ENERGETICI NA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNĚ

ENERGETICI NA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNĚ

Žáci ENE3 vyjeli na fotovoltaickou elektrárnu do Rybníčka u Vyškova. Náplní exkurze byla praktická ukázka umístění a propojení panelů, vyvedení vytvořené energie na střídače, chránění obvodů, transformace na vysoké napětí a přenos do distribuční soustavy. Žáci se zde dozvěděli spoustu dalších informací o elektrárně a doplnili si tak své teoretické znalosti. Správce elektrárny pan ing. Seroiszka je seznámil i s běžným provozem.
Exkurze byla velice názorná.