hero-bg

Provozní elektrotechnik – denní studium

26–41-L/51
hero-bg

Studijní elektrotechnický obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického směru zaměřený na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem působících v elektrotechnice, energetice, dopravě, spotřební oblasti, servisu apod.

V odborné přípravě je velký důraz kladen na vědomosti související s využíváním polovodičových prvků, užívání a obsluhu výpočetní techniky, výpočty a řešení elektrotechnických obvodů, používání mikroprocesorové a měřicí techniky, elektrických strojů, elektronických přístrojů a zařízení.

Určeno pro:
absolventy tříletých elektrotechnických učebních oborů
Druh studia:
denní
Délka studia:
2 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle
§ 5 nebo § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 4 8
Cizí jazyk I CIJ 4 4 8
Matematika MAT 4 4 8
Informatika INF 1 1 2
Ekonomika EKO 2 2 4
Tělesná výchova TEV 2 2 4
Odborné předměty
Základy elektrotechniky ZAE 4   4
Elektronika a měření EME 3 3 6
Automatizace AUT 3 3 6
Elektrotechnická zařízení EZA 3 5 8
Počítače v elektrotechnice PCE 2 2 4
Ročníkový projekt ROP   2 2
Celkem v ročníku 32 32 64