Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení a odevzdání zápisových lístků

Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči mohou potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru v SPŠ Třebíč odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 5-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat již 15. 6. 2020 do 19.00 hodin a v dalších dnech od 7 – 15.30 hodin na sekretariátu ředitele, případně kdykoliv je možno vhodit zápisový lístek do schránky u vstupu do budovy školy. Zápisový lístek je možno také v termínu odeslat poštou na adresu školy.

Uchazeči, kteří se hlásí na jeden učební obor a jeden maturitní obor, odevzdají zápisový lístek také nejpozději do 5-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě přijetí je jen na jejich rozhodnutí, zda odevzdají zápisový lístek na učební nebo maturitní obor. 

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Nepřijatí uchazeči

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání rozhodnutí.

Vzor žádosti je umístěn pod tímto textem.

Novému rozhodnutí může ředitel vyhovět pouze v tom případě, pokud se ve zvoleném oboru uvolní místo z důvodu neodevzdání zápisových lístků od všech přijatých uchazečů.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí z důvodu malého počtu uvolněných míst, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí je 10 pracovních dnů ode dne oznámení nového rozhodnutí uchazeči.

 

Zdeněk Borůvka, v. r.
ředitel SPŠ Třebíč 

 

 

Vzor vyplněného zápisového lístku
Výsledky 2. kolo
IT - informační technologie
ve formátu KOLO (2).PDF
MEL - mechanik elektrotechnik
ve formátu KOLO (2).PDF
MOP - automechanik
ve formátu KOLO_0.PDF
OCS - obráběč kovů
ve formátu KOLO (2)_0.PDF
PAU - průmyslová automatizace
ve formátu KOLO (2).PDF
Výsledky maturitních oborů
ENE - energetika
ve formátu PDF
STN - strojírenství
ve formátu PDF
TEL - technické lyceum
ve formátu PDF
MS - mechanik seřizovač
ve formátu PDF
ATR - autotronik
ve formátu PDF
Žádost o vydání nového rozhodnutí