hero-bg

Mechanik elektronických zařízení

26–52-H/01
hero-bg

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice měřicí, automatizační a spotřební elektroniky. Dokážou obsluhovat, servisovat a nastavovat elektronické zabezpečovací systémy, požární a kamerové systémy včetně strukturované kabeláže, nastavovat a aplikovat PLC automaty, obsluhovat a nastavovat GSM systémy. Dokážou instalovat a opravit složitější elektronická zařízení. Odborný výcvik probíhá nejen ve školních dílnách, ale i na pracovištích odborných firem.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle
§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1 3   4
Silnoproudá zařízení SIZ     2 2
Elektronika ELT   3 3 6
Automatizace AUT     2 2
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 32,5 33,5 98