Dana Drábová mezi žáky na Vysočině

Předsedkyně SÚJB Dana Drábová každý rok přednáší žákům partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Minulý týden, opět po roce, zavítala mezi studenty do Třebíče a do Jihlavy. Její přednášku „Jaderná energie ve službách lidí“ si vyslechlo přes 300 studentů a poté následovaly dlouhá debaty. Žáci se zajímali o témata jako je zajištění paliva pro naše jaderné elektrárny, těžbu uranu v ČR nebo o aktuální stav fúzních reaktorů. „Byli jsme velmi překvapeni odbornými dotazy ze strany žáků. Je vidět, že jaderná energetika je téma, které "přitahuje“ sdělila Linda Navrátilová ze strategického náboru Skupiny ČEZ. Předsedkyně SÚJB bude pokračovat svými přednáškami a besedami na vysokých školách během jara.