Všechny obory, kromě TLY

Informace k nástupu ke studiu ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, na této stránce najdete všechny potřebné informace.

Seznam učebnic

V naší škole mají žáci povinný jeden cizí jazyk a to anglický (kromě technického lycea). Všechny uvedené učebnice budou žáci potřebovat po celou dobu studia. Učebnice si žáci zajišťují sami. U jednotlivých učebnic jsou uvedeny orientační ceny.
Zde je seznam učebnic s náhledy pro maturitní obory:

U maturitních oborů věnujte prosím zvýšenou pozornost nákupu správných učebnic angličtiny (vzor je na webu):

  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Students Book with Online Practice (5th) ISBN: 978-0-19-452769-9
  • New Headway Fifth Edition Pre-Intermediate Workbook with Answer Key, ISBN: 9780194529143.

Zde je seznam učebnic s náhledy pro učební obory:

​​​​Pracovní oblečení

Žáci všech oborů kromě technického lycea budou potřebovat do praxe a odborného výcviku pracovní oblečení (kalhoty, blůza, tričko, čepice), které si hradí sami.

Z bezpečnostních, hygienických a estetických důvodů požadujeme jednotnou barvu pracovního oblečení, kterou určí škola. Pracovní oblečení bude označeno názvem naší školy, toto je nezbytné pro budoucí odborné praxe na externích pracovištích. Škola Vám zajistí pořízení tohoto oblečení v celkové částce 1050 Kč.

Pracovní obuv

Žáci všech oborů kromě technického lycea budou potřebovat do praxe a odborného výcviku pracovní obuv, kterou si hradí sami. Naše škola Vám opět zajistí pořízení vhodné pracovní obuvi za 500 Kč. Doporučujeme naší nabídky na pořízení pracovního oblečení a pracovní obuvi využít. Částku za objednané oblečení a příp. obuv uhraďte buď bezhotovostním příkazem na číslo účtu 7731711/0100 nebo v hotovosti v pokladně školy.

Nezapomeňte uvést Váš variabilní symbol pro platbu pracovního oblečení a obuvi, který byl zaslán e-mailem.

Měření pracovního oblečení a obuvi

Měření pracovního oblečení a obuvi proběhne v termínech buď 20. 6. nebo 21. 6. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (dle Vašich časových možností) v aule školy, budova A, Manželů Curieových 734.

Osobní dotazník pro žáka školy

Jde především o doplnění potřebných údajů žáka školy do školní matriky

Dotazník je zde. 

Vytiskněte a podepsané zašlete buď elektronicky na office@spst.cz nebo papírově na sekretariát školy.

Adaptační program

Začátkem měsíce září je pro žáky 1. ročníků připraven adaptační program.

Informace a termíny k adaptačnímu programu budeme ještě průběžně doplňovat. Pouze dotazník prosím vyplňte a odešlete elektronicky na office@spst.cz nebo papírově na sekretariát školy.

Školní stravování a ubytování

Škola má vlastní školní jídelnu pro celodenní stravování. Žáci si volí oběd ze tří druhů jídel a dále si mohou objednat dopolední svačinu. Škola má vlastní domov mládeže s kapacitou 200 míst. Bližší informace zde.

Přihláška pro stravování a ubytování zde.

Vytiskněte a podepsané zašlete elektronicky na mdvorakova@spst.cz a oklimankova@spst.cz. Po obdržení přihlášky k ubytování Vám vedoucí domova mládeže zašle e-mailem další potřebné informace. K přihlášce na stravování prosím nezapomeňte přiložit souhlas s inkasem – viz bližší informace.

Školní průkaz ISIC

Škola nabízí žákům možnost zajištění průkazu ISIC. Bližší informace budou žákům poskytnuty v září při zahájení školního roku. 

Termíny pro odevzdání dokumentů a platby

Termín pro zaslání vyplněného osobního dotazníku, příp. přihlášky na stravování a ubytování, dotazníku k adaptačnímu programu a poukázání finanční částky za pracovní oblečení a obuv je 14. 6. 2023.

Kontaktní údaje zde.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2023/2024 je 4. září 2023 v 8.05 hodin.  Umístění jednotlivých tříd 1. ročníků v budovách A a B bude zveřejněno ve vestibulu na nástěnce.

Dne 4. září 2023 budou žáci 1. ročníku přítomni ve škole cca do 12.00 hodin. 

Sledujte průběžně naše webové stránky, informace budeme upřesňovat.