Mechanik elektronických zařízení

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice měřicí, automatizační a spotřební elektroniky. Dokážou obsluhovat, servisovat a nastavovat elektronické zabezpečovací systémy, požární a kamerové systémy včetně strukturované kabeláže, nastavovat a aplikovat PLC automaty, obsluhovat a nastavovat GSM systémy. Dokážou instalovat a opravit složitější elektronická zařízení. Odborný výcvik probíhá nejen ve školních dílnách, ale i na pracovištích odborných firem.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle
§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.