Anglie známá neznámá

Termín: 17. 3. – 22. 3. 2024

Zájezd je plný, případní zájemci budou evidováni jako náhradníci.

1.    den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.

2.    den: Celodenní prohlídka Londýna. Plavba lodí do City of Westminster a procházka s průvodcem historickým centrem města (Parlament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Sq., Soho, Piccadilly Circus…). Možnost projížďky na London Eye. Večer odjezd na ubytování do hostitelských rodin ve Wiltshire

3.    den: Dopoledne zastávka v historickém městě Winchester, které kdysi bývalo hlavním městem Anglie, prohlídka zdejší katedrály a Great Hall, místa, kde se nachází bájný stůl krále Artuše. Odpoledne návštěva města Chawton, kde poslední léta svého života prožila anglická spisovatelka Jane Austen, návštěva Chawton Cottage. Večer návrat na ubytování.

4.    den: Dopoledne výlet do slavného Glastonbury, kde se nachází jedno z nejvýznamnějších opatství ve Velké Británii, a kde je údajně pochován bájný král Artuš. Odpoledne zastávka ve Wellsu, jednoho z nejmenších anglických měst s monumentální katedrálou. Poté návštěva krasových jeskyní Cheddar Gorge, které byly obývány již před 40 tisíci lety a dnes slouží jako místo, kde zraje sýr cheddar. Večer návrat na ubytování.

5.    den: Celodenní prohlídka malebného města Bath, procházka s průvodcem a návštěva Římských lázní. Odpoledne plavba lodí po Avoně a osobní volno. Odjezd zpět do ČR.

6.    den: Návrat do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete v propozicích.
Zájemci vyplní závaznou přihlášku, doporučujeme co nejdříve, a odevzdají u Mgr. Jitky Ondráčkové, kabinet B420.

 

Soubory ke stažení
Londýn
ve formátu PDF