Epidemická pravidla v SPŠ Třebíč

Epidemická pravidla v SPŠ Třebíč

Při řešení aktuální epidemické situace ve škole stanovila ředitelka školy tato pravidla:

Antigenní testování žáků se provádí:
●    plošně, pokud je nařízeno státem - aktuálně 22. a 29. 11. 2021 - testovat budeme očkované i neočkované,
●    individuálně, pokud žák ve škole vykazuje příznaky respiračního onemocnění - při pozitivitě odesíláme žáka domů a hlásíme KHS,
●    u tříd, ve kterých máme informaci o PCR pozitivitě žáka, který byl v minulých dnech ve škole - snažíme se pomoci KHS v trasování.

Karanténa tříd, distanční nebo kombinovaná výuka

Karanténu třídy může nařídit pouze KHS. Ředitelka školy rozhodne, zda bude výuka distanční (online) pro celou třídu včetně očkovaných, nebo kombinovaná takto:
●    Je-li ve třídě alespoň třetina nebo alespoň 10 očkovaných žáků (podle velikosti třídy), třída má kombinovanou výuku. Očkovaní žáci se účastní prezenční výuky ve škole. Neočkovaní žáci jsou v karanténě doma. Vyučující posílají materiály a úkoly a podle povahy předmětu mohou posílat odkaz na online výuku. Vyučující se přednostně věnuje žákům přítomným ve škole.
●    Pokud je ve třídě málo očkovaných žáků, přechází celá třída na výuku distanční.

Omlouvání absence při karanténě nařízené pro třídu:
●    absence je vždy omluvená,
●    pokud se žák účastní online výuky nebo odevzdává zadané úkoly, absence se mu v daném předmětu nezapočítává,
●    pokud probíhá online výuka, ale žák se neúčastní nebo neplní úkoly, absence v předmětu se započítá.

Aktualizováno 19. 11. 2021