Technické lyceum

Informace k nástupu ke studiu ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci, na této stránce najdete všechny potřebné informace.

Seznam učebnic

V příloze Vám zasíláme seznam učebnic. Všechny uvedené učebnice budou žáci potřebovat po celou dobu studia. Učebnice si žáci zajišťují sami. V naší škole mají žáci technického lycea povinný anglický jazyk a dále si volí druhý cizí jazyk, německý nebo ruský. Druhý jazyk zvolíte a označíte i v dotazníku, který najdete níže. U jednotlivých učebnic jsou uvedeny orientační ceny.

Zvýšenou pozornost věnujte nákupu správných učebnic angličtiny: 

  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Students Book with Online Practice (5th) ISBN:978-0-19-452769-9
  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Workbook with Answer Key, ISBN: 9780194529143

​​Osobní dotazník pro žáka školy

Jde především o doplnění potřebných údajů žáka školy do školní matriky

Dotazník je zde. 

Vytiskněte a podepsané zašlete budˇ elektronicky nebo papírově na sekretariát školy. Viz níže.

Adaptační program

Začátkem měsíce září je pro žáky 1. ročníků připraven adaptační program.

Školní stravování a ubytování

Škola má vlastní školní jídelnu pro celodenní stravování. Žáci si volí oběd ze tří druhů jídel a dále si mohou objednat dopolední svačinu. Škola má vlastní domov mládeže s kapacitou 200 míst. Bližší informace zde

Přihláška pro stravování a ubytování zde.

Vytiskněte a podepsané zašlete budˇ elektronicky nebo papírově na sekretariát školy, viz níže. Po obdržení přihlášky k ubytování Vám vedoucí domova mládeže zašle e-mailem další potřebné informace.

Školní průkaz ISIC

Škola nabízí žákům možnost zajištění průkazu ISIC. Bližší informace budou žákům poskytnuty v září při zahájení školního roku. 

Termíny pro odevzdání dokumentů a platby

Termín pro zaslání vyplněného osobního dotazníku, příp. přihlášky na stravování a ubytování, dotazníku k adaptačnímu programu a poukázání finanční částky za pracovní oblečení a případně obuv je 16. 7. 2021.

Všechny požadované dokumenty pro vrácení můžete odeslat elektronicky podepsané a naskenované na adresu office@spst.cz nebo papírově v jedné obálce na adresu školy, případně vhodit do schránky na budově školy A, Manželů Curieových.

Kontaktní údaje zde.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2021/2022 je 1. září 2021 v 8.05 hodin.  Umístění jednotlivých tříd 1. ročníků v budovách A a B bude zveřejněno ve vestibulu na nástěnce.

Dne 1. září 2021 budou žáci 1. ročníku přítomni ve škole cca do 12.00 hodin. 

Sledujte průběžně naše webové stránky, informace budeme upřesňovat.