Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

V krajském městě byly již počtvrté oceněny firmy a organizace, pro které je samozřejmostí a přirozenou součástí jejich fungování podpora a dodržování sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů zaměstnanců i zákazníků. 
Naše škola si udržela prvenství mezi krajskými středními školami a obsadila v kategorii veřejný sektor – ostatní 2. místo. Ocenění je pro nás o to významnější, že v této kategorii soutěžilo 21 subjektů. 
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina za podpory partnerů: Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina,  KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o., CZESHA – Unie školských asociací ČR.