Všechny obory, kromě TLY

Informace k nástupu ke studiu ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci, na této stránce najdete všechny potřebné informace.

Seznam učebnic

V naší škole mají žáci povinný jeden cizí jazyk a to anglický (kromě technického lycea). Všechny uvedené učebnice budou žáci potřebovat po celou dobu studia. Učebnice si žáci zajišťují sami. U jednotlivých učebnic jsou uvedeny orientační ceny.

Zde je seznam učebnic s náhledy pro maturitní obory:

U maturitních oborů věnujte prosím zvýšenou pozornost nákupu správných učebnic angličtiny (vzor je na webu):

  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Students Book with Online Practice (5th) ISBN: 978-0-19-452769-9
  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Workbook with Answer Key, ISBN: 9780194529143.

Zde je seznam učebnic s náhledy pro učební obory:

​​​​Pracovní oblečení

Žáci všech oborů kromě technického lycea budou potřebovat do praxe a odborného výcviku pracovní oblečení (kalhoty, blůza, tričko, čepice), které si hradí sami.

Z bezpečnostních, hygienických a estetických důvodů požadujeme jednotnou barvu pracovního oblečení, kterou určí škola. Pracovní oblečení bude označeno názvem naší školy, toto je nezbytné pro budoucí odborné praxe na externích pracovištích. Škola Vám zajistí pořízení tohoto oblečení v celkové částce 900 Kč.

Velikost pracovního oblečení bude stanovena na začátku školního roku (vysoutěžená firma si žáky na začátku školního roku změří).  Pracovní oblečení obdrží žáci na začátku měsíce října 2021.

Pracovní obuv

Žáci všech oborů kromě technického lycea budou potřebovat do praxe a odborného výcviku pracovní obuv. Pracovní obuv zdarma obdrží žáci všech oborů L, H (viz kód oboru).  Žáci ostatních oborů si hradí obuv sami. Naše škola Vám opět zajistí pořízení vhodné pracovní obuvi za 550 Kč. Pokud naší nabídky na pořízení pracovního oblečení a pracovní obuvi využijete, částku za objednané oblečení, příp. obuv (obuv hradí pouze žáci oborů M) uhraďte buď bezhotovostním příkazem na číslo účtu 7731711/0100 nebo v hotovosti v pokladně školy. Viz níže.

Nezapomeňte uvést Váš variabilní symbol pro platbu pracovního oblečení a obuvi, který  byl zaslán e-mailem.

Velikost pracovní obuvi bude stanovena na začátku školního roku (vysoutěžená firma si žáky na začátku školního roku změří). Pracovní obuv obdrží žáci na začátku měsíce října 2021.

Příklad:

  • žák je přijatý do oboru M - hradí pracovní oblečení a pracovní obuv - částka 1450 Kč.
  • žák je přijatý do oboru L, H - hradí pouze pracovní oblečení - částka 900 Kč.

Osobní dotazník pro žáka školy

Jde především o doplnění potřebných údajů žáka školy do školní matriky

Dotazník je zde. 

Vytiskněte a podepsané zašlete budˇ elektronicky nebo papírově na sekretariát školy. Viz níže.

Adaptační program

Začátkem měsíce září je pro žáky 1. ročníků připraven adaptační program.

Školní stravování a ubytování

Škola má vlastní školní jídelnu pro celodenní stravování. Žáci si volí oběd ze tří druhů jídel a dále si mohou objednat dopolední svačinu. Škola má vlastní domov mládeže s kapacitou 200 míst. Bližší informace zde.

Přihláška pro stravování a ubytování zde.

Vytiskněte a podepsané zašlete budˇ elektronicky nebo papírově na sekretariát školy. Viz níže. Po obdržení přihlášky k ubytování Vám vedoucí domova mládeže zašle e-mailem další potřebné informace.

Školní průkaz ISIC

Škola nabízí žákům možnost zajištění průkazu ISIC. Bližší informace budou žákům poskytnuty v září při zahájení školního roku. 

Termíny pro odevzdání dokumentů a platby

Termín pro zaslání vyplněného osobního dotazníku, příp. přihlášky na stravování a ubytování, dotazníku k adaptačnímu programu a poukázání finanční částky za pracovní oblečení a případně obuv je 16. 7. 2021.

Všechny požadované dokumenty pro vrácení můžete odeslat elektronicky podepsané a naskenované na adresu office@spst.cz nebo papírově v jedné obálce na adresu školy, případně vhodit do schránky na budově školy A, Manželů Curieových.

Kontaktní údaje zde.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2021/2022 je 1. září 2021 v 8.05 hodin.  Umístění jednotlivých tříd 1. ročníků v budovách A a B bude zveřejněno ve vestibulu na nástěnce.

Dne 1. září 2021 budou žáci 1. ročníku přítomni ve škole cca do 12.00 hodin. 

Sledujte průběžně naše webové stránky, informace budeme upřesňovat.