si také osvojí práci s prvky inteligentních domovních instalací.

Komunikační technika nabízí vzdělání v oblasti teorie signálů, jejich zpracování a přenosu. Součástí výuky jsou principy moderních přenosových a spojovacích systémů (datové přenosy, digitální televize, mobilní telefonie). Žáci také získají znalosti z oblasti audiovizuální techniky. Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními a měřením na těchto zařízeních.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Absolventi mohou získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb.).


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Matematika MAT 1       1
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektrotechnologie ETC   2     2
Číslicová technika CIT   3     3
Elektronika ELT   3     3
Počítačové návrhové systémy PNA   2     2
Elektrotechnická měření ELM   3 2   5
Použití PC v měřící technice PMT       3 3
Mikroprocesorová technika MIT     4 4 8
Samostatná projektová práce SPP     2   2
Ročníkový projekt ROP       2 2
Odborné předměty zaměření       9 9 18
Praxe PRA 3 3     6
Celkem v ročníku 32 33 32 31 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Automatizační a řídicí technika 1. 2. 3. 4. celkem
Řídicí systémy RSY     2 2 4
Snímače a výkonové prvky pro aut. SVP     3   3
Regulační technika RGT       2 2
Silnoproudá zařízení SIZ     2 2 4
Robotika ROB       3 3
Průmyslové sběrnice PSB     2   2
Komunikační technika 1. 2. 3. 4. celkem
Elektronická zařízení EZN     2 2 4
Inteligentní instalace INI       1 1
Mikrovlnná technika MVL       3 3
Automatizační technika ATE     2   2
Telekomunikační technika TET     2 2 4
Audiovizuální technika AVT       2 2
Záznam elektrických signálů ZES     2   2