Autoři Kybernetické arény získali cenu ministra vnitra

Výzkumný tým z FEKT VUT získal cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu s velkým dopadem na rozvoj bezpečnosti České republiky a digitálního světa jako celku. Vědci z VUT ocenění získali za projekt „Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti”, který byl mimo jiné integrován i do výuky na naší škole.

„Zapojení studentů SPŠT do pilotního testování Kybernetické arény a její následné začlenění do výuky nám během řešení velmi pomohlo. Díky tomuto aktivnímu zapojení se SPŠT zároveň stala první střední školou v České republice, na kterou jsme platformu nasadili”, dodává Willi Lazarov, oceněný člen výzkumného týmu, který má na starost integraci výsledků projektu na střední a vysoké školy.

Na FEKT posíláme velkou gratulaci.

Více informací se dočtete v aktualitě VUT: https://www.fekt.vut.cz/o_fakulte/aktualita/250509