Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Obory s výučním listem

Pořadí uchazečů a oznámení o přijetí bude zveřejněno na tomto místě 22. dubna 2022 (viz školský zákon 561/2004 § 60 e) odst. 2).

Obory s maturitní zkouškou

Pořadí uchazečů a oznámení o přijetí bude zveřejněno na tomto místě až po vyhodnocení výsledků jednotných přijímacích zkoušek Centrem, nejdříve 28. dubna 2022 (viz školský zákon 561/2004 § 60 e) odst. 1), nejpozději 2. května 2022.

Zveřejnění výsledků před těmito termíny je protizákonné.

Uchazeči potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

2. kolo přijímacího řízení - obory maturitní
STR - strojírenství 2. kolo
ve formátu KOLO.PDF
TEL - technické lyceum - 2. kolo
ve formátu KOLO.PDF
2. kolo přijímacího řízení - obory učební
1. kolo přijímacího řízení - obory maturitní
Autotronik
ve formátu PDF
Energetika
ve formátu PDF
Informační technologie
ve formátu PDF
Mechanik elektrotechnik
ve formátu PDF
Mechanik seřizovač
ve formátu PDF
Průmyslová automatizace
ve formátu PDF
Strojírenství
ve formátu PDF
Technické lyceum
ve formátu PDF
1. kolo přijímacího řízení - obory učební
2. kolo přijímacího řízení - uměleckořemeslné zpracování kovů
talentovky
ve formátu PDF
1. kola přijímacího řízení - umělecké obory
UKO
ve formátu PDF
UMK
ve formátu PDF
UMP
ve formátu PDF
Vzor vyplněného zápisového lístku
Vzor zápisového lístku
ve formátu PDF