Epidemická pravidla v SPŠ Třebíč

Epidemická pravidla v SPŠ Třebíč

Škola se řídí pravidly určenými státními orgány - viz aktuálně na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a speciálním webu MŠMT.

Karanténu třídy může nařídit pouze KHS.

Omlouvání absence při karanténě nařízené pro třídu:

  • je vždy omluvená,
  • pokud se žák účastní online výuky nebo odevzdává zadané úkoly, absence se mu v daném předmětu nezapočítává,
  • pokud probíhá online výuka, ale žák se neúčastní nebo neplní úkoly, absence v předmětu se započítá,
  • karanténa nebo izolace z důvodu nemoci v rodině nebo okolí žáka je považována za nemoc, absenci je nutno omluvit a započítá se.

Aktualizováno 19. 1. 2022