Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Obory s výučním listem

Pořadí uchazečů a oznámení o přijetí bude zveřejněno na tomto místě 22. dubna 2022 (viz školský zákon 561/2004 § 60 e) odst. 2).

Obory s maturitní zkouškou

Pořadí uchazečů a oznámení o přijetí bude zveřejněno na tomto místě až po vyhodnocení výsledků jednotných přijímacích zkoušek Centrem, nejdříve 28. dubna 2022 (viz školský zákon 561/2004 § 60 e) odst. 1), nejpozději 2. května 2022.

Zveřejnění výsledků před těmito termíny je protizákonné.

Uchazeči potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.